Borgere og virksomheder i et kvarter i Næstveds bymidte skal fra det nye år sortere deres affald skulder ved skulder. Affaldet ender i fælles underjordiske containere, og borgere og virksomheder kan følge deres COâ??-aftryk løbende. Det nedgravede affaldssystem i pilotområdet vil ligne dette eksempel fra Randers. Containerne vil dog være indhegnede for at undgå, at der sættes affald rundt om dem.

Projekt i Næstved skal afprøve fremtidens affaldsløsning

Affald fra private husholdninger og erhvervsliv indsamles med færre affaldscontainere, mindre affaldskørsel og lavere energiforbrug, fordi der skal køres mindre. samtidig kan man digitalt følge sit eget CO2 aftryk.
Forbundsnæstformand i FOA Thomas Enghausen

FOA: Private virksomheders CSR-indsats belyser uligheden i samfundet

FOA's næstformand rækker hånden ud til den private sektor: 'Kampen for velfærd og for de svageste borgere er i høj grad nødvendigt. Og den kamp fortsætter vi i FOA med alle, der vil'.

Byggefirmaer får millionbøder i kartelsag

Østre Landsret har idømt to firmaer millionbøde på 5 millioner kroner for at have udvekslet priser og koordineret tilbud i forbindelse med flere entreprenøropgaver.

Mercell har købt sig til en førerposition på udbudsmarkedet

Udbudsvagtens platform skal bredes ud til hele Europa, og samtidig vil Mercell skabe en ”once-only-løsning” for at reducere omkostninger i tid og ressourcer for såvel udbyder som tilbudsgiver.

Offentlige indkøbere tager oftere fleksible udbudsformer i brug

Ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at flere anvender de fleksible udbudsformer. Den viser også, at små og mellemstore virksomheder får mere ud af at vinde en kontrakt end de store.
Administrerende direktør Brian Mikkelsen byder velkommen på Velfærdens Årsdag

Velfærdens årsdag – Hvad er fremtiden for velfærd

Vi sætter velfærd først og vi har brug for alle aktører, sagde Social- og Indenrigsminister Astrid Krag på "Velfærdens Årsdag", men hun undgik at svare på spørgsmålet om profit på velfærd.

Antallet af konkurser stryger i vejret, men ikke inden for velfærd

Konkurser skal ses som et sundhedstegn for økonomi og ressourceudnyttelse mener Dansk Erhverv

Flere kommuner træder til for at redde gågaders juleudsmykning

Butiksdød får kommuner til at betale for julepynt, og spørgsmålet er, om det er rimeligt samtidig med, at der spares på børn og ældre?
Dorte Zacho Martinsen, CEO hos BM Silo

Millioner til innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner skal fremme innovation...

Udvikling af nye produkter, services og løsninger er en central drivkraft for virksomhedernes konkurrenceevne. Succesfuld innovation bygger ofte på et tæt samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.

Egedal investerer i at folkeskoleelever kommer ud i virksomhederne

Flere unge skal inspireres til at tage en erhvervsuddannelse. For at gøre det nemmere for har Egedal Kommune lavet en pulje, der tilgodeser virksomheder, når de skal have skoleelever i praktik.
Fra venstre Martin Løbel CEO Cibicom Henrik Wej Petersen Direktør SEAS-NVE.

Partnerskab baner vejen for mere intelligente byrum

Intelligent styring af gadebelysning, affaldshåndtering og måleraflæsning gør byer og lokalsamfund mere bæredygtige, når potentialet i Internet of Things (IoT) udnyttes endnu mere. Nyt strategisk samarbejde mellem Cibicom og SEAS-NVE sætter fart på den udvikling.

Erhvervsministers 100 dage er gået bedre end forventet

Efter mere end 100 dage på posten har erhvervslivets skepsis overfor erhvervsminister Simon Kollerup lagt sig, og flere brancheorganisationer udtaler sig nu positivt om den unge minister.