Skip to main content

Arbejdsløsheden er historisk lav og arbejdsgiverne skriger på arbejdskraft. Samtidig er der stadig en overledighed blandt mennesker med handicap, således at beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap er på 26 pct. ifølge VIVEs rapport fra 2023.

Samtidig står 43.000 unge ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd uden job og uddannelse.

Vi står altså med et potentiale i form af uudnyttet arbejdskraft, som på en eller anden vi skal mobiliseres.

Fonden Incita kortlægger hvert år danske arbejdsgiveres holdninger til at ansætte på særlige vilkår ved at spørge ind til fx synet på forskellige handicap blandt ansøgere til ledige stillinger, hvor kandidater med behov for særlige vilkår i jobbet kunne fylde helle eller dele af stillingen i form af fx fleksjob og småjob.

I 2024 har Incita haft særligt fokus på unges muligheder i deres arbejdsgiveranalyse som offentliggøres på Folkemødet fredag den 14. juni.

”Vores undersøgelse viser, at arbejdsgiverne godt vil ansætte de unge, men der sker ikke så meget selv om både de unge og politikerne tilkendegiver, at de godt vil. Derfor har vi inviteret både de unge, en arbejdsgiver og en politiker til en ærlig samtale om fordele og fordomme,” siger Christina Grøntved, der er direktør for Incita.

Mere kreativ mindre 37 timers tænkning

En af dem som er inviterede til debat fredag kl. 17 om Arbejdsgivernes syn på unge med særlige behov er Stine Louise von Christiansson, der er administrerende direktør for omsorgsvirksomheden, Forenede Care.

”Vi har det sådan, at vi som virksomhed har en forpligtigelse til at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og det er naturligvis noget, der ligger i branchens DNA, hvad enten det er inden for vores care- eller rengøringsområde,” siger Stine Louise von Christiansson.

I Forenede Care er 7 pct af medarbejderne på en eller anden form for tilskudsordning. Men er det ikke besværligt?

”For mig at se er det genialt, at vi har de her stillinger med små job eller fleksjob til mennesker, som ikke kan fylde en hel stilling. Det kræver naturligvis, at vi som arbejdsgivere tænker mindre i 37 timer og piller de rigtige opgaver ud,” siger hun.

Hun peger på, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet ofte kan gå ind og løfte en helt særlig opgave som både understøtter indsatsen over for arbejdstageren, men også afhjælper SOSU- hjælperen eller assistenten og dermed frigiver mere tid. Det skaber en Win Win- situation.

“Hvis vi som arbejdsgivere er kreative, så kan vi pille opgaver ud, der fritager sosu-hjælperen eller assistenten for praktiske opgaver, som kan komme til at presse dem i hverdagen. Det kan fx være at forberede maden på afdelingen og dække bordet om aftenen, ordne vasketøjet eller være med i aktiviteter med beboeren” siger Stine Louise von Christiansson.

Vil du høre mere om Incitas undersøgelse, som præsenteres fredag den 14 juni, og møde Stine Louise von Christiansson, så skal du finde frem til velfærdsteltet kl. 17.

Find arrangementet her.