En kommune kan tjene op til 120.000 kroner om året, hvis en ældre fra en anden kommune flytter ind på et af kommunens plejehjem.

Frit valg af plejehjemsplads giver kommunen op til 120.000 kroner i indtægt for hver udenbys ældre

Friplejehjem kan blive en god forretning for en kommune, da hver plads, der besættes af borgere fra en anden kommune er en risikofri indtægtskilde.

Mulig kommunal udligningsgevinst ved private botilbud

39 procent af de voksne på sociale tilbud kommer fra andre kommuner. Det viser en analyse fra Social- og Indenrigsministeriet. Private sociale tilbud medvirker herved til, at kommuner kan score en risiko- og investeringsfri udligningsgevinst på milliarder. Læs i denne analyse hvorfor.
Med reformen af det kommunale udligningssystem afskaffede man i foråret betalingskommunefolketallet fra 2021. Det kan have kedelige konsekvenser for nogle kommuner.

Botilbud i nabokommuner koster hjemkommuner flere milliarder om året

Ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at 39 procent af de voksne med handicap bor i botilbud udenfor kommunen. Det tal kan blive lavere, efter udligningsreformen gjorde det dyrere at vælge et botilbud udenfor kommunegrænsen.
Finansminister Nicolai Wammen har nu givet svar på et spørgsmål Jane Heitmann (V) stillede den 12 august om kompensation af ikke-kommunale virksomheders merudgifter til corona.

Wammen: Kommunerne skal i dialog med de private om merudgifter

I KL mener man, at der ikke altid er hjemmel til dækning af private velfærdsvirksomheders corona-merudgifter. Det mener Jane Heitmann (V), er at gemme sig bag et figenblad. Nu har Finansministeren givet sit svar på et spørgsmål, hvor man ifølge Dansk Erhverv render fra Herodes til Pilatus.
"Vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært," siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i forbindelse med særtilskud.

18 kommuner får 354 millioner kroner i særtilskud – se tallene her

Lolland blev den store vinder, da Social- og Indenrigsministeriet onsdag fordelte særtilskud for 2021.
Rengøring på Anders Fogh Rasmussens kontor (Arkivfoto).

Regeringen fortsætter centraliseringen af statslig facility management

Bygningsstyrelsen fik i 2017 til opgave at centralisere en facility managementordning for staten. Det første gigantudbud er allerede idriftsat. Det bekymrer SMVdanmark ” Det er nu, staten burde give opgaver til de små - ikke fjerne dem," siger direktør Jakob Brandt.

Velfærd udgør over 70 % af de offentlige udgifter

Den offentlige sektor bruger allermest på ”social beskyttelse”. Det fremgår af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Se hvor meget vi bruger på alderdom og hvor lidt på sikkerhed.
Rådmand Søren Windell (K) i Odense Kommune tror ikke, at kommunen alene kan løfte behovet for flere ældreboliger de kommende år. (Arkiv)

Rådmand efterlyser, at private investerer i byggeri af plejeboliger

Odense Kommune kan meget vel komme til at mangle flere hundrede plejeboliger de kommende ti år. Det får rådmand til at håbe på, at flere private virksomheder vil investere i byggeri af plejeboliger.
Friplejehjemmet Lærkevej i Frederikssund er drevet af plejevirksomheden Attendo

Kommunal budgetprognose slog fejl og friplejehjem fik skylden

Kan et nyt friplejehjem helt ustyrligt tømme kommunekassen, så det kommer bag på kommunen? Redaktør Steen Houmark ser i denne analyse nærmere på en case fra Frederikssund Kommune.
Formand for Senior- og Handicapudvalget i Fredericia Kommune, Lars Ejby Pedersen (S), forvents på mandag 24. august at godkende sammen med udvalget, at et omstridt udbud går om.

Fredericia må lade udbud gå om

Det private plejefirma Kære Pleje har i månedsvis kæmpet for at få et udbud af den private hjemmepleje i Fredericia til at gå om. Nu bøjer kommunen sig, selv om den ikke har gjort noget ulovligt.
Inge Messerschmidt (DF), formand for Velfærdsudvalget i Frederikssund Kommune finder det nødvendigt at regulere kommunens udgifter til de mange ældre, der vælger et privat plejetilbud. (Arkiv)

Privat plejehjem dræner kommunekassen

Det kan blive meget dyrt for en kommune, hvis et privat plejehjem har succes. Det har man erfaret meget kontant i Frederikssund Kommune, hvor udvalgsformand nu vil skride ind.

54 kommuner søger om over en milliard i særtilskud til “særligt vanskeligt stillede kommuner&#...

Udligningsreformen gav de fattigste kommuner over halvanden milliard ekstra. Alligevel vil over halvdelen af kommunerne have del i pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.