Venstre

  Venstre

  Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekræftede i et samråd tirsdag, hvad hans forgænger Kaare Dybvad allerede havde tilkendegivet, nemlig at man gerne vil se på om Herlev-modellen kan lovliggøres

  Minister: Herlev-model kortslutter ikke markedet for friplejehjem

  Venstres boligordfører Heidi Bank udtrykte på et samrådsmøde med Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen bekymring for, at en Herlev-model vil kortslutte friplejeboligmarkedet. Den præmis køber ministeren ikke. Læs her hvorfor.
  Venstres leder Jakob Ellemann-Jensen har fuld opbakning fra det meste af blå blok til et modforslag til regeringens frikommuneforsøg . Potentielt kan der dannes et flertal uden om regeringen, men

  Ingen frikommuneforsøg uden frit valg

  'Jeg sætter mine hegnspæle der, hvor man får frihed til at begrænse borgernes frie valg,' lyder det fra Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i en kommentar til regeringens frikommuneforsøg, som aktuelt forhandles med partierne.
  Salen i Politikens Hus var fyldt med engagerede deltager med repræsentanter fra Christiansborg, syv kommuner, interesseorganisationer, leverandører og rådgivere, da OPS-Indsigt fyldte 3 år.

  Udsigt til velfærdssamfundet version 0.8 – Hvad fanden gør vi så?

  Voucherordninger giver meget frit valg, lød det fra CEPOS ved et gåhjemmøde om fremtidens velfærd. En kommunaldirektør gik efterfølgende unplugged og opfordrede til, at kommuner og leverandører taler risikodeling i samarbejdet, medens CO-PI tørt konstaterede, at vi glemmer implementeringen af det nye i jagten på at finde mere nyt.
  Pensionbranchens oplæg til et nyt samarbejde mellem det offentlige og private aktører bygger også på bestræbelser om at give folketingspolitikerne fornyet mulighed for at investere i bedre velfærd til danskerne.

  Pensionsbranchen er klar til at indgå partnerskaber med dansk forsvar

  Landets pensionsselskaber kommer med et giganttilbud om offentlig-private partnerskaber, hvor man vil investerer milliarder af kroner i dansk militær og forsvar.
  Social- og Ældreminister Astrid Krag kan blive presset til, at se efter en kontrolenhed af kommunerne, hvis KL ikke lykkedes med en ny vejledning.

  Kommunerne kan stadig undgå at blive underlagt en kontrolenhed

  Formår kommunerne ikke at sikre fair og gennemsigtig beregning af priser på kommunale ydelser via en kommende KL-vejledning, vil et flertal i Folketinget forpligte regeringen at genbesøge forslaget om en kontrolenhed. Det huer ikke ministeren.
  Kommunerne må ikke gå i gang med at byggemodne i områder, hvor man ikke kan sælge en grund til den pris, det koster at byggemodne. Det forhindrer udvikling af yderområder, mener byrådsmedlem. Venstre vil undersøge problematikken.

  Venstre vil undersøge muligheden for at udstykke grunde med tab

  Regler om udbygning i yderkommuner kan stå i vejen for udvikling af tyndt befolkede områder, mener byrådsmedlem. Nu vil Venstre se på, om man kan løse problemet i yderområderne.
  Social- og Ældreminister Astrid Krag har skulle svare på, ud fra hvilket aftaleretligt grundlag hun og Sundhedsministeren har kunnet pålægge de private aktører at etablere et antigen-selv-test setup og samtidig pålægge de private aktører selv at afholde udgifterne.

  Regeringen havde ingen hjemmel til at pålægge private tilbud selvtest-setup

  Kommunale velfærdsinstitutioner har været dækket af en aftale om gratis selvtest, mens private leverandører er pålagt selv at etablere og bekoste et antigen-selv-test setup. Nu viser et svar fra socialministeren, at der ikke var juridisk hjemmel for pålægget.
  Venstres indenrigsordfører Anni Matthiesen tvinger nu Socialdemokratiet til at undsige partiets tidligere afvisning af at udvide frikommuneforsøget til alle 98 kommuner,

  Venstre tester regeringens vilje til frikommuneforsøg i Folketinget

  Venstre udfordrer regeringen ved at genfremsætte beslutningsforslag om udvidelse af frikommuneforsøg, som Socialdemokratiet skød ned så sent som i maj 2021
  Erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsentere aftale om hjælpepakker til natklubber, barer og restauranter ramt af restriktioner i forhold til natteliv og julefrokoster, i Erhvervsministeriet den 9. december 2021. Men i fremtiden kan det være at hjælpepakkerne kun er låneordninger.

  Låneordninger frem for kompensation kan blive virkeligheden ved fremtidige epidemier

  En ekspertgruppe der rådgiver regeringen om kompensation ved fremtidige epidemier, peger ifølge lækkede notater på, at staten først sætter ind med fx lån og udskudte skatter. ”Det ligner på ingen måde en ordning, der har taget højde for virksomhedernes retssikkerhed”, lyder det fra juraprofessor.
  Folketingets fokusering på kommunernes afregningspriser er interessant, dels fordi prisafregningerne et tilbagevendende debatemne, dels fordi der i dag ikke findes en klageinstans

  Radikale ser positivt på uvildig kontrol af kommunernes afregningspriser

  ”Det lyder som om, at Det Radikale Venstre er indstillet på at stemme for beslutningsforslaget, hvis vi finder finansieringen,” siger ældreordfører Mette Abildgaard (K) til et beslutningsforslag, stillet af den borgerlige opposition om en kontrolenhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, giver i sin landsmødetale danskerne et "frihedsløfte".

  Venstre blæser til kamp for mere valgfrihed

  »Mere frihed« og »Flere muligheder« var slagordene på bannerne ved Venstres landsmøde, da Jakob Ellemann gav danskerne et "frihedsløfte" i sin tale. ”Det er her, at vi har de væsentligste skillelinjer i dansk politik,” lød det. Søndag trak tidligere Venstre statsminister denne skillelinje yderligere op.
  Partnerskabsklinikker er en udvikling af familie-læge-modellen, hvor en speciallæge i almen medicin indgår et partnerskab med en tredjepart fx en privat ”servicevirksomhed”, der står for enten hele eller dele af klinikdriften, så lægen kan koncentrere sig om at være læge.

  Analyse: Partnerskabsklinikker udfordrer PLO`s monopol

  ”Det er ikke os, der har opfundet begrebet partnerskabsklinikker, vi har hidtil kaldt det hele for stråmandsklinikker,” siger formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg, men han anerkender, at partnerskabsklinikker kan pege ind i fremtiden. Læs hvad det er der bekymrer.