Skip to main content

Fællesudbud Sjælland (FUS) er blevet kritiseret for fejl i bl.a. beregninger af de priser, som ligger til grund for de tilskud til hjælpemidler, som borgere modtager fra kommunernes sagsbehandlere, når de ønsker at benytte sig af det frie valg.

Dokumenter som OPS-Indsigt er i besiddelse af angiver, at borgere og leverandører oplever, at kommuner, som er omfattet af FUS, uafhængigt af hinanden har oplyst forskellige priser på det samme hjælpemiddel.

Derfor har vi sat Lars Engell, der er Leder af Udbud og Indkøb i Solrød Kommune og formand for Fælles Udbud Sjælland (FUS) stævne for at få et perspektiv på, hvad der er op og ned.

Man kan ikke have alt med i et udbud

Lars Engell peger på, at når man laver et udbud af hjælpemidler, så har de 16 kommuner, der er tilknyttet FUS en liste med en masse produkter, som de ved har haft efterspørgsel historisk set.

“Men det bliver jo aldrig helt præcist, for vi kan ikke se, hvad der skal købes i morgen, derfor tager vi de produkter med, som vi ved har været købt og som vi ved findes på markedet, men vi kan ikke have alt med,” forklarer Lars Engell.

Skulle man have alt med, i alle mulige varianter, er det hans vurdering, at kommunerne skulle have flere tusinde varelinjer.

“Det er ganske enkelt ikke til at overskue, så det er klart, at nogle produkter er ikke med og her skal den enkelte kommune, så ud og hente en pris på efterfølgende, hvis der kommer en specifik efterspørgsel. Det kan fx være typer af kompressionsstrømper, der er så specielle at de ikke er omfattet af udbuddet,” siger Lars Engell.

Han fortæller her, at når det kommer til prisindhentning i disse sammenhæng, bestemmer hver kommune i FUS, hvor de vil indhente deres priser blandt markedets leverandører.

De indhentede priser eller priserne i FUS-udbuddet af hjælpemidler er herefter med til, at sætte beløbet for, hvad borgere, der ønsker et frit valg, har til rådighed, når de ønsker at indkøbe et alternativt hjælpemiddel.

Fejllæsning af tilbudsliste

Her har der fra bl.a. virksomheden Specialbandager.dk været rejst kritik af, at nogle kommuner har opgivet forskellige priser til borgerne på det samme hjælpemiddel i FUS-udbuddet, hvilket er et problem ift borgerens frie valg.

Læs også: Mangelfulde beregninger efter store hjælpemiddeludbud kan give forskelsbehandling

“Det har den konsekvens, at tilskuddene, som bliver ydet til borgerne, ikke er ens på tværs af kommunerne. Det er et brud på det generelle EU-retlige princip om ligebehandling, at kommunerne ikke ensarter deres beregning af tilskud, da borgerne på tværs af kommunerne på den måde ikke behandles lige,” siger Anja Piening advokat og partner hos NP advokater.

“Det er rigtigt, at der har været enkelte kommuner, som har fejllæst den tilbudsliste, som har ligget i udbuddet og derfor kan have oplyst en forkert pris. Her skal man blot være opmærksom på, at selve tilbudslisten på kompressionsprodukter er på lidt over 1000 varer og i den sammenhæng, kan der godt være læst forkert,” siger Lars Engell.

Han understreger, at det ikke er en undskyldning men en forklaring på, hvor svært det kan være for sagsbehandlerne i en travl hverdag, at overskue det her.

Prishenvendelser sendes ofte til vinderen af udbuddet

“Det man skal vide omkring f.eks. kompressionsstrømper er, at vi taler jo ikke om standardprodukter. Det vil sige, det er ikke en strømpe du kan gå ned og købe i Matas. Den er specialtilpasset til den enkelte person,” siger Lars Engell.

Han taler dermed ind i den udfordring kommunerne hele tiden står med i forhold til en lang række specialiserede hjælpemidler, hvor ikke alle indgår i et udbud og kommunerne på den ene side skal indhente den bedst mulige pris på det bedst mulige produkt og beregne det rigtige tilskud, som borgere der ønsker frit valg kan benytte sig af.

Men det kan være svært for de enkelte sagsbehandlere.

“En del af prishenvendelserne, bliver sendt videre til vores nuværende leverandør, netop for at sikre borgeren det frie valg, fordi sagsbehandlerne ikke lige kan finde den rigtige pris og når jeg nu fortæller, at leverandøren har et meget betragteligt antal henvendelser om dagen fra de 16 kommuner, så viser det lidt om kompleksiteten,” fortæller Lars Engell.

Han kan ikke opgive det præcise antal daglige henvendelser, men i mange sammenhæng bliver den leverandør, der har vundet FUS-udbuddet kommunernes ekspert, når sagsbehandleren ikke er helt sikker i sin sag eller kan finde en pris i prislisten.

Lars Engell mener ikke, at det skal forstås som en undskyldning, men som et billede på at hjælpemiddelområdet er et felt med mange detaljer. “Det er svært at navigere og der sker fejl, særligt når der er tale om specialiserede produkter, fordi produktvariationen er kæmpestor, men der hvor vi har standardydelser, er det min oplevelse, at det fungerer godt,” siger Lars Engel.

For ham at se er kompleksiteten på hjælpemiddelområdet et vilkår, der naturligvis skal arbejdes med, men generelt oplever han, at det frie valg fungerer.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind