Planen for vaccination af frontpersonale ansat hos private velfærdsvirksomheder har indtil nu kunnet iværksættes. Læs hvorfor

Forvirring om vaccination af personale i private tilbud

Vaccination af personale, der opretholder samfundskritiske funktioner, rulles ud nu, men der er bump på vejen. Meget tyder på, at kommunerne har været ved at indhente persondata fra private tilbud uden hjemmel. Brancheorganisationer er uforstående: 'Vi er ikke blevet inddraget.'
Ikke alle ældre vil kunne transportere sig selv til et vaccinationscenter, kommunerne skal derfor stille vederlagsfri transport til de svageste. Det kan give rigtig mange kørselsopgaver for transportsektoren.

Vaccination af ældre kan puste liv i transportbranchen

Tusindvis af hjemmehjælpsmodtagere, får i disse dage brev fra Sundhedsstyrelsen med tilbud om vaccination mod covid-19. Det fremgår af dokumenter, som OPS-Indsigt er i besiddelse af, at kommunerne skal yde gratis kørsel til de svagest. Opgaven kan give transportbranchen et tiltrængt løft.
Forbrændingsanlægget under det ikoniske 'Energitårn' ved Roskilde står til at lukke. Det ryster borgmester og formand for affaldsselskabet ARGO, Niels Hörup.

KL`s dødsliste sender chok igennem det kommunale Danmark

KL anbefaler lukning af 10 forbrændingsanlæg inden 2030. Kommunalpolitikere møder anbefalingen med overraskelse og protester. KL-formanden mener, at kommunerne skal have ca. 1,5 milliarder kroner i kompensation, så forbrugerne ikke får højere priser.
Argo Roskilde er et af de affaldsanlæg, som skal lukkes inden 2030. Det er KL, der har udpeget i alt 10 anlæg. (Arkiv)

KL udpeger 10 affaldsanlæg, der skal lukke inden 2030

Ifølge affaldsaftale har KL nu udpeget de 10 mindst effektive og mindst miljørigtige anlæg til lukning ud af 23 fordelt i hele landet. Se her, hvilke anlæg der lukkes.
I flere kommuner er personalet ad flere omgange blevet sendt hjem i løbet af 2020, og mange er blevet nødt til at udskyde kurser, rejser, nyansættelser, og meget andet. Alligevel svarer de fleste kommuner, at de har haft merudgifter på administration i 2020.

Bemærkelsesværdig forskel på kommunernes opgørelser af udgifter til covid-19

Mens flere kommuner har sparet på særligt kultur- og fritidsområdet samt administration mener andre, at man ikke har haft mindreudgifter på et eneste serviceområde som følge af covid-19. Det viser en aktindsigt i kommunernes svar om corona-udgifter til KL.

Vigtig sag: Højesteret fritager virksomhed for omstridt gebyr

KL og Københavns Kommune tygger på nederlag i principiel sag i Højesteret. Kommunerne risikerer at skulle betale millioner af kroner tilbage efter at have opkrævet lovstridigt gebyr for erhvervsaffald i årevis.
Køge Kommunes borgmester Marie Stærke (S) er glad for, at man trods merudgifter til covid-19 på næsten 50 millioner kroner ikke behøver, at reducerer i service til borgerne.

I Køge Kommune har man dækket private dagtilbud for covid-merudgifter

Merudgifter til covid-19 for over 48 millioner kroner er hvad Køge Kommune forventer i år. Heri indeholdt kompensation af private og selvejende og kommunale dagtilbud, men kompensation af private på resten af velfærdsområdet er uafklaret.
"Vi har talt med en del selskaber ... , som er meget bekymrede for, om deres anlæg kommer til at figurere på listen," fortæller direktør i KL Laila Kildesgaard.

KL: Vi får lavet dødslisten over forbrændingsanlæg

Om en måned skal KL have en liste klar over forbrændingsanlæg, som kan nedlægges ellers er truslen, at Staten liberalisere hele sektoren, men det håber KL ikke er resultatet. I stedet forventer KL-direktør fuld kompensation til de kommuner, som får en regning for at lukke et anlæg.

Forstå hvorfor kommunerne ikke per automatik kompenserer private

KL`s indstilling er, at private og kommunale velfærdstilbud skal behandles ens, når det kommer til kompensation for merudgifter til covid-19, men der findes ikke èn simpel løsning, skriver KL til OPS-Indsigt.
Covid-19 har give alle velfærdsområder merudgifter i form af bl.a. håndsprit, handsker opmåling af børns ankomst og legeområder i dagtilbud. Udgifterne er der, hvad enten velfærdsleverandøren er privat eller kommunal

Forstå hvorfor private frustreres over kommunernes manglende corona-kompensation

Over 100.000 borgere får hjælp fra private velfærdstilbud, som ikke er omfattet af kompensation for merudgifter til covid-19, hvis det står til kommunerne, men hvad er egentlig problemet for de private? Kan de ikke bare selv dække udgiften? Spørger redaktør Steen Houmark.
Finansminister Nicolai Wammen (S) slår ud med armene, da han sammen med formand for KL Jacob Bundsgaard (S) indgår økonomiaftale om kommunernes økonomi for 2021, hvor man, desuden fik penge til kompensation for merudgifter ifb med covid-19. Desværre har det vist sig svært for en del private velfærdsvirksomheder at blive omfattet af kompensationen.

Analyse: Kommunernes dobbeltrolle ved kompensation for merudgifter til covid-19

Kompensation af private velfærdsvirksomheder for merudgifter til covid-19 er et sammensurium af holdning og løsninger, hvor man kan få den tanke, at KL prøver at finde en kattelem for at undgå at kompensere de private, men helt så enkelt er det næppe, skriver redaktør Steen Houmark i denne analyse.

Covid-19 kompensation – Ministerium forærer kommunerne en kattelem

Et brev fra Social- og Indenrigsministeriet til KL om kompensation af private velfærdsvirksomheders merudgifter til covid-19 beskrives af politikere og brancheorganisationer som en urimelig forskelsbehandling og en gang rod, hvor man formoder, at der er tale om en misforståelse.