Skip to main content

”Det åbne boligfællesskab” er et boligkoncept der er udviklet i partnerskab med det formål at sætte standard for en god blanding af studieboliger, familieboliger og seniorbofællesskab, der også er til at betale. 

Lene Vind, lene@nb-medier.dkVisionen for det nye boligkoncept er at skabe stærke, nye fællesskaber både i de enkelte boligenheder, i det store fællesskab for hele bebyggelsen og i fællesskabet med det omgivende kvarter og byen. Boligmiljøet har samtidigt det mål, at få flere unge med bevægelseshandicap til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Planen er, at de nye bofællesskabsformer, skal vokse frem over hele Danmark.En for alle – med og uden handicapTilgangen i partnerskabet er, at bevægelseshandicap er noget, som de allerfleste har eller får på et eller andet tidspunkt i livet. Derfor bliver brugerne af bofællesskabet betragtet ligeværdigt ud fra et livstidsperspektiv, som tager afsæt i den fysiologiske mangfoldighed og udvikling, som finder sted i løbet af et liv. Fællesskabet skal bygge på respekt og åbenhed med masser af plads til at være forskellige og masser at mødes om.Principperne tager udgangspunkt i et universelt design, hvor alle er ligeværdige – handicap eller ej. Det betyder, at der ikke i projektet bliver skabt specialiserede handicapboliger eller plejeboliger, men i stedet et meget fleksibelt boligmiljø, der let kan tilpasses forskellige behov hos beboerne.Partnerskab for livskvalitetBag udviklingen af ”Det åbne boligfællesskab” står et bredt partnerskab bestående af Elsass Fonden, Bevica Fonden, Lejerbo og foreningen Realdania.Elsass Fonden og Bevica Fonden arbejder på at øge livskvaliteten for henholdsvis mennesker med hjerneskaden cerebral parese og mennesker med bevægelseshandicap.”Vi tror på, at livskvalitet nøje hænger sammen med, om man føler sig som en del af samfundsfællesskabet, og det gælder selvfølgelig også på boligområdet,” siger adm. direktør, Peter Lindegaard i Elsass Fonden og Marianne Kofoed, direktør i Bevica Fonden.Boligorganisationen Lejerbo, Trekanten står for både opførelsen og driften af de kommende familieboliger og boligerne i seniorbofællesskabet.”Samarbejdet her giver et endnu bredere perspektiv på, hvordan vi kan omsætte gode intentioner om inklusion og fællesskab til konkrete boliger,” siger John Refsgaard fra Lejerbo Trekanten.Foreningen Realdania bidrager til udviklingsprocessen af konceptet, blandt andet med fokus på udarbejdelsen af et værdiprogram og evalueringen efterfølgende.”Dette partnerskab udvider horisonten for fællesskabets potentialer ved at koble styrkerne fra seniorbofællesskabet med et større inkluderende fællesskab på kryds og tværs af generationer og med stærk fokus på mangfoldighed,” siger filantropidirektør Nina Kovsted Helk fra Realdania.De fire samarbejdspartnere bag projektet arbejder på, at byggeriet skal etableres i Kolding, som ligger centralt geografisk og har relevante ungdomsuddannelsesmuligheder, som det er ambitionen, at de unge med handicap i højere grad skal blive en del af, end tilfældet er i dag.En forudsætning for at projektet realiseres er, at Kolding Kommune og Kolding Kommunes byråd godkender en relevant byggegrund til formålet samt afsætter den nødvendige grundkapital til de almene boliger.Fakta om det åbne boligfællesskab

  • 100 bo-enheder fordelt på ca. 8.000 m²
  • Skal rumme både studie-, familie- og seniorboliger
  • Opføres i et universelt design, som tilgodeser alle behov
  • Skal styrke mødet mellem mennesker på tværs af generationer og eventuelle fysiske udfordringer
  • Mere info

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply