Skip to main content

Første bølge af corona-pandemien viste med al tydelighed, at det offentligt-private samarbejde fik et kæmpe boost. Først fik erhvervslivet sæde i Den Nationale Operative Stab (Nost), som er regeringens koordinerende organ i krisesituationer. Siden så vi, hvordan erhvervsliv og myndigheder delte opgaverne imellem sig i forhold til godkendelse, indkøb og distribution af værnemidler.

Erhvervslivet spillede med andre ord en central rolle i første coronabølge. Ud over det allerede nævnte, hvor erhvervslivets kompetencer kom i spil, findes der en hel stribe af eksempler på, at det offentligt-private samarbejde fik et markedspush.

Mange af de her samarbejder og løsninger som den offentlige og private sektor iværksatte, kom i takt med at man gik vejen og forsøgte at håndtere krisen i fællesskab.

Spørgsmålet er lidt om man ikke skulle se at komme et skridt videre og få et nyt perspektiv og styring af det offentligt-private samarbejde?

Tænk langsigtet og stop med at hoppe fra tue til tue

Der er nemlig en tendens til, at myndigheder og politikere kommer med samme gode løsningsforslag som de gjorde i foråret. Senest har Erhvervsminister Simon Kollerup nedsat et regionalt dialogforum med erhvervslivet i forbindelse med nedlukningen af de syv kommuner i Nordjylland. 

Dette dialogfora er placeret under regeringens og erhvervslivets corona-enhed og tanken er, at man skal mødes en gang om ugen for at følge udviklingen, men i et nationalt helikopterperspektiv kan det her bare ikke være tilstrækkeligt.

Uanset hvordan vi vender og drejer situationen i Nordjylland, så kommer Finansloven for 2021 og sandsynligvis også de efterfølgende år til at stå i Covid-19’s tegn.  Det lægger et stort pres på dansk økonomi og vi kan ikke bare have en strategi, hvor vi hopper fra tue til tue og finder løsninger på tværs af den offentlige og private sektor, når problemerne spidser til.

Dansk Erhverv: Regeringen skal nedsætte en OPS-enhed 

Der er med andre ord behov for et stærkere og mere langsigtet investeringsspor. Det mener i altfald Dansk Erhverv. Her håber man, at regeringen fortsat vil nedsætte en enhed for offentlig-privat samarbejde, som der i regeringens indledende Finanslovsudspil var afsat midler til.  Det siger Markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt. Han mener, at det netop nu vil være vitalt at få nedsat enheden, da den kan bidrage til genstart af dansk økonomi:

”Under Covid-19 har vi netop set, hvordan det offentlige og private har samarbejdet godt på flere områder. De erfaringer skal vi bringe ind i enheden, der hurtigt kan komme med nogle udspil til, hvordan vi netop bruger offentlig-privat samarbejde til at sætte gang i økonomien og samtidig bidrage til andre væsentlige dagsordener som f.eks. den grønne omstilling”, siger Morten Jung, der samtidig fremhæver, at bl.a. Norge er gået i en lignende retning.Han forsøger hermed at holde fast i alle de mange rosende ord Statsminister Mette Frederiksen havde med til dansk erhvervsliv, på Dansk Erhvervs årsdag i september.

Her hyllede hun erhvervslivets indsats under coronakrisen og kaldte dem centrale i arbejdet under coronakrisen. “Det kan jeg ikke takke jer nok for,” sagde hun.

Eksperter understøtter ideen om en OPS-enhed

Ideen om en OPS-enhed er ikke grebet ud af den blå luft. Allerede på Folkemødet i 2018 sagde Professor Christina D Tvarnø fra CBS i en debat på OPS-Scenen. ”Vi har brug for en OPP-enhed som i Canada, skabt af det private med offentligt medansvar…. men dermed ikke sagt at vi har brug for mere lovgivning. Det der skal til, er en ændring i mindsæt.”

I foråret udgav hun sammen med professor Carsten Greve og Sarah Maria Denta, der er ph.d. i offentlig-privat partnerskab bogen, ”Offentlige-Private Partnerskaber, i juridisk og politisk perspektiv.” Her gennemhuller og eksemplificere forfatterne et utal af eksempler på Folketing og skiftende regeringers misbrugte muligheder for en mere systematisk national politik og strategi i forhold til offentligt-privat samarbejde, herunder oprettelsen af en OPS-enhed.

En af pointerne i bogen er blandt andet, at det offentlige misser mange muligheder, for at slå igennem ift større samfundsmæssige projekter, fordi man starter på bar bund hver gang. Transaktionsomkostningerne ville med andre ord kunne mindskes, hvis man etablerede en mere eller mindre uafhængig OPS-enhed med strategisk viden og operationelle kompetencer, som kunne mere end de kendte dialogfora.

Nødvendigt at fokusere på samfundet efter corona

Anledningen til at regeringen ikke ”misser” endnu en mulighed for at tage de lange briller på i det offentlige-private samarbejde er her nu i kraft af corona-bølgerne, men det er klart, at man skal gøre noget andet end det man plejer.

Statsministeren sagde på Dansk Erhvervs årsmøde, at det private vil komme til at spille en nøglerolle. Det er man enig i hos Dansk Erhverv, ”Men hvis vi skal rykke noget, er vi nødt til at have det offentlige med,” siger Morten Jung.

For ham er det vigtigt, at regeringen ikke begrænser finansloven til et absolut minimum, men i stedet fokuserer på, at der skal skubbes gang i økonomien, når smitten igen falder og regeringen kan lempe restriktionerne. 

”Mange virksomheder har kun lige nøjagtigt holdt sig oven vande i 2020, og det er afgørende, at de lynhurtigt kan komme i gang igen, når der sundhedsfagligt belæg for det”, siger Morten Jung.

Dermed peger han på nødvendigheden af, at man tænker mere strategisk og samlet på tværs af sektorernes kompetencer. Ikke kun i forhold til de coronaudfordringer der opstår henad vejen, men på det samfund som alt andet lige skal have så vel en offentlig som en privat sektor, når vi er på den anden side af corona.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply