På rådhuset her i Brønderslev Kommune vil der ifølge en ny rapport fra VIVE være mulighed for at spare en del på administration ved at øge konkurrenceudsættelsen. Kommunen har nemlig allerede en vis erfaring med konkurrenceudsættelse på administrationsområdet, men ligger stadig under de gennemsnitlige niveau for konkurrenceudsættelse, og har dermed meget at hente.

Ny rapport: Kommunerne sparer på administration ved større konkurrenceudsættelse

En rapport fra VIVE viser, at en gennemsnitskommune sparer 12 kroner per indbygger, når konkurrenceudsættelsen på administration stiger en procent. Dermed kan der være store beløb at hente i kommunernes administration.
Gylva Vestengen er glad for, at hun fortsat kan få hjælp af Diakonissestiftelsens Hjemmepleje. Her sidder hun sammen med Jannik Bernsen.

Frederiksberg Kommune undgår udbud og forlænger kontrakter på hjemmepleje

Medarbejderne hos 40 % af de borgere der modtager hjemmehjælp på Frederiksberg kan ånde lettet op. Kommunen har valgt at forlænge kontrakterne med leverandørerne af frit-valg. ”Det betyder meget for mig,” siger 88-årige Gylva Vestengen.
For seks år siden blev det muligt for private virksomheder via udbud at byde ind på ydernumre og oprette de såkaldte udbudsklinikker. Arkivfoto

Region Nordjylland lukker udbudsklinikker

”Jeg tror vi har set det sidste udbud på det her område,” siger bestyrelsesformand Thomas Helt efter, at regionen har tildelt læger i Alles Lægehus 3 af 5 klinikker. Ved tildelingen har regionen vurderet kvalitet frem for pris. Læs om partnerskabsklinikker ændrer branchen.
Fynbus er et af tre trafikselskaber, som får en økonomisk lussing for ikke at overholde udbudsregler. (Arkivfoto)

Trafikselskaber får rekordstore bøder for overtrædelser af udbudsregler

Tre trafikselskaber har fået 10 millioner kroner i bøde for grov overtrædelse af reglerne i udbud om flextrafik kørsel. Det er den største bøde, der nogensinde er givet på området.

Hjemtager ambulancedrift for at styrke konkurrencen

Region Midt hjemtager 60 procent af ambulancedriften, men kunne have opnået en langt større besparelse ved at hjemtage 100 procent. Det gør regionen ikke, da den ønsker at fastholde konkurrencen med det private. Læs hvad der er op og ned.
DI's branchedirektør for service Jakob Scharff kritiserer kommunerne efter analyse har vist, at der er påfaldende store forskelle i de timepriser, som kommunerne tilbyder private leverandører.

DI: Kommuner sætter frit valg ud af kraft

Nogen kommuner tilbyder private leverandører af hjemmehjælp under 300 kroner i timen, for den samme ydelse mens andre tilbyder over 450. Det udløser kritik fra DI, som mistænker kommuner for bevidst at blokere for frit valg.
Plejevirksomheden Altiden Omsorg udvider, deres portefølje af plejecentre med to efter et udbud på Frederiksberg.

Altiden vinder udbud af to plejecentre på Frederiksberg

Man vinder noget og taber noget. Det er et vilkår i udbudsland. Altiden har prøvet begge dele, men i dag glæder man sig til det fremtidige samarbejde med medarbejdere, beboere, og pårørende på de to plejecentre.

Du skal forstå, hvordan kommunen er skruet sammen

Han er blevet kaldt ”Mr Ældremad” og mener, at vi har behov for en whistleblowerordning inden for frit valg. Læs hvorfor og hvordan Henrik Sørensen stiftede Det Danske Madhus, som muliggjorde Danmarks første OPS-selskab med en kanon vækst, så virksomheden efter ti 10 år blev beskyldt for monopolisme.
Vi har nu de første cases på nu, hvor Konkurrencerådet har grebet ind over for to digitale platforme som formidler kontakt mellem sælger og køber.

Konkurrencerådet skrider ind over for digitale platforme

Platformene Happy Helper og Hilfr fjerner nu minimumspriser for virksomheder, der sælger rengøringsydelser via platformene. Det sker efter, at de i årevis har hindret fri prissætning. Sagerne er de første i Danmark. Læs hvad konkurrencerådet præciserer.
Trafikselskabet Midttrafik gjorde for et par år siden konkurrence-myndighederne opmærksom på, at der var noget helt galt, når opgaver blev sendt i udbud.

Brancheforening får bøde på 400.000 kr. for ‘mestergris’

En midtjysk brancheforening med 24 vognmænd betaler bøde på 400.000 kroner for at lave aftaler i porten ved udbud på kørsel. Bøden kom efter en klage fra Midttrafik. Kommuner og regioner kan også have tabt penge på ulovlighederne.
Højspændingsmaster er en del af el-nettet, der betragtes som naturlige monopoler, der ikke kan konkurrenceudsættes.

Regulering af central infrastruktur som erstatning for konkurrence

Der er behov for bedre økonomisk regulering af forsyningssektorens naturlige monopoler, som en erstatning for manglende konkurrence mhp, at slutpriserne ikke bliver for høje, vurderer Konkurrencerådet.
Egedal Kommune kritiserer SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S) for at have fået en stor begmand fra klagenævn.

Egedal får bøde for fejl i udbud og kritiserer SKI

Egedal Kommune skal betale en bøde på 90.000 kr. for et forkert håndteret udbud på et nyt løn- og personalesystem. Kommunen går i clinch med den fælles indkøbsservice SKI. Også koncernen Fujitsu har klaget over Egedals udbud.