Skip to main content

Venstrepolitikere i Folketinget og byråd har i den senere tid argumenteret vidt og bredt for, at der bliver etableret friplejehjem i alle kommuner, så de ældre får et reelt valg mellem kommunens plejehjem eller det private.

Men i Odense er et af kommunens i alt tre friplejehjem kommet i så alvorlige økonomiske problemer, at flere venter en konkurs i den nærmeste fremtid, skriver Fyens Stiftstidende.Friplejehjemmet Munke Mose med 50 beboere og 47 ansatte udskiftede bestyrelsen i juli, og nu har den midlertidige bestyrelse fået gennemgået regnskaberne, der viser en gæld på 80 millioner kroner til en række kreditorer. Derfor har bestyrelsen indgivet en begæring om rekonstruktion (betalingsstandsning) til Skifteretten. I horisonten truer en konkurs.Ansatte og beboere er blevet underrettet om den alvorlige situation. På et møde har advokat Henrik Selchau Poulsen forsøgt at besvare mange, bekymrede spørgsmål fra beboere, pårørende og ansatte:“Vores væsentligste formål er at gøre det her så skånsomt for jer som muligt. Driften fortsætter med de samme medarbejdere og den samme ledelse som hidtil, mens rekonstruktionen står på,” sagde Henrik Selchau Poulsen ifølge Fyens Stiftstidende.Kommunen har beredskab klarHan siger også, at der er løbende drøftelser med Odense Kommune, der ved en konkurs skal sikre, at de ældre får den rette pleje og omsorg.

Kommunens forvaltning har oplyst om, at man står klar med et beredskab af egne medarbejdere, hvis Munke Mose ender med at gå konkurs.Beboer Annie Hansen er dog ikke beroliget. Til Fyens Stiftstidende siger hun:“Jeg føler mig ikke tryg ved, at kommunen meddeler, at det bliver deres eget personale, der kommer til at passe os ved en konkurs, for vi er afhængige af personale, der kender os.”I august fik friplejehjemmet påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed om at få bedre styr på medicinhåndteringen og journaliseringen.Munke Mose gik i april 2019 fra at være selvejende institution med driftsoverenskomst med Odense Kommune til friplejehjem, skriver Fyens Stiftstidende.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply