Top historie

Kommunerne i mål med nyt it-system et halvt år før tiden

KMD-Sag, som kommunerne brugte indtil første januar 2023, var voldsomt dyrere end det nye SAPA.
Ved årsskiftet lukkede de sidste kommuner det navnkundige it-system KMD-Sag ned. Monopolet er dermed brudt og alle 98 kommuner er overgået til et nyt sags- og partssystem, men har kommunerne ikke bare udskiftet den gamle eneleverandør med en ny eneleverandør?
Kan opgaver på vejene laves billigere af et privat firma end Langeland Kommunes egen vej- og parkafdeling? Det er et af de spørgsmål, som er sat på den politiske dagsordenen i jagtren på nye besparelser.

Kommune jagter besparelser: Kan private firmaer gøre det billigere?

Langeland Kommune åbner for prisafprøvning, der skal vise, om opgaverne i kommunens vej- og parkafdeling kan gøres billigere og bedre af private firmaer.
Hvert år bruger danske virksomheder enorme ressourcer på at indberette statistik til offentlige myndigheder. Læs her hvor meget der er tale om.

Danmarks Statistik reducerer papirnusseriet for flere tusinde virksomheder

I Dansk Industri er vicedirektør Kim Haggren rigtig glad, fordi Danmarks Statistik er lykkes med at lette indberetningsprocessen i det såkaldte Intrastat-systemet for flere tusinde virksomheder.
Carelink Gruppen er skabt ud fra en tanke og et formål om at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem," siger Brian Rosenberg, CEO i Carelink Gruppen

Ny privat velfærdsgigant vil sikre udvikling af den offentlige sektor

To private velfærdsvirksomheder smelter sammen i en gigantkoncern, der spænder over social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet. En del af overskuddet skal fremover skydes ind i en almennyttig fond, der skal udvikle nye løsninger til mere velfærd.
Den 15 december 2022 mødtes alle de nye ministre i Statsministeriet. En minister fik en særlig rolle i forhold til digitalisering, men hvor meget rækker den ind over de andres ressort?

Prisen på Statens it-projekter er eksploderet

Det sker alt for ofte, at statslige it-projekter kører af sporet og koster abnorme summer. Nu har Danmark fået et nyt ministerium for digitalisering, men hvordan ser ministeren den opgave og skyldes de dyre it-projekter bare dårlige udbud?

Få indsigt og substans om offentlig-privat samarbejde

Prøv vores nyhedsbrev gratis  i 4 uger ⇒
Regionsformand Heino Knudsen peger på, at man ved at eje vaskeriet selv, kan noget helt særligt. Læs her hvad det særlige er.

Prisen for et regionalt sygehusvaskeri stikker af

Region Sjælland vil hellere betale 150 millioner kroner ekstra for byggeriet af et nyt sygehusvaskeri end at genoverveje en ny løsning. Læs her, hvorfor regionsrådsformanden ikke er til sinds at overlade vaskeriopgaven til private aktører.
Under halvdelen af kommunerne mener at de har kompetencerne til at gennemføre bæredygtige og grønne indkøb. Og 30 procent af dem bruger grønne mindstekrav som for eksempel at virksomhederne være svanemærket.

Forsker: Kommunerne halter gevaldigt efter med bæredygtige indkøb

Landets kommuner skal gøre sig langt mere umage i den grønne omstillings tegn, når de handler ind for milliarder hvert år. Der er et kæmpe, uudnyttet potentiale i kommunerne, siger forsker.
I Brønderslev Kommune mener borgmesteren at priserne på frit-valg er regnet rigtigt ud, men leverandøren har en anden opfattelse.

Ny pris på hjemmepleje får leverandør til at trække sig fra Brønderslev Kommune

Endnu en leverandør trækker sig fra en kommune på grund af prisberegningen. Denne gang sker det i Brønderslev, som sidste år fik Højesterets ord for at havde handlet ansvarspådragende i en strid om priser, men hvordan står det til med priserne i Brønderslev?
Ældreminister Mette Kierkgaard får fra mandag den 23. januar 2023 ny særlig rådgiver han hedder Troels Yde Toftdahl og kommer fra Dansk Erhverv.

Ældreminister finder særlig rådgiver i erhvervslivet

Ældreministerens nye særlige rådgiver har tætte bånd til den private velfærdssektor. Han har tidligere med kant til både Christiansborg og kommuner krævet ligebehandling af private og kaldt det noget hø, at hver kommune laver sin egen kvalitetsstandard.
Produktiviteten er ikke den samme i det offentlige som i det private, viser Sundhedsministeriets eftersyn af sygehusvæsnet. - Her arkivfoto fra privathospitalet Aleris Hamlet

Produktivitetsfald i det offentlige sygehusvæsen – de private står klar til at hjælpe

”Det er værre end forventet,” lyder det fra Sundhedsministeren i en kommentar til et eftersyn af sygehusvæsnet, hvor man bl.a. har set på produktiviteten i både den offentlige og private del af sygehusvæsnet.
Mette Frederiksens åbningstale bød på nye toner ift det offentlige-private samarbejde, men der var også et lille spøgelse som sneg sig rundt.

Statsministerens redegørelse lægger op til mere offentlig-privat samarbejde

Mette Frederiksen øger positivt retorikken omkring offentligt-privat samarbejde i hendes redegørelse til Folketinget. Der er ikke tale om et overflødighedshorn, men set i forhold til tidligere taler er Statsministeren helt klart rykket et gear op, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.

Behov for et uafhængigt perspektiv på det offentlige marked?

Bestil et foredrag eller en formiddag

med redaktør Steen Houmark 

Skriv til steen@nb-medier.dk

Seneste debatindlæg

Seneste nyt fra vores samarbejdspartnere

Populære artikler

Populære debatter

Debat

Regionsformand Heino Knudsen peger på, at man ved at eje vaskeriet selv, kan noget helt særligt. Læs her hvad det særlige er.

Prisen for et regionalt sygehusvaskeri stikker af

Region Sjælland vil hellere betale 150 millioner kroner ekstra for byggeriet af et nyt sygehusvaskeri end at genoverveje en ny løsning. Læs her, hvorfor regionsrådsformanden ikke er til sinds at overlade vaskeriopgaven til private aktører.
Produktiviteten er ikke den samme i det offentlige som i det private, viser Sundhedsministeriets eftersyn af sygehusvæsnet. - Her arkivfoto fra privathospitalet Aleris Hamlet

Produktivitetsfald i det offentlige sygehusvæsen – de private står klar til at hjælpe

”Det er værre end forventet,” lyder det fra Sundhedsministeren i en kommentar til et eftersyn af sygehusvæsnet, hvor man bl.a. har set på produktiviteten i både den offentlige og private del af sygehusvæsnet.
I Brønderslev Kommune mener borgmesteren at priserne på frit-valg er regnet rigtigt ud, men leverandøren har en anden opfattelse.

Ny pris på hjemmepleje får leverandør til at trække sig fra Brønderslev Kommune

Endnu en leverandør trækker sig fra en kommune på grund af prisberegningen. Denne gang sker det i Brønderslev, som sidste år fik Højesterets ord for at havde handlet ansvarspådragende i en strid om priser, men hvordan står det til med priserne i Brønderslev?
Der er en stigende bekymring for kvaliteten i fremtiden på det specialiserede socialområde. Her kom det i 2021 til udtryk ved en demonstration imod regeringens og KLs økonomiaftale for 2022, på Christiansborg Slotsplads

Trods flere penge til handicapområdet er danskerne bekymrede

Hos Dansk Erhverv kalder man det en tillidskrise, at kun to ud af ti danskere forventer at få god kvalitet på det specialiserede socialområde. Vi har behov for en reformering, der sikrer en ensartet og gennemskuelig pris- og kvalitetsstruktur, lyder det.
VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
Der findes fem store plejeleverandører, der driver friplejehjem, men hvem er de nye store, der investere og bygger friplejehjem?

Trekløver i gang med deres femte friplejehjem

På under fire år har et trekløver af private virksomheder projekteret og bygget fire friplejehjem, nu skal de i gang med deres femte. Det er mere end nogen kommune. Læs her hvem det er, som er ved at oparbejde specialekendskab til investering i og byggeri af plejehjem.
VIVE har i forbindelse med en evaluering af afregningssystemet konstateret, at der er stor spredning i taksterne for friplejehjem, men i undersøgelsen har man ikke foretaget en kontrolberegning af kommunernes beregninger og det møder kritik.

Kritik af VIVE-rapport om takstberegninger på friplejehjem

”Det svarer nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken,” lyder der fra branchedirektøren i Selveje Danmark og han er ikke den eneste, der retter kritik mod en ny rapport fra VIVE om afregningssystemet på friplejeområdet.
VIVE`s evaluering af afregningssystemet bygger bl.a. interviews med 6 kommuner og repræsentanter fra 9 friplejehjem.

VIVE-rapport udpeger opmærksomhedspunkter ved takstberegninger på friplejehjem

En ny VIVE-rapport rammer lige ned i en politisk varm urtehave med en interessant konklusion, hvor den bl.a. kortlægger markedet for friplejehjem og udpeger opmærksomhedspunkter omkring det eksisterende afregningssystem.
Under halvdelen af kommunerne mener at de har kompetencerne til at gennemføre bæredygtige og grønne indkøb. Og 30 procent af dem bruger grønne mindstekrav som for eksempel at virksomhederne være svanemærket.

Forsker: Kommunerne halter gevaldigt efter med bæredygtige indkøb

Landets kommuner skal gøre sig langt mere umage i den grønne omstillings tegn, når de handler ind for milliarder hvert år. Der er et kæmpe, uudnyttet potentiale i kommunerne, siger forsker.
Finansminister Nicolai Wammen sammen med KL-formand Martin Damm, ser ud som om de spejder efter nogen, men det var ikke en repræsentant for de private leverandører til kommunerne.

Kommunerne glemte de private i svaret på de komplekse problemer

Kommunernes selvforståelse blev sat i glas og ramme på det kommunaløkonomiske topmøde i Aalborg, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar og han er ikke alene om den oplevelse. Et byrådsmedlem går så langt som til at kalde topmødet for ”ananas i egen juice”.
Ekspertudsagn får nu deres egen platform på OPS-Indsigt.

Ekspertpanel skal sætte fokus på offentligt-privat samspil

Læserne på OPS-Indsigt efterlyser artikler med vurderinger fra substantielle eksperter som supplement til vores nyhedsdækning af det offentligt-private samspil. OPS-Indsigt etablerer derfor i 2023 et panel af OPS-eksperter. Læs om det er noget for dig eller din organisation.

Klima og Energi

Med energiaftalen fra 2018 blev Folketinget enige om at etablere tre havvindmølleparker. Thor Havvindmøllepark er den første.

Havvindmøller – Kommune understøtter lokal havn i gigantisk erhvervseventyr

Et år efter udbuddet af Danmarks største havvindmølleprojekt er man et skridt videre og har fundet en vindmølleleverandør. I Holstebro Kommune står borgmesteren klar sammen med den lokale havn til at bistå med supply ud af havnen.
Klimaaftrykket ved den offentlige sektors indkøb er særligt vanskeligt, at opgøre på på den kategori man kalder Scope 3, men nu ser det ud til at KMD har lavet et værktøj.

Ny C02-beregner skal gøre det lettere at opgøre klimaaftryk fra kommunens indkøb

Når kommuner i dag opgør deres CO2-regnskaber, er det meget ressourcekrævende, men nu kan en ny CO2-beregner testet i fire kommune automatisere CO2-regnskabt og danne grundlag for cost-klima-benefit-analyser, når kommunerne skal vælge deres indkøb.
Power-to-X – forkortet PtX er et begreb der ofte dukker op i debatten om den grønne omstilling. I Aabenraa Kommune har man lige vedtaget en lokalplan, der muliggør et Power-to-X – anlæg.

Staten bidrager med et trecifret millionbeløb til kommercielt Power-to-X-anlæg

Statslig medfinansiering i millionklassen og et byråds vedtagelse af en lokalplan gør det muligt for dansk energivirksomhed at påbegynde byggeriet af verdens største Power-to-X-anlæg. Det bringer kommunen på landkortet i den grønne omstilling, lyder det fra borgmesteren.
Samtidig med at OPS-Indsigt er i dialog med Morsø Kommunes forvaltning, om Morsø-modellen er afklaret med Indenrigsministeriet, udsender kommunen en pressemeddelelse. Læs hvad der er op og ned.

Vindmøllemillioner fra smarte selskabskonstruktioner skal aflaste kommunekasse

En snurrig konstruktion med et kommunalt ejet moderselskab og et datterselskab skal frigøre millioner fra Morsø Kommunes vindmølleeventyr fra statslige strafgebyrer og muliggøre udlejning af elbiler til kommunen. Men er den nye Morsø-model lovlig og har kommunen fået juridisk bistand?
Der er kamp om ladestanderne ikke kun mellem bilisterne, men også mellem aktørerne på et stærkt voksende marked ved de danske motorveje - Her Rastepladsen Tappernøje som er vundet af Cirkle K

Fastfood og fossile brændstoffer kan få ladeoperatører til at trække sig fra udbud

Ladeoperatøren Clever vil i front på vejnettet, men vil ikke byde på opgaver, hvor de også skal sælge hotdogs og benzin. Det kan give eksisterende tankstationskæder en markedsfordel, hvis Vejdirektoratet udbyder drift af ladeparker som en del af en rasteplads.
Frisættelsen af velfærdsområderne er hjemme, og det frie valg er mere end sikret, fremgår det af et nyt regeringsgrundlag.

Ny regering varsler markant skifte i det offentlige-private samarbejde

Tilgangen til offentligt-privat samarbejde går op i gear med mindre stat og mere samfund, hvis man skal tro det nye regeringsgrundlag. I syv punkter skitserer regeringen, hvad den mener med frisættelse og offentlig-privat samarbejde.
Social- og Ældreminister Astrid Krag levere i denne artikel en bemærkelsesværdig tilkendegivelse om ejerformer ift plejehjem.

Astrid Krag – ikke afgørende, om plejehjemmet er kommunalt eller privat

”I regeringen har vi et bredere perspektiv på en værdig ældrepleje end blot, om det er en offentlig eller privat leverandør,” siger Social- og Ældreminister Astrid Krag i en kommentar til en ny undersøgelse, der viser, at mange af fremtidens ældre ville vælge privat. Læs hvad der er op og ned.
Har DR med dokumentarer `Tinas jagt på millioner´ bevidst forsøgt at sætte vind i sejlene på den strandede kampagnen, `profit på velfærd´ mhp at få den banket op på dagsordenen til den forestående valgkamp?

Kommentar: DR-Dokumentar om velfærdsprofit skuffer og overser substantielle udfordringer

`Tinas jagt på millioner´ er en DR-Dokumentar, hvor forargelsesunderholdningen dominerer og den substans man næsten har fat i omkring kommunernes kontraktindgåelser med private botilbud forsvinder til fordel for filmiske effekter og det er ærgerligt, for der ligger en historie gemt i det samspil.

Velfærd

Carelink Gruppen er skabt ud fra en tanke og et formål om at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem," siger Brian Rosenberg, CEO i Carelink Gruppen

Ny privat velfærdsgigant vil sikre udvikling af den offentlige sektor

To private velfærdsvirksomheder smelter sammen i en gigantkoncern, der spænder over social-, sundheds-, og beskæftigelsesområdet. En del af overskuddet skal fremover skydes ind i en almennyttig fond, der skal udvikle nye løsninger til mere velfærd.
Regionsformand Heino Knudsen peger på, at man ved at eje vaskeriet selv, kan noget helt særligt. Læs her hvad det særlige er.

Prisen for et regionalt sygehusvaskeri stikker af

Region Sjælland vil hellere betale 150 millioner kroner ekstra for byggeriet af et nyt sygehusvaskeri end at genoverveje en ny løsning. Læs her, hvorfor regionsrådsformanden ikke er til sinds at overlade vaskeriopgaven til private aktører.
I Brønderslev Kommune mener borgmesteren at priserne på frit-valg er regnet rigtigt ud, men leverandøren har en anden opfattelse.

Ny pris på hjemmepleje får leverandør til at trække sig fra Brønderslev Kommune

Endnu en leverandør trækker sig fra en kommune på grund af prisberegningen. Denne gang sker det i Brønderslev, som sidste år fik Højesterets ord for at havde handlet ansvarspådragende i en strid om priser, men hvordan står det til med priserne i Brønderslev?

Bygge og Anlæg

Regionsformand Heino Knudsen peger på, at man ved at eje vaskeriet selv, kan noget helt særligt. Læs her hvad det særlige er.

Prisen for et regionalt sygehusvaskeri stikker af

Region Sjælland vil hellere betale 150 millioner kroner ekstra for byggeriet af et nyt sygehusvaskeri end at genoverveje en ny løsning. Læs her, hvorfor regionsrådsformanden ikke er til sinds at overlade vaskeriopgaven til private aktører.
Der findes fem store plejeleverandører, der driver friplejehjem, men hvem er de nye store, der investere og bygger friplejehjem?

Trekløver i gang med deres femte friplejehjem

På under fire år har et trekløver af private virksomheder projekteret og bygget fire friplejehjem, nu skal de i gang med deres femte. Det er mere end nogen kommune. Læs her hvem det er, som er ved at oparbejde specialekendskab til investering i og byggeri af plejehjem.
Andel af kommunale bygninger opvarmet med naturgas fordelt på kommuner. Få link til hele analysen inde i artiklen.

Dansk Industri: For mange kommuner fyrer for gråspurvene

Hver fjerde kommunale bygning opvarmes med gas, og det hyppigst forekommende energimærke blandt de kommunale bygninger ligger i den dårlige ende, fremgår det af en ny analyse af den kommunale bygningsmasse. I Dansk Industri mener man, at der bør være krav om en årlig energirenoveringsrate.
Borgmester Thomas Gyldal Petersen fra Herlev Kommune og Professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet dukkede op til samtale om friplejehjem ved efterårets OPS-Event.

Samtale om Herlev-modellen

”Der bliver rigeligt med opgaver til alle,” lød det fra Herlev kommunes borgmester ved et OPS-event om risikoen for, at Herlev-modellen kan udkonkurrere friplejehjem. Her svarede han bl.a. på, om modellen var godkendt, ligesom risikoen ved at veksle anlægsudgifter til serviceudgifter blev drøftet.
En 1,4 km lang tunnel skal krydse under vandet i Svanemøllebugten mellem Østrebro og Nordhavn, men det ser ud til at blive meget dyrere. (Arkivfoto -bilkørsel på Nordhavnsvej ved indvielsen af første fase - tilslutning til Helsingørmotorvejen )

Tilbud fra entreprenører kan gøre Nordhavnstunnellen markant dyrere

Det laveste bud er 585 mio. kroner dyrere end rammen i udbuddet. Nu skal bygherren beslutte, om priserne skal forhandles ned.
Statsminister Mette Frederiksen kigger sig over skulderen få minutter inden hun holder nytårstale på Marienborg, søndag den 1. januar 2023.

Kommentar: Statsministerens nytårstale, som at stikke fingeren i en spand vand

Statsministeren er på vej op ad en stejl læringskurve. Tidligere har hun kunnet udtale sig ned i detaljen på hele regeringens vegne, men nu skal hun afstemme med de to korrekturlæsere - Løkke & Ellemann - det bærer talen præg af, skriver redaktør Steen Houmark.
I valgkampen besøgte Statsminister Mette Frederiksen det kommunale plejehjem Kirsebærhaven i Kolding Kommune. Nu står hun i spidsen for en regering, der vil undersøge om kommunale plejehjem skal have bestyrelser på samme vilkår som private.

Kommunale plejehjem med egen bestyrelse kan give en mere klar BUM-model

Ser vi på erfaringerne med bestyrelser ift. dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner, så drukner vi ikke i succeshistorier. Regeringsgrundlaget kan fører til mere administration og dekobling af den kommunale ledelseskraft, skriver redaktør Steen Houmark i denne kommentar.
På Regionsgården i Sorø har Region Sjælland brugt godt to år på et udbud af et nyt indkøbs- og økonomisystem, som har vist sig at blive noget dyrere end forventet.

Nyt indkøbssystem blev over 300 pct. dyrere, selv om prisen kun blev vægtet 30 pct.

Hvordan kan den forventede indkøbspris af et IT-system svinge med over 300 pct i opadgående retning? Det har man svar på i Region Sjælland, hvor man lige har fundet en ny leverandør efter et afsluttet udbud.
Hvis ikke man løbende øger produktiviteten i den offentlige sektor, bliver vi som samfund fanget i en økonomisk klemme, mener Otto Brøns-Petersen, analysechef i CEPOS.

CEPOS-analyse: Fem nye tiltag kan øge den offentlige produktivitet

Den borgerlige tænketank CEPOS kommer i en ny analyse med fem bud på, hvordan produktiviteten øges i det offentlige.
To af de største velfærdsleverandører i Danmark skal have ny topchef. (Arkivfoto Fribo Holte)

To friplejeleverandører skal have nye topchefer

Det er ikke hver uge, at to af de store velfærdsvirksomheder siger farvel til deres topchefer, men det skete i denne uge. Begge virksomhederne har de seneste år været inde i en enorm vækst og nu skal man så videre med nye profiler.
Debatten om robotter og velfærdsteknologi går ofte højt, men hvad tænker fremtidens ældre?

Fremtidens ældre – otte ud af ti vil bruge velfærdsteknologi

De kommende ældre bliver stadig mere åbne overfor velfærdsteknologi, viser nye undersøgelsesresultater, der også angiver, hvad fremtidens ældre mener om ni konkrete teknologier og hvor villige de er til at veksle varme hænder med teknologiske løsninger.
Hjemtagninger skaber ofte politisk debat. Men hvad er egentlig op og ned?

Forstå hjemtagning på fem minutter

Hjemtagning er ofte et udskældt værktøj, men der er mange situationer, hvor det giver mening at hjemtage en borger. Læs mere om hjemtagning her.
I Dansk Erhverv er man bekymret for, at vi får et A-hold uden om de offentligt finansierede frit-valgs-ordninger. Det samme gælder en forsker. Læs hvad der er op og ned.

Fremtidens ældre: Over 40 procent kender ikke til det frie valg

Spørger du fremtidens ældre, så er frit valg vigtig, men en ny undersøgelse viser, at rigtig mange ikke kender til det frie valg. Værst ser det ud i forhold til frit valg af plejehjem. Samtidig peger forskning på, at fremtidens ældre vil købe pleje uden om den offentlige model, hvis de har råd.
Borgerens frie valg af leverandør gør sig gældende på en række velfærdsområder, men forståelsen af, hvad frit valg er, skaber også ind i mellem lidt forvirring.

Fem former for frit valg af velfærd

Danskerne har de sidste tyve år fået mere frit valg. Vi har set på fem former og konstatere et kludetæppe af løsninger. For eksempel er frit valg af plejehjem ikke til for at booste friplejehjem og lovgivningen om den kommunale leverandør af hjemmepleje indeholder en sproglig finte.
Hvad er et friplejehjem: Det spørgsmål er der mange der stiller sig (Arkivfoto)

Forstå på fem minutter friplejehjem og deres ejerform

Et friplejehjem er en privat virksomhedskonstruktion, der ikke er underlagt kommunen, men selvom friplejehjem er en del af den private sektor, behøver de ikke være kommercielle. Læs hvad der op og ned.

Digitalisering

KMD-Sag, som kommunerne brugte indtil første januar 2023, var voldsomt dyrere end det nye SAPA.

Kommunerne i mål med nyt it-system et halvt år før tiden

Ved årsskiftet lukkede de sidste kommuner det navnkundige it-system KMD-Sag ned. Monopolet er dermed brudt og alle 98 kommuner er overgået til et nyt sags- og partssystem, men har kommunerne ikke bare udskiftet den gamle eneleverandør med en ny eneleverandør?
Den 15 december 2022 mødtes alle de nye ministre i Statsministeriet. En minister fik en særlig rolle i forhold til digitalisering, men hvor meget rækker den ind over de andres ressort?

Prisen på Statens it-projekter er eksploderet

Det sker alt for ofte, at statslige it-projekter kører af sporet og koster abnorme summer. Nu har Danmark fået et nyt ministerium for digitalisering, men hvordan ser ministeren den opgave og skyldes de dyre it-projekter bare dårlige udbud?
Arbejdet med en AI-løsning i sagsbehandlingen har vagt interesse hos en del kommuner.

Kunstig Intelligens skal give hurtigere sagsbehandling af hjælpemidler

Tre private virksomheder og en kommune sætter strøm til sagsbehandlingen af hjælpemidler, så sagsbehandlingstiden reduceres. “Kunstig intelligens kan nemlig hjælpe sagsbehandlerne,” lyder det fra Sønderborg Kommune, som ikke er den eneste kommune, der arbejder med kunstig intelligens.

Kultur og Civilsamfund

OPS-Indsigt var i 2022 i den situation, at vi ofte har måttet prioritere mellem flere gode historier eller udgive et ekstra nyhedsbrev midt i ugen.

En strøm af historier gav i 2022 langt flere nyhedsbreve end forventet

Troværdige kilder er en stor del af grundlaget for substantielle artikler om offentligt-privat samarbejde. I 2022 har et utal af kilder bidraget til en unik indsigt som baggrund for hundredvis af artikler ift. en række OPS-temaer. Se listen over de tyve mest læste artikler.
Det er ikke første gang, at en af civilsamfundets fodboldbaner må sløjfes, fordi en kommune har planer om en ny børnehave.

Kommune vil bygge børnehave på fodboldklubbens bane

En af civilsamfundets fodboldbaner må sandsynligvis lade livet i Skanderborg Kommune til fordel for en børnehave. Hos den lokale idrætsforening havde man forventet mere dialog og ikke rigtig opfattet, at det kommunalpolitiske beslutningstog var på vej op i tempo.
Bosætningsmessen 'Søg mere - Find hjem', som flere jyske kommuner - og hele Trekantområdet - havde ventet på i mere end et år, endte i alt andet end en succes. Fremmødet var ringe, og eventfirmaet bag gik konkurs.

Flere kommuner mister hundredetusindvis af kroner efter eventfirmas konkurs

Flere jyske kommuner har kastet hundredetusindvis af skattekroner ned i et sort hul, fordi bosætningsmessen 'Søg mere - Find hjem', tilbage i april i år, viste sig at tiltrække betydeligt færre besøgende end forventet.
Her Folkemødenedslag fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og OPS-Indsigt

Folkemødet er tilbage i storform

Mere end 2500 events er rullet ud på fire dage. Vi giver her et par kommentarer og enkelte nedslag med fokus på offentligt-privat samarbejde fra årets demokratifest på Bornholm.
En hal i Favrskov Kommune får nu økonomisk hjælp af kommunen. Forening forventer lignende sager i andre kommuner.

Tårnhøje energipriser: Konkurstruet hal reddet af kommunen

Den lokale hal var nær gået konkurs på grund af en svimlende høj varmeregning. Nu har kommunen ydet førstehjælp, men halinspektørforeningen forventer at se flere lignende sager.