I disse kommuner finder du et friplejehjem

Del artiklen:
Ingen af de databaser OPS-Indsigt har konsulteret giver det samme resultat med hensyn til, hvor vi i Danmark har friplejehjem.
Ingen af de databaser OPS-Indsigt har konsulteret giver det samme resultat med hensyn til, hvor vi i Danmark har friplejehjem. - Foto: Steen Houmark

Begrebet friplejehjem er på manges læber, men hvordan finder man frem til dem. OPS-Indsigt har set på tre databaser, der hver på deres måde registrere friplejehjem og kom frem til et interessant resultat. Få den opdaterede liste over friplejehjem her.

Af Steen Houmark, redaktør af OPS-Indsigt, steen@nb-medier.dk

OPS-Indsigt har tidligere skrevet om, hvordan venstre har et ønske om, at der skal være friplejehjem i alle kommuner, det har partiet så siden justeret til, at man vil have friplejehjem i langt flere kommuner end det er tilfældet i dag, men hvor mange friplejehjem er der egentlig og hvor ligger de?

Læs også:
Venstre er klar til at se på "alle muligheder" for at sikre friplejehjem i alle kommuner

Man skulle tro, at det var let at skaffe sig et overblik, hvis man som kommune eller investor planlagde at ville besøge en række friplejehjem for at danne sig et indtryk af hvad friplejehjem kan være, men det er ikke helt så enkelt.

Der findes flere databaser og sites som beskæftiger sig med opdateringer af virksomheders beliggenhed, herunder også friplejehjem.

OPS-Indsigt har konsulteret tre af disse databaser, Tilbudsportalen, Plejehjemsoversigten og Krak, men udfordringen er, at ingen af disse databaser synes at være 100 % enige om dels hvor mange friplejehjem vi har i Danmark, dels hvor de ligger.

Vi gennemgår her de tre databasers resultater inden vi ser på, hvor mange der egentligt er certificerede som friplejehjem.

Tilbudsportalen angiver 23 friplejehjem

Tilbudsportalen er den første database vi ser på. Den drives af Erhvervsstyrelsen for Social- og Indenrigsministeriet. Tilbudsportalen er et værktøj til landets sagsbehandlere, der  har til hensigt at gøre det nemt at finde relevante tilbud til de visiterede borgere.

Søger man på Tilbudsportalen kan man se 23 registreringer, men gennemgår man listen vil man se, at der også er sociale tilbud iblandt registreringerne. Det skyldes, at den måde man kan søge på, er styret af paragraffer og her er der ingen specifikke afkrydsningsmuligheder for friplejehjem, men friplejeboliger.

Man kan dog søge i fritekst og skrive friplejehjem, så fremkommer der tre friplejehjem.

null

Generelt må man sige, at Tilbudsportalen ikke giver et fuldt overblik ift., hvor mange friplejehjem vi har og hvor de er placerede. Kender man lidt til området vil man se, at der mangler flere friplejehjem.

Plejehjemsoversigten angiver 31 friplejehjem

Plejehjemsoversigten drives af Sundsstyrelsen og er igangsat som følge af aftalen om satspuljen på ældreområdet 2018-2021. Plejehjemsoversigtens formål er at give overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre.

Det er også hensigten at alle friplejeboliger skal være registreret i Plejehjemsoversigten senest ved ibrugtagningstidspunktet står der på hjemmesiden.

Ser man på plejehjemsoversigten får man 31 friplejehjem frem og her er lidt den samme udfordring, søger man i fritekst på friplejeboliger, så kommer der også et par stykker til, men samlet set er resultatet lidt det samme som med Tilbudsportalen. Kender man lidt til området vil man hurtigt kunne se, at der mangler nogle kendte friplejehjem.

null

Krak skruer antallet op til 60 friplejehjem

Krak er anderledes. Her dukker der 60 virksomheder op som reagere på søgningen på friplejehjem, men også her kan man ved nærmere gennemsyn finde sociale botilbud. Hvad der er lige så interessant er, at Attendos friplejehjem i Frederikssund ikke dukker op, da det er registeret under friplejeboliger.

Man får altså et større billede af, hvor vi har friplejehjem ved at bruge Krak frem for tilbudsportalen eller plejehjemsoversigten, men det er stadigt ikke 100 % præcist.

null

70 certificerede plejehjem ifølge Sundhedsstyrelsen

For at kunne etablere og drive friplejehjem skal leverandørvirksomheder være certificeret af Sundhedsstyrelsen til at levere service.

Det betyder at alle virksomheder, fonde, selvejende institutioner og enkeltpersoner kan søge om at blive certificeret. Der er med andre ord ingen krav om, at friplejeboligerne drives i en bestemt selskabsform. Enkeltpersoner

OPS-Indsigt har via Dansk Industri fået adgang til Sundhedsstyrelsens liste over certificerede friplejehjem. Af den kan man se, at vi har 65 certificerede friplejehjem fordelt ud over det danske land. 

Det er ganske interessant, når Sundhedsstyrelsens egen database ”Plejehjemsoversigten” giver et andet resultat når man anvender søgefunktionen.

Den liste vi har modtager er ganske vist opgjort med godt 70 navne, men det hænger blandt andet sammen med, at nogle friplejehjem er på vej og andre er udbygninger af eksisterende friplejehjem og derfor registreret flere gange.

Det drejer sig eksempelvis om Ellen Mariehjemmet i Gilleleje, som er udbygget indtil flere gange. Ud fra Sundhedsstyrelsens tal har OPS-Indsigt lavet et kort, der viser hvilke kommuner man kan finde friplejehjem i.

Her finder du  certificerede friplejehjem i Danmark
Her finder du certificerede friplejehjem i Danmark

Kortet angiver blandt andet et næsten ubrudt bælte, der breder sig tværs over Sjælland, fyn og det sydlige Jylland, hvor der ikke findes certificerede friplejehjem.

Link til listen af certificerede friplejehjem herunder.

https://selvbetjening.nb-medier.dk/storage/media-library/2020/10/liste-fra-sst-over-friplejehjemsommeren-2020-1603628100-vyvvb.pdf


Læs også:
Her er dem, der vil bygge og driver nye friplejehjem