Skip to main content

Der var helt tydelig glæde hos Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, da Økonomistyrelsen i en pressemeddelelse bekendtgjorde, at regeringen nu nedsætter en ekspertgruppe, som skal undersøge mulighederne for en hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de opgaver, staten normalt sender til kammeradvokaten.

”I mere end 12 år har vi i Venstre kæmpet benhårdt for, at vi kunne sløjfe monopolet, og det har unægtelig været et langt sejt træk, og derfor er det en kæmpe forløsning, at arbejdet nu synes at bære frugt,” lyder det i et opslag på Venstres hjemmeside fra Preben Bang Henriksen.

Det er ikke første gang, at Kammeradvokaten også kendt som advokatfirmaet Poul Schmith er i risiko for at miste sine opgaver. Tilbage i 2012 undersøgte Moderniseringsstyrelsen Kammeradvokatordningen i den såkaldte B14 sag og her så man på fire modeller for en fremtidig kammeradvokatordning.

Vurderingen var den gang, at man valgte den model vi har i dag, idet man bl.a. lagde vægt på, at en central koordineret ordning modsat en decentral gav en række synergigevinster på tværs af sags-og ministerområder.

Man valgte altså en model, hvor priskonkurrenceelementet blev reduceret, til fordel for viden og synergi på sagsområder, samt administrationsudgifter.

Læs også: Kammeradvokaten: Fakta om historie og undersøgelser

Har vundet afgørende sager for staten

Hos Kammeradvokaten/Poul Schmidt bakker Managing Partner, Jens Bødtcher-Hansen op om, at der nu igen iværksættes et udvalgsarbejde.

Han afviser, at der er tale om et monopol, således som Preben Bang Henriksen ser det. I den seneste aftale fra 2015 blev der blev åbnet for, at ministerier i højere grad kunne bruge egne jurister eller andre advokater.

Læs også: Skatteministeriet har hjemtaget en række af Kammeradvokatens opgaver

Jens Bødtcher-Hansen peger desuden i et nyhedsopslag på, at staten de senere år har vundet meget store og afgørende sager i Højesteret, hvor der aldrig er tvivl om, hvilken side Poul Schmith/Kammeradvokaten repræsenterer.

Det kan her ikke udelukkes, at han her lige her henviser til bl.a. sagen mellem skatteforvaltningen og advokatfirmaet Bech-Bruun i den såkaldte udbyttesag, hvor Bech-Bruun blev idømt et beløb på 400 mio. kr. for Skatteforvaltningens tab som følge af uberettigede refusioner af udbytteskat.

Sammenhængende juridisk infrastruktur

”Det er vigtigt, at udvalget er opmærksom på de mange balancer og bærende hensyn ved ordningen. Der er tale om en sammenhængende juridisk infrastruktur, som ikke bare kan brydes op, uden at det påvirker de grundlæggende hensyn bag ordningen, herunder forsyningsforpligtelsen,” siger Jens Bødtcher-Hansen.

Han forklarer videre, at i overført betydning skal vi passe på, at det ikke kun kommer til at handle om udbringning af erhvervsposten i centrum af København, når staten har et langt bredere behov.

”Bryder man det hele op, mister staten de fordele, der er knyttet til én storleverandør, der sikrer adgang til ensartet samt habil rådgivning og repræsentation. Det skal hænge sammen samlet set – også for os,” lyder det fra Jens Bødtcher-Hansen.

Ekspertgruppen skal aflevere analysen og anbefalingerne til regeringen i mod slutningen af 2024.

Klik her for at læse mere om ekspertgruppen

Analysen skal danne grundlag for et beslutningsoplæg til regeringen med modeller, der styrker konkurrencen om statens indkøb af advokatydelser, sikrer den nødvendige kvalitet i opgaveløsningen og anviser mulige provenuer for staten.

Analysearbejdet skal bl.a. indeholde:

 • En nærmere kortlægning af statens forbrug og behov med henblik på at identificere områder egnet til konkurrenceudsættelse
 • En undersøgelse af markedet for advokatbistand til staten
 • Et helt overordnet skøn for provenu for staten ved konkurrenceudsættelse og styrket kontraktstyring.

Ekspertgruppen består af:

 • Philipp Schröder, økonomiprofessor, Aarhus Universitet (formand)
 • Caroline Pontoppidan, Executive Vice President, A. P. Møller – Maersk
 • Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør, Dansk Industri
 • Henrik Rothe, fhv. sø- og handelsretspræsident, voldgiftsdommer
 • Karen Hækkerup, tidligere justitsminister, nuværende bestyrelsesformand
 • Merete Agergaard, direktør, Skattestyrelsen
 • Morten Langager, direktør, Dansk Erhverv
 • Niels Heering, Group General Counsel, Danske Bank
 • Peter Stensgaard Mørch, viceadministrerende direktør, PensionDanmark

Find kommissoriet her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind