Erhvervsliv

Mange kommuner vælger at indgå indkøbsaftaler med firmaer uden for kommunegrænsen. Det ærgrer det lokale handelsliv. (Arkiv)

Lokal detailhandel frustreret over kommunes indkøbspolitik

Er det rimeligt, at kommunerne handler ind for millioner i andre kommuner for at spare penge? Nej, mener det lokale handelsliv i jysk kommune. Under coronakrisen er kommunerne under øget pres for at støtte det lokale erhvervsliv.

Erhvervsvenlighed: Jyske kommuner i top – København i bund

Kommunerne har samlet set formået af øge erhvervsvenligheden trods benspænd fra coronakrisen gennem det meste af året. Det viser DI’s undersøgelse af erhvervsklimaet, hvor de jyske kommuner atter klarer sig bedst, og hovedstaden ligger i bund.
Bybusserne i Svndborg Kommune bliver gratis for borgerne i julemånederne. Det har byrådets økonomiudvalg besluttet. (Arkiv)

Gratis busser skal hjælpe lokal julehandel

Fynsk kommune indleder julemåneden med en tidlig gave til borgerne: Tag bybussen gratis og køb julegaverne lokalt.

Forstå hvorfor kommunerne ikke per automatik kompenserer private

KL`s indstilling er, at private og kommunale velfærdstilbud skal behandles ens, når det kommer til kompensation for merudgifter til covid-19, men der findes ikke èn simpel løsning, skriver KL til OPS-Indsigt.
Covid-19 har give alle velfærdsområder merudgifter i form af bl.a. håndsprit, handsker opmåling af børns ankomst og legeområder i dagtilbud. Udgifterne er der, hvad enten velfærdsleverandøren er privat eller kommunal

Forstå hvorfor private frustreres over kommunernes manglende corona-kompensation

Over 100.000 borgere får hjælp fra private velfærdstilbud, som ikke er omfattet af kompensation for merudgifter til covid-19, hvis det står til kommunerne, men hvad er egentlig problemet for de private? Kan de ikke bare selv dække udgiften? Spørger redaktør Steen Houmark.
Socialdemokratiets næstformand Mogens Jensen er færdig som minister efter minksag.

OVERBLIK: Hvem vidste hvad om ulovlig minkordre

I en redegørelse fra Fødevareministeriet fremgår det, at myndigheder tidligt vidste, at lov ikke var på plads.

Analyse: Semantik gav anledning til misforståelser af ministeriets svar til KL

En cocktail af tre ministerområder og fire fagforvaltninger med et garnnøgle af lovgivning har skabt et begrebsapparat af snubletråde, som det kan være svært at kommunikere ind i. Det har Social- og Indenrigsministeriet måtte sande i forbindelse med et svar til KL.
I Dansk Sundhed og Velfærd man optaget af, at de private daginstitutioner, plejevirksomheder og sociale tilbud kompenseres for deres merudgifter til covid-19 på samme vis som de kommunale tilbud.

Kompensation af private velfærdstilbud i Vejle og Halsnæs kommuner

Ingen ved hvordan og hvor mange kommuner der kompenserer private velfærdstilbud for merudgifter til covid-19 og i debatten kan man godt få det indtryk, at det slet ikke sker, men både i Vejle og Halsnæs har de fundet en model.
"Hvad kan man snart regne med, er der slet ikke styr på noget som helst?” spørger minkaavlernes formand, da det går op for ham, at regeringen endnu ikke har lovhjemmel til at aflive alle mink. I følge Fødevareminister Mogens Jensen (Billedet) har man bare haft travlt.

Minkaflivning uden lovhjemmel – Hvad fanden sker der?

Regeringen havde ifølge Fødevareminister Mogens Jensen travlt, derfor traf regeringen beslutningen om aflivning af samtlige mink før lovgrundlaget var på plads. ”Hvad fanden sker der? Spørger formanden for Danske Minkavlere.
Statsminister Mette Frederiksen havde mange rosende ord med til dansk erhvervsliv, på Dansk Erhvervs årsdag i september. Hvor hun bl.a. påpegede at erhvervslivet spillede en central rolle i løsningerne under første corona-bølge.

Dansk Erhverv: Nedsæt en enhed for offentlig-privat samarbejde

Corona-pandemien har givet et push af det offentligt-private samarbejde, men vi skal videre, mener markedschef Morten Jung i Dansk Erhverv, der foreslår en OPS-enhed. Forslaget understøttes af to professorer i en ny bog.
Borgere og virksomheder i Nordjylland skal have hjælp nu fremgår det af udtalelser fra erhvervslivet. Erhvervsminister Simon Kollerup responderer ved at nedsætte et nyt dialogforum.

Nedlukning: Erhvervslivet kræver handling – Minister opretter et dialogforum

Et nyt regionalt dialogforum skal i nedlukningsperioden drøfte situationen for erhvervslivet i Nordjylland. Kun tiden vil vise, om dette forum har nogen effekt i forhold til erhvervslivets forventninger, skriver redaktør Steen Houmark.

Fagforbund ligger, som de har redt i profit-debat

Det bør give eftertanke hos ansatte i private botilbud, når Socialpædagogernes formand taler om en skræmmekampagne mod profitforbud. Særligt når vi ved, at fagforbund i årevis har været frontløbere i debatten. Skriver redaktør Steen Houmark i en kommentar, hvor han skitserer udfordringer og muligheden for en løsning.