Frit valg

  Over 30 pct. af den praktiske hjælp leveres af private leverandører. Med et forslag fra regeringens rådgivningspanel om prioritering i serviceniveauet sættes der atter spot på frit-valgs-området

  Analyse: Praktisk hjælp risikerer at blive skrevet ud af den nye ældrelov

  Omkring ti linjer i en fortroligstemplet rapport fra regeringens rådgivende panel i forhold til en ny ældrelov peger på behovet og muligheden for, at man politisk beslutter sig for, at praktisk hjælp ikke længere skal være en mulig ydelse. Spørgsmålet er, tør regeringen gå den vej?
  Vælger regeringen at følge alle forslag, der fremsættes i rapporten, vil det medføre en grundlæggende ændring af ældreplejen i følge formanden for regeringens rådgivningspanel Per Okkels.

  Regeringens rådgivningspanel på vej med omfattende løsningskatalog for ældreområdet

  Det fremgår af en fortrolig rapport, at vi vil stå med en række dilemmaer ift. den eksisterede model for frit valg, hvis man politisk beslutter sig for en ny visitationsmodel og organisering af ældreområdet i faste teams, men der findes også muligheder for udvidelse af det frie valg, fremgår det.
  Hjemmeplejeområdet udvikler sig hele tiden. Det samme gør omkostningsfaktorerne. Spørgsmålet er hvor ofte kommunerne er forpligtet til at genberegne priserne?

  I mange kommuner baseres frit-valgs-priserne på ældre omkostningsforudsætninger

  Kun få kommuner har i år genberegnet og justeret timepriserne på hjemmeplejeområdet. Det viser en ny undersøgelse. KA pleje mener, at kommunerne tilsidesætter loven. Hos KL ser man anderledes på sagen.
  Politisk chefkonsulent René Nord Hansen hos arbejdsgiver organisationen KA Pleje er rystet over kommunernes måde at agere på.

  Trods inflation – Ingen kommuner påtænker at justere deres priser på hjemmepleje

  En ny undersøgelse af kommunernes timeprisberegninger på frit-valg understreger behovet for en uvildig klageinstans, lyder det samstemmende fra Venstre og Konservative, men hvordan fortolker KL kommunernes pligt til genberegning af priserne i forbindelse med den stigende inflation?
  I Holstebro Kommune tager frit-valgs-priserne et sving opad i 2022, men man forventer ikke det varer ved.

  I Holstebro Kommune har et revisionsfirma tjekket beregningsmetoden bag frit-valgs-priserne

  ”Vi har anvendt de samme principper som de foregående år,” siger vicekommunaldirektør Claus Brandt i Holstebro Kommune, der er en af de kommuner, som er blevet stævnet af arbejdsgiverorganisationen KA Pleje, men det er ikke derfor, at priserne stiger, lyder det.
  KL har siden det tidlige forår 2022 fået ekstern bistand fra genboen revisionsfirmaet Deloitte til udviklingen af en ny vejledning til prisberegninger på ældreområdet.

  Ny vejledning til beregning af frit-valgs-priser bliver stærkt forsinket

  Arbejdet med den nye vejledning til beregning af frit-valgs-priser skal gøres ordentligt, derfor er tidsplanen rykket, lyder det fra KL. Læs her hvad det er der medvirker til forsinkelsen og hvornår vi kan forvente en ny vejledning på gaden.
  OPS-Indsigt har sat de to forskere, lektor Lena Brogaard og professor Ole Helby Petersen stævne om offentligt-privat samspil i perspektiv af deres nye bog.

  Forskere om offentligt-privat samspil: `Der er mange spørgsmål, der stadig skal belyses´

  En ny bog om offentligt-privat samspil rejser flere spørgsmål. Som hvorfor evaluerer man altid effekten af den private virksomhed op mod det offentlige og ikke omvendt? Og hvad er grunden til, at man i bogen ikke beskæftiger sig med det specialiserede socialområde. OPS-Indsigt har talt med de to forskere bag bogen.

  Systematisk og substantiel indføring i privat og offentligt samspil

  Anmeldelse: En interessant bog om offentligt-privat samspil er netop udgivet fra DJØF`s forlag. Den er en god introduktion til centrale begreber. Med et let sprog og en velunderbygget henvisning til forskning på området er den oplagt læsning i OPS-Danmark, men den indeholder et kinderæg af spørgsmål.

  Kommentar: Positivt at Enhedslisten taler for korrekte beregninger på BPA-området – skal det ikke og...

  En konkurs på BPA-området har betydet, at Enhedslisten har meldt sig under fanerne i kampen om korrekte beregninger mellem kommunen og ikke-kommunale aktører. Derfor håber Dansk Erhverv på partiets opbakning til beslutningsforslag stillet af blå blok.

  Den største leverandør af ældremad opkøbt af tysk firma

  Det Danske Madhus, som beskæftiger 200 medarbejdere og hver uge levere over 115.000 måltider mad til den danske ældrebefolkning, er solgt til en tysk virksomhed.
  En opsagt leverandør anklager ledelsen i Fredericia Kommune for, at tænke mere på dem selv end på borgerne.

  Opsagt plejeleverandør langer ud efter kommunen

  Den private plejeleverandør Sundplejen, som blev opsagt fra sin kontrakt med Fredericia Kommune i sidste uge, går nu til modangreb med kraftige beskyldninger mod embedsmændene. Kommunen overvejer lige nu en politianmeldelse.
  Borgmester Knud Vincents og Peter Morgan fra PFA tager sammen med administrerende direktør i OK-Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen første spadestik på byggegrunden i Slagelse Bypark

  Første spadestik til lille bydel med integreret ældreboligmiljø

  Pensionsselskabet PFA vil sammen med OK-fonden opfører boliger for livet til fremtidens ældre i ti kommuner. Første spadestik er nu taget i Slagelse, hvor man er gået i gang med at bygge en lille bydel, der huser mere end blot et friplejehjem.