Skip to main content

Torsdag aften landede en ny politisk og længe ventet aftale om det specialiserede socialområde, der kommer i kølvandet på den såkaldte “Tranæs-rapport.

De private aktører blev ikke nævnt mange gange i den 9 sider korte aftale. I pressemeddelelsen fra ministeriet fremgår det, at regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en rammeaftale, der nu skal sætte retning for handicapområdet og danne rammen om store gennemgribende forandringer på det samlede handicapområde.

Læs også: Handicapaftalen følger flere Tranæs-anbefalinger

I alt består aftalen af 25 elementer og samlet set modtages den godt. Vi bringer her udvalgte nedslag blandt reaktionerne fra fagforbund, branche- og erhvervsorganisationer.

Er det lykkes hele vejen rundt? Nej, lyder det hver gang, vi er i kontakt med nogle af aktørerne, der hver for sig peger, deres særligt udvalgte steder, hvor det kunne være anderledes.

Men fælles for alle er forventningen om, at man i fremtiden kan gøre det både det bedre og billigere.

Vigtige spor og tydelige aftryk

Landsorganisationen af Sociale tilbud (LOS) bakker op om den politiske aftale, fordi Socialpolitikken skal udvikles i samarbejde med de mange dygtige socialarbejdere, der hver dag går på arbejde på landets sociale tilbud, lyder det fra organisationen.

”Det er ikke alt i aftalen, vi er enige i. Men hvis man skal tage ansvar, skal man søge indflydelse. Det har vi gjort ved at sætte tydelige aftryk på aftalen, som sikrer, at der er fokus på kvalitet og økonomisk gennemsigtighed på tværs af de forskellige ejerformer, ” siger direktør Mads Roke i et opslag på LinkedIn.

Læs også: LOS: Alle der har hænderne på kogepladen, er med om bordet

Hos Socialpædagogerne mener formand, Benny Andersen, at aftalen lægger nogle gode og vigtige spor for socialområdet.

Han har siddet med ved bordet i `Sammen om Handicap´ og er rigtigt godt tilfreds med den politiske aftale vil give området et kvalitetsløft. Han fremhæver blandt andet, at aftalen tager de første skridt til at stille uddannelseskrav til personalet på socialområdet.

”Det er første gang i årtier, at der kommer en samlet aftale for hele det specialiserede socialområde. Det er der i den grad brug for. For første gang har vi en politisk aftale, hvor det tydeligt fremgår, at det er den socialpædagogiske faglighed, som er kernefagligheden på sociale tilbud – og også skal være det i fremtiden,” siger Benny Andersen i en pressemeddelelse.

Gennemsigtighed, specialeplan og tidsler

Hos SelvejeDanmark ser man frem til, at komme i arbejdstøjet.

”Vi er begejstrede over, at der nu bl.a. er fokus på økonomisk gennemsigtighed, retvisende takster, mere viden. Og vi glæder os til – sammen med parterne i `Sammen om Handicap´ og aftalepartierne – at komme i arbejdstøjet. For egentlig er det først nu at arbejdet rigtig begynder, lyder der fra Jon Krog, direktør i SelvejeDanmark i et opslag på LinkedIn.

Tony Bech der er branchedirektør i Dansk Erhverv er man glad for, at der nu indføreres en specialeplan på det specialiserede socialområde, men han peger samtidig på at en af tidslerne er en takstmodel, der vækker bekymring.

“Det er notorisk vanskeligt på velfærdsområdet at få retvisende takster, som afspejler det offentliges egne langsigtede gennemsnitlige omkostninger til egne tilbud. Man risikerer at sætte taksterne for lavt, fordi man glemmer omkostninger til for eksempel etablering af bygninger, vedligehold, vikarer eller andet. De lave takster kommer til at sætte sig i lavere kvalitet, og det er ikke kun et problem for de ikke-offentlige tilbud, men i høj grad for de borgere, som tilbuddene er sat i verden for at hjælpe,” siger Tony Bech i en pressemeddelelse.

Han peger på, at der er mange forudsætninger, som skal indtænkes og medregnes i en takstmodel. ”Det er derfor helt centralt og nødvendigt, at modellen udvikles i samarbejde med offentlige og ikke-offentlige aktører på området, som har kendskab til takstfastsættelse,” lyder det.

Glæder sig til ny takstmodel

I LOBPA har man længe arbejdet på nogle ændringer på BPA-området. Derfor er er organisationen godt tilfreds med, at der nu er taget initiativ til udvikling af en national takstmodel som på sigt vil betyde en ny udmåling af BPA-tilskud til bl.a. administrationsbidraget.

”BPA-ordningen bliver givet til mennesker med handicap, så de har mulighed for at leve et liv på lige fod med alle andre. Det er derfor glædeligt, at der nu udarbejdes en ny national takstmodel, da det giver mulighed for at give en bedre service til de borgere, som ønsker at overgive arbejdsgiveransvaret til virksomheder eller foreninger. En sådan overdragelse giver i højere grad tid og plads netop at leve sit liv som man ønsker” siger Michael Graatang, Direktør i LOBPA i en pressemeddelelse.

Læs i øvrigt: Professor: Budgetloven reducerer lokalpolitikernes frihed på socialområdet

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind