KLs formand Jacob Bundsgaard taler ved Kommunaløkonomisk Forum i Aalborg Kongres og Kulturcenter, torsdag 9. januar 2020.

Kommunaløkonomisk forum i indkøbsperspektiv

Det står klart, at der er behov for at effektivisere den kommunale drift og finde nye løsninger, hvis vi skal kvalitetsforbedre velfærden. Kommunerne kan meget selv, men vi når længere med offentlige-private samarbejde.

Ugen med OPS

I den sidste uge har der været fokus på bl.a. på private konsulenter, genanvendelse af tøj i udbud, Altidens vækst og udbudsoversigten fra Kammeradvokaten
Falck ender med en samlet regning på over 180 millioner i sagen om misbrug af sin dominerende position over for konkurrenten Bios.

Falck får kæmpe bøde for at overtræde konkurrenceloven

Falck Danmark A/S har i Københavns Byret fået en millionbøde for groft uagtsomt at have misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for ambulancetjenester.

Mercell A/S: En stille men stor spiller i udbudsmarkedet

Tre store brands blandt kommercielle udbudsportaler er opkøbt af Mercell A/S. ”Det er ikke forbudt at være dominerende på et marked,” udtaler chef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere BIOS

Konkurrencerådet afgjorde i januar at Falck misbrugte sin dominerende stilling ved at have fastlagt en strategi om at ekskludere konkurrenten BIOS fra ambulancekørsel i Region Syddanmark.

Madhus vandt sag om kommunalt opgavetyveri

Ved tredje instans vandt Det Danske Madhus en sag om kommunalt opgavetyveri, men Social- og Indenrigsministeriet gav alligevel kommunerne forlænget spilletid.

Ikast-Brande indfører frit-valg af hjemmesygepleje i 2020

Ikast-Brande udfordrer vanetænkningen hos sig selv og Dansk Sygeplejeråd ved at udlicitere hjemmesygeplejen i et pilotprojekt til en privat leverandør.
Visionen er, at det cirka 51.800 kvm store areal skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde på 72.000 etagemeter med cirka 900 boliger, hvoraf 25 pct. af de samlede boligareal skal være almene boliger.

Forslaget ’Her det gror’ vinder arkitektkonkurrence for Stejlepladsen i Københavns Sydhavn

Blandede boformer, sociale fællesskaber, en bæredygtig levevis og en videreførelse af det maritime havnemiljø. Det er hjørnestene i arkitektforslaget "Stejlepladsen – Her det gror"

Minister på tilbagetog i samråd om fair og lige konkurrence

8 gange beklagede Erhvervsminister Simon Kollerup (S) overfor samrådet, men det ændre ikke ved, at regeringen dropper klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.

Miljøministeren stopper udlicitering af skovarbejdere

Der bliver nu sat en stopper for at udlicitere en større del af Naturstyrelsens skovarbejde frem mod 2021. Skovarbejderne er glade, men hjemtagningstendensen bekymre Dansk Erhverv.

Ugen med Offentlig-Privat samarbejde

Endnu en interessant uge med offentlig-privat samarbejde. OPS-indsigt giver her et kort view på bl.a. dab-udbud, klagemyndighed der hænger i en tynd tråd og kommunernes svigt af fælles konference.

Kommentar: For mange tudekiks omkring DAB-Udbud

Radio 24/7 tabte retten til en radiokanal, men kampen fortsætter uden for ringen. Er det et rimeligt markedsvilkår, at offentlige udbud suges ind i en bermudatrekant af politiske bundlinjer og besserwisser meninger?