Skip to main content

Var det i strid med forvaltningslovens krav om lige behandling af de forskellige medier, at Finansministeriet gav to udvalgte medier et varsel på mange timer om et pressemøde efter kommuneaftalen, mens de øvrige medier fik et varsel på 16 minutter til at nå ind i Finansministeriet en sen aftentime i juni?Det skal Folketingets Ombudsmand nu tage stilling til efter en klage fra NB-Medier, der mener at Finansministeriet bevidst tilrettelagde processen for at undgå kritiske spørgsmål til det forhold, at regeringen med økonomiaftalen var løbet fra sine løfter om bedre forhold på det specialiserede socialområde.”Ved kun at invitere TV2/News og TV-Avisen sikrede Finansministeriet sig, at der ikke var nogen journalister på pressemødet, som havde fulgt forhandlingerne løbende, og dermed forstod at en formulering på side seks i aftalen betød, at regeringen løb fra sine løfter,” siger chefredaktør Arne Ullum fra NB-Medier, der blandt andet udgiver NB-Økonomi.Han har derfor bedt Folketingets Ombudsmand vurdere, om det er i overensstemmelse med kravet om lighedsgrundsætningen i forvaltningen, at nogle medier fik en invitation mange timer før, mens andre medier blev inviteret så sent, at end ikke det nationale nyhedsbureau Ritzau nåede frem.”Jeg kan godt forstå, at regeringen gerne ville undgå fokus på, at den løb fra især Socialministerens løfte om bedre forhold for de handicappede, at regeringen pludselig i stedet ligefrem accepterer fortsatte besparelser. Men når regeringen bruger skatteyderbetalte presseafdelinger og lokaler til et pressemøde, så skal man overholde forvaltningsloven krav om ligelig behandling af medierne. Og det er tydeligt ikke sket her.”Medier må stå hårdere på lovenRegeringens brug af presseafdelingerne kom for alvor i fokus, da Finansministeriets daværende pressechef gennem mange år, Sigga Nolsøe ved sin afgang for godt et år siden udtalte:”Jeg kan bare sige, at det er en svær stilling at have, hvis man ikke er professionel Socialdemokrat.”Ifølge Arne Ullum oplever medierne en klar tendens til, at presseafdelingerne i mange ministerier optræder mere politiske, og derfor mener han, at medierne er nødt til at reagere:”Tidligere var samarbejdet mellem medierne og presseafdelingerne i høj grad baseret på tillid til, at pressemedarbejderne agerede som neutrale embedsmænd. Efter især den nuværende regeringer har presset embedsmændene til at agere mere politisk er det vigtigt, at vi som medier ser mere kritisk på vores tillidsbaserede samarbejde og i højere grad bruger de rettigheder, som vi har i forvaltningsloven og i lov om offentlighed i forvaltningen.”Arne Ullum erkender, at NB-Medier ikke umiddelbart får nogen gevinst af en påtale fra Ombudsmanden til Finansministeriet.”Men på den lange bane er det vigtigt at få en afgørelse, som embedsmændene i presseafdelingerne kan pege på, hvis en minister eller en særlig rådgiver presser på for, at embedsmændene skal bryde forvaltningsloven ved eksempelvis at tilrettelægge en proces, så man de facto udelukker en række medier fra et pressemøde.”Red.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply