Skip to main content

Hvad ved vi egentligt om Offentlig-Private Partnerskaber med bogstavsforkortelsen OPP?Det er min oplevelse, at det er et spørgsmål der ofte får folk til at kigge langt mod enden af konferencelokalet eller komme med en længere lidt teknisk forklaring, som kan tage luften ud af en god faglig debat.Men nu er der kommet en bog der i et forskningsmæssigt perspektiv klart, tydeligt og anbefalelesværdigt har fokus på Offentlig-Privat Partnerskab i både dansk og international sammenhæng.Skulle du derfor under coronaudbudddet have brug for et mentalt break, hvor din hjerne fokuserer på noget helt andet end det, som lige nu fylder medierne så meget, at mange allerede er ved at glemme, hvad det vil sig at arbejde uden corona-støj. Ja så skal du give dig tid til at læse bogen:”Offentlige-Private Partnerskaber, i juridisk og politisk perspektiv.”Bogen er skrevet af Christina D. Tvarnø, professor, der ph.d. i public private law og er ansat på CBS LAW. Carsten Greve, professor, der er ph.d. i public management and governance og er ansat på Institut for Organisation, CBS, samt Sarah Maria Denta, der er ph.d. i offentlig-privat partnerskab ved CBS LAW.OPP – Et redskab der kan skabe en anden dynamikMan kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor pokker skrive en hel bog om noget man stort set ikke anvender i Danmark?Forfatternes eget svar er ikke overraskende langt, men ikke desto mindre relevant. Deres sigte er, at OPP er et redskab for samarbejde, der kan skabe en anden dynamik, synergi og incitamenter, hvis den er udført begavet, kan medføre både lavere totalomkostninger og bedre service.Formålet med denne bog er, ifølge forfatterne, at præsentere et forskningsmæssigt perspektiv på OPP i både dansk og international kontekst. Sigtet er samtidig, at bogen skal give et tværfagligt bidrag til debatten om OPP, da bogen inddrager både juridiske og politologiske analyser af og om OPP.  Og det må siges at lykkedes rigtig godt.Et godt sprog og kapitler der kan læses enkeltvisPå 300 sider formår forfatterne at få et fagfelt inden for offentlig-privat samarbejde belyst i et sprog, der er tilgængeligt samtidig med, at det er meget tydeligt, at vi her har at gøre med et bidrag, der er baseret på tre forskeres vidensbank.Man formår at give en samlet og tilgængelig fremstilling om OPP, der indeholder den seneste forskning, lovgivning og politiske tiltag op til og med 2019.De tre forskere definerer OPP på infrastrukturområdet som en langtidskontrakt mellem en privat og offentlig organisation, hvor formålet er at tilvejebringe et stykke infrastruktur eller service, hvor den private organisation bærer en signifikant del af risici og ledelsesansvar og hvor aflønningen af den private er sat i relation til resultatleveringen.Bogen er opbygget med 13 kapitler, der systematisk fører læseren ind i OPP-tankesættet, samt mange af de forvaltningsretlige og politiske udfordringer der kan stå i vejen for OPP. Bogen kan læses fra enden til anden eller kapitelvis. Det sidste medvirker til at man for eksempel i faglige teams kan udpege kapitler som temamæssigt kan læses på forhånd som oplæg for en intern debat, hvilket absolut kan anbefales.Blandt de kapitler jeg personligt finder interessante, er kapitlerne om de misbrugte muligheder for en OPP-politik i Danmark og anvendelsen af nationale OPP-enheder.10 misbrugte muligheder for en OPP-Politik i DanmarkDer lægges ikke fingrene i mellem, når forfatterne gennemgår de 10 misbrugte muligheder for at Danmark kunne have eksekveret en OPP-Politik. De ti muligheder er i sig selv al læsning værd, men særligt bemærker jeg, at forfatterne flere gange peger på regeringernes manglende handlekraft, når det kommer til OPP.Danmark fremstår som et OPP-mæssigt u-land, hvor det mest konkrete om OPP er de forskellige evalueringer og vejledninger, der ligger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.  Leder man hos eksempelvis Finansministeriet om oplysninger om Danmarks OPP-Politik, finder man modsat i andre landet intet som helst.Den manglende OPP-Politik giver ifølge forfatterne den ulempe, at Danmark risikerer at gå glip af fremtidige internationale investeringer fra den private sektors side.Nødvendigheden af en OPP-enhed med mandatVi mangler ganske enkelt ifølge forfatterne en OPP-enhed for at kunne reducere fx transaktionsomkostningerne til eksempelvis eksterne konsulenter, men også for at få opbygget en solid national know how og kapacitet, der kan bistå lokalt for eksempel ift mindre kommuner.I et ret så inspirerende kapitel peger forfatterne på, at en OPP-enhed kan have mange ansigter, men at erfaringerne fra andre lande viser, at der hvor man har de mest effektive OPP-enheder er de lande, hvor man har et klart mandat. Noget der ikke har været tilfældet i Danmark.Vi ser dog aktuelt under Corona-krisen spirende elementer til centralisering, hvor mandat tildeles indenfor en smallere ramme end OPP, nemlig i forhold til indkøb af værnemidler, Her Aarhus i denne uge er sat til at opbygge en organisation med det formål at købe værnemidler ind for alle 98 kommuner.Om det efterfølgende vil have nogen som helts afsmittende effekt på OPS-området som helhed er endnu for tidligt at sige.

Bogen har naturligvis også sin egen OPP-model. En fase model som forfatterne udtrykker det. Den er ganske enkelt bygget på i fire faser og kvadranter og er ganske let af forstå, når man læser forfatternes gennemgang.De fire faser er logisk Politik, Marked, Kontrakt og Forvaltning og her skal blot bemærkes, at forfatterne, næsten lidt drillende understreger, at en afgørende betingelse for et succesfuldt OPP er at man har politisk interesse i at gennemføre de efterfølgende faser.

God læselyst og god debat om OPP, der hvor du befinder dig.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply