Skip to main content

I Gribskov Kommune tikker uret ned og hvis der ikke snart sker noget, så står 1000 ældre borgere meget hurtigt uden mulighed for hjemmepleje. Den nuværende hovedleverandør  Attendo har trukket sig fra opgaven sammen med fire andre private leverandører.Det betyder, at kommunen kun har en uge til at finde mindst to leverandører, der både vil og kan overtage opgaven den 1. december.Presset på kommunen er særligt stor, fordi Gribskov helt har nedlagt den kommunale hjemmepleje. Dermed kan sagen blive en test af, hvor sårbar en kommune bliver ved at satse 100 procent på private leverandører.Mens leverandørerne kritiserer kommunen for at kræve urealistiske lave priser, så retter Enhedslisten kritik mod kommunen for ikke at have en nødplan.“Min forventning til en kommune der har udliciteret det hele 100 % er naturligvis, at man har lavet sig en drejebog for den slags kriser.” Siger Torben Conrad, der er kontaktperson for Enhedslistens ældrepolitiske udvalg. “Når man udlicitere hjemmeplejen 100 % spiller kommunen på en eller anden vis poker med borgernes liv og velfærd, hvor de private let kan samle sig i et blufnummer og presse kommunen for bedre priser, ved truslen om, at de trækker stikket”OPS-Indsigt har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kommunens ledelse, men den vil først kommenere situationen, når den er mere afklaret.

Dansk Erhverv: Der er behov for selvransagelse hos kommunen

I Dansk Erhverv er man også kritisk overfor kommunen.“Når flere leverandører trækker sig og melder ud, at der er ikke er balance mellem pris og kvalitet, så synes jeg der er behov for selvransagelse hos kommunen,” siger Velfærdspolitisk chef hos Dansk Erhverv Morten Jung, der understreger, at han ikke kender den konkrete sag. ” I Dansk Erhverv er vi ikke nødvendigvis for, at alting skal udliciteres uanset omstændighederne. Det vi ved er, at borgerne er glade for at kunne vælge mellem forskellige typer af leverandører og den balance mener vi, at man som kommune bør være opmærksom på ikke kipper til enten den ene eller den anden side.”

Kommunen har hævet kvalitetskravene og sænket prisen

Direktør Martin Marburger fra BM-Pleje, peger på, at kommunen både har sænket priserne og hævet kvalietskravene.“Vi kan ikke rigtig se os selv i den model, som kommunen har lagt frem. Når vi ser på de krav vi skal arbejde efter nu, så hænger det ikke sammen,” siger han.Ifølge Martin Marburger er det materiale kommunen har udarbejdet nærmest en copy paste af hvad man havde i forvejen, dog med den forskel at kommunen har pakket væsentlige ydelser som delegeret sygepleje om og hævet kvalitetskravene, samtidig med, at der er færre penge til opgaven.“Jeg er lidt forundret, for selve dialogen med kommunen forud for godkendelsesprocessen var faktisk god, og jeg oplevede, at de var lydhøre. Vi er en mindre virksomhed, så vi kan ikke tage hele opgaven alene, derfor havde vi set frem til, at kommunen enten selv etablerede en hovedleverandør eller lavede en aftale med en leverandør i størrelse med Altiden, men det kommer altså ikke til at ske,” siger han.

Det kostede kommunen 40 millioner at hjemtage hjemmesygeplejen i 2018

Men Gribskov Kommune har dårlige erfaringer med at etablere en kommunal hovedleverandør, som kunne sikre kommunen forsyningskapacitet og robust driftsgrundlag for at kunne udregne priser.Sidste år hjemtog kommunen hjemmesygeplejen fra Attendo på grund af massiv kritik af forholdene. Det har kostet kommunen mellem 30 og 40 millioner mere end budgetteret, så det er blot en af årsagerne til, at kommunen har undladt, at etablere en kommunal hjemmepleje. Det vil ganske enkelt koste kommunen mere end den har råd til.

Formanden for ældrerådet: Kommunen har ikke råd til at hjemtage opgaven.

Formanden for ældrerådet Torben Møgelhøj er ikke i tvivl.“Kommunen er presset på flere fronter. Den har ingen penge og ikke nogen egen leverandør, der kan overtage opgaven med det samme.”Det sker samtidig med at Attendo har opsagt alle medarbejderne fordi virkomheden trækker sig og det sker lige nu hvor OK-Fonden søger 80 medarbejdere til et nyt plejecenter i området, så ældrerådsformanden han måske en pointe i at kommunen er presset på flere fronter.I følge flere OPS-Indsigt har talt med er en af redningsplankerne for kommunen at rykke for udligningsordningen. Den model, som man var ved at indgå aftale om sidste efterår, betød nemlig at Gribskov Kommune stod til at få ca. 50 mill. kr. og dem mangler man jo fortsat. Så det kunne være en af grundene til at kommunen ikke har kunnet imødekomme leverandørenes pris krav.

Dansk Erhverv opfordre til at man altid foretager et tjek om der er balance mellem pris og kvalitet

Hos Dansk Erhverv opfordre man til selvransagelse hos kommunen. Det vil i vores fortolkning sige, at gennemgå godkendelsesmaterialet og foretage et tjek om prisen er retvisende ift de kvalitetskrav man stiller leverandørerne.I den sammenhæng spiller det ind, at hjemmepleje ikke længere er en simpel opgave, hvor man cykler roligt ned ad gaden for at hjælpe de ældre. Hjemmeplejen er i dag en kompleks cocktail af opgaver, hvoraf mange er et kommet efter en række opgaver er flyttet fra sygehusene til kommunerne.I følge Martin Marburger er det bl.a. den kompleksitet af krav som kommunen pålægger leverandørerne.“Vi skal bl.a. levere pleje 24 timer i døgnet 365 dage om året i en meget stor kommune, hvor vi er pålagt at tage borgere i hele kommunen,” siger han.Det er netop kommunens krav om at alle leverandører skal have et natberedskab, der er en af udfordringerne. Dækning af nattevagter er i følge kilder i branchen en af de dyreste poster i en hjemmepleje og i geografisk meget store kommuner med langt mellem borgerne er det omkostningsfyldt.Derfor har mange kommuner praksis for at natberedskabet løses af en enkelt leverandør, men altså ikke i Gribskov Kommunen, og det er præcis en af flere knaster for de private leverandører.” Det er ganske enkelt ikke rentabelt, at denne opgave ligge hos alle leverandører, og det har vi påpeget overfor kommunen,” siger Martin Marburger  “Hertil kommer,  at hvis en konkurrent går konkurs, bliver vi faktisk forpligtet til at tage deres opgaver, og det kan du sige burde være alletiders for en privat virksomhed. Men hurtig vækst for en mindre virksomhed i denne branche kan være gift, og det er ikke en risiko, vi kan påtage os, med mindre kommunen vil kompensere i den slags situationer.” 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply