Visma DataLøn og ProLøn A/S har indledt et samarbejde med Københavns Kommune, hvor ledige tilbydes et uddannelsesforløb."Ved at få et specialiseret kompetenceløft, kan det hjælpe dem videre", siger adm. direktør, Karina Wellendorph.

Softwarevirksomhed er gået ind i kampen for at øge lediges jobchancer

Kundernes mangel på kvalificeret arbejdskraft medvirkede til, at softwarevirksomheden Visma DataLøn og ProLøn A/S kontaktede Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune mhp. at efteruddanne ledige i lønadministration og personalejura – flere har nu job.
Nina Smith har som medlem af både Socialkommissionen, Velfærdskommissionen, Dagpengekommissionen og som økonomisk vismand sat sine aftryk på store samfundsreformer de seneste 30 år.

Nina Smith: Virksomheder skal hjælpe kommuner med at løse sociale problemer

Formanden for Reformkommissionen, Nina Smith, vil have virksomheder og civilsamfundet til at spille en større rolle for at hjælpe de 200.000 voksne danskere uden fodfæste på arbejdsmarkedet.
Kasper Rasmussen bliver ny redaktør på NB-Beskæftigelse fra første oktober.

Journalist med socialrådgiveruddannelse bliver ny redaktør for NB-Beskæftigelse

Kasper Rasmussen erstatter Helle Schøler Kjær som redaktør for NB-Beskæftigelse.
Der er tre års forskel i tilbagetrækningsalderen mellem forskellige brancher med lavest og højest tilbagetrækningsalder. I gennemsnit trækker privatansatte sig senere end offentligt ansatte.

Stort potentiale frigøres, hvis offentligt ansatte går på pension samtidig med de private

Der er et stigende gab i tilbagetrækningsalderen mellem offentlige og private medarbejdere. De privat ansatte bliver langt længere på arbejdsmarkedet. Det indikerer, at vi har en skjult arbejdskraftreserve blandt medarbejderne i den offentlige sektor. Det kan man læse ud af en ny analyse.
En af de stigende udfordringer på det danske arbejdsmarked er at skaffe mandskab. Lige inden sommerferien blev en af de store på det danske marked for rekruttering opkøbt.

Stor dansk HR-virksomhed opkøbt af udenlandsk gigant

Den tredje største HR-virksomhed i Danmark, som tilbyder offentlige og private virksomheder ydelser i forhold til rekruttering, vikarer, outplacement og rådgivning inden for eksempelvis tekniske løsninger, er solgt til Belgiske Actief Group.
(Arkiv) Jobcentrene skal have 'max fleksibilitet,' hvis de skal opfylde et ønske fra erhvervslivet om, at jobcentre skal screene ukrainere individuelt, før de sendes i job, siger cheføkonom i KL Morten Mandøe.

Kommuner og virksomheder laver lokale netværk om ukrainere

Et online-møde med 58 kommuner og Dansk Industri en tidlig morgen var det første i initiativet 'Lokale job for ukrainere.' Det er vigtigt med forventningsafstemning, for man mangler at få sat det i system, lyder det fra parterne.
Kommuner melder om flere aktivitetsparate i job. Arbejdsgiverne tager også ansvar i opgangstider, lyder det.

Kommuner: Arbejdsgivere holder fast i socialt ansvar under opsvinget

Både tal og meldinger fra kommuner tyder på, at det er nemmere for arbejdsløse med komplekse problemer at få fodfæste på arbejdsmarkedet i det nuværende økonomiske opsving. Kommunernes langsigtede samarbejde med virksomhederne bærer nu frugt, lyder det.
Rådmand Mai-Britt Iversen og erhvervskonsulent i BusinessAalborg Frida Tarp modtog i efteråret 2021 "Den Socialøkonomiske Kommunepris" på vegne af Aalborg Kommune, efter at have opnået unikke resultater på kontanthjælpsområdet.

Kommune opnåede dobbelt så stor effekt ved en social investeringsmodel

”Det her er jo ikke kommet ud af ingenting”, siger rådmand i Aalborg Kommune Mai-Britt Iversen i en kommentar til kommunens succes med socialøkonomiske investeringer. I Aalborg rakte man ud til erhvervslivet for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde. I efteråret fik man en pris. Læs hvordan de gjorde.
I Tårnby Kommune fratræder forvaltningschef Kim Madsen sin stilling.

Forvaltningschef i Tårnby fratræder efter brud på udbudsloven

Efter at have været fritaget for tjeneste siden slutningen af september fratræder forvaltningschef sin stilling.
Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik er der kommet flere offentlige ansatte.

Antallet af offentlige ansatte vokser fortsat

Der er kommet flere offentlige ansatte det seneste år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Sammenligner man tredje kvartal 2020 med tredje kvartal i år er antallet af offentlige ansatte vokset med fire procent.
Fungerende beskæftigelsesminister Mattias Tesfaye (S) glæder sig over hurtig trepartsaftale.

Både virksomheder og forældre kan nu få refusion for coronasygdom

Ny aftale: Hvis en medarbejder skal isolere sig eller har et coronahjemsendt barn, skal der udbetales refusion.
Danmark er datamæssigt unik, fordi vi har mulighed for at koble data fra forskellige dataregistre. Derfor har det været muligt, at lave en undersøgelsen, der bl.a. afdækker medarbejdernes erhvervsindkomst efter en udlicitering.

Udlicitering fører til lavere indkomster og øger forbruget af overførselsindkomster

Et sæt forskere har fundet en brik i puslespillet om omkostninger ved udlicitering af offentlige opgaver. Øget forbrug af offentlige overførsler er en af konsekvenserne, men er det beviset for, at det er billigere at lade være med at udlicitere? OPS-Indsigt har talt med en af forskerne.