Skip to main content

Direktøren for BM-pleje Martin Marburger har den seneste tid talt på knapperne i takt med, at Gribskov Kommune har imødekommet enkelte af leverandørernes krav og kritikpunkter af det godkendelsesmateriale, som kommunen har lagt frem. BM-Pleje var nemlig en af de fem leverandører, der i begyndelsen af måneden afviste kommunens tilbud, fordi der ganske enkelt ikke var sammenhæng mellem kommunens krav til service og vilje til at betale.Læs også: Gribskov Kommune står uden Hjemmehjælp

Borgmesteren kontaktede leverandørerne, da der ikke var kommet nogen ansøgninger. Nu er der tre der har søgt

Gribskov Kommunes byråd har på et ekstraordinært byrådsmøde forsøgt at imødekomme leverandørerne ved at hæve den samlede budgetramme for hjemmeplejen med 5 millioner kroner, fra 85 til 90 millioner. Det er ca. 10 millioner kroner under kommunens egne beregninger af hvad en kommunal hjemmepleje vil koste på årsplan. Kommunen har endvidere imødekommet leverandøerne ved at trække den omkostningsfyldte nattevagt hjem i kommunalt regi. Dermed skulle man tro, at leverandørerne stod i kø da fristen for at søge om godkendelse nærmede sig, men det var ikke tilfældet.“Vi blev kontaktet af borgmesteren som gav udtryk for, at han gerne så, at vi søgte om godkendelse,” fortæller Martin Marburger og fortætter; “Vi har jo vendt og drejet perspektiverne. En mulighed var jo, at vi blot ventede til næste ansøgningsrunde i efteråret, men det giver en række udfordringer. Det vil bl.a. stille borgerne i et usikkert valg i opsigelsesperioden, hvis vi ikke melder klart ud om vi fortsætter.”

Plejedirektør: Vi har ansøgt om godkendelse med to forbehold

BM-Pleje har kun èn kunde og det er Gribskov Kommune, hvor de i 10 år har leveret pleje til 340 borgere.“Vi har haft en snak med borgmesteren og sendt en ansøgning til Gribskov Kommune, som indeholder to forbehold; 1) beskrivelsen af den videredelegerede sygepleje skal udvikles og konkretiseres, så den hænger sammen kvalitets- og prismæssigt og 2) er vi den eneste leverandør på vores størrelse, så skal kommunen etablere en kommunal leverandør vi kan samarbejde med. Vi er ganske enkelt ikke store nok til at kunne påtage os hovedleverandøropgaven.”På spørgsmålet om borgmesteren har presset BM-Pleje, svare Martin Marburger. “Vi har vendt og drejet alle risici, og som du kan se af vores regnskab fra 2018, så gik det godt. Det betyder, at vi føler os rustede til at ansøge om godkendelse selvom kvalitets beskrivelserne ikke er, som vi kunne ønske os, men det er min klare oplevelse efter samtalen med borgmesteren, at kommunen er klar til at udvikle på det. Sker det ikke, vurdere vi, at vi har robustheden til at kunne trække os på et senere tidspunkt.”

Eksperter: Det er uproblematisk at borgmesteren ringer og pitcher sin godkendelsesordning

OPS-Indsigt har talt med flere juridiske eksperter, som ikke ønsker at gå ind i den konkrete sag, men umiddelbart finder de det ikke problematisk, at borgemesteren ringer rundt til de små lokale leverandører mhp. at overtale dem til at ansøge om godkendelse.“Han er jo blot i gang med at skabe sig et marked for det han vil udbyde,” påpeger flere.

Dilemma: Man bider ikke den hånd der fodre dig to gang

Flere juridiske eksperter gør dog opmærksom på det etiske dilemma i, at borgmesteren ringer til mindre lokale virksomheder, som kan have svært ved at sige nej to gange til en kunde i kommunestørrelse. “Man bider jo ikke den hånd der har fodret dig indtil nu” -bemærker en ekspert med et skævt smil.Desuden skal virksomhederne være opmærksomme på, at uanset hvor flink en borgmester end kan være i en telefon, så kan hverken han eller kommunen gå ind og redde den enkelte virksomhed, hvis det skulle gå galt. Den slags særbehandling er ganske enkelt ikke muligt. Man må derfor gå ud fra, at de virksomheder der siger ja tak til kommunens tilbud også har robustheden til at drive en forretning under de vilkår kontrakten giver.

Kun to små og en mellemstor leverandør har søgt om godkendelse. Spørgsmålet er om de til sammen kan løfte opgaven?

BM-Pleje er en ud af tre leverandører der har søgt om godkendelse i Gribskov Kommune. De to andre ansøgere er virksomhederne CCC-Pleje og Helt Rent.Begge virksomheder er at betragte som meget små virksomheder, som i dag kun levere rengøring i Gribskov Kommune. Udfordringen for dem bliver ifølge en plejefaglig ekspert, at de med en ny kontrakt med Gribskov Kommune også skal levere pleje og videredelegeret sygepleje.Spørgsmålet er, om de tre virksomheder er robuste nok til sammen at løfte den samlede hjemmeplejeopgave i Gribskov Kommune?OPS-Indsigt har i hele forløbet forsøgt at få kontakt med kommunen. Denne gang har fokus været på kommunens vurdering ansøgerfeltet. Er de tre leverandører stærke nok nok til i fællesskab at løfte hovedleverandøropgaven eller vil man etablere sin egen kommunale leverandør, således som der tidligere har været tale om?Dette har man ikke fået svar på ved redaktionens slutning. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply