Skip to main content

Efter nogle hårde forhandlinger, hvor Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti hoppede fra i sidste øjeblik kunne regeringen igen på et af de store velfærdsområder præsenterer en aftale, bakket op af en række partier i opposition.

Aftalen er indgået med Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre og har ikke karakter af et forlig, hvilket betyder, at oppositionen ikke har vetoret. Det samme gælder det nye fora `Sammen om Handicap´- de er ikke beslutningstagere, men har retten til at komme med faglige input.

18 af de 25 initiativer skal implementeres på kort sigt, de øvrige syv får længere løbetid.

Helt centralt ift et offentligt-privat perspektiv indeholder aftalen en udrulning af en længe ventet specialeplan, en takstmodel, en forenkling af visitationen, en justering af BPA-området og en effektivisering af socialtilsynet.

Flere af initiativerne er mere eller mindre direkte afskrift fra Tranæs-anbefalingerne, men et eller andet sted har regeringen forpligtet sig til, at drøfte disse med KL  inden de tegnes færdigt.

Initiativer på kort sigt:

 • Forenkling af merudgiftsydelsen
 • Specialeplanlægning på handicapområdet og takstmodel for hele det specialiserede socialområde
 • Særligt dyre enkeltsager
 • Revision af magtanvendelsesreglerne
 • Indførelse af beløbsgrænse for alternative tilbud
 • Effektivisering af socialtilsyn
 • Forenkling og mere tillidsbaseret visitation til hjælpemidler
 • Øget inddragelse af brugere og pårørende
 • Handicapuge og samfundskampagne
 • Handlingsplan om uddannelse og beskæftigelse
 • Uddannelseskrav på sikrede tilbud
 • Løft af datagrundlag på socialområdet
 • Ændrede regler for at forblive på botilbud for ægtefæller til afdøde borgere med handicap
 • Ekspertudvalgets anbefalinger
 • Justering af BPA-ordningen (Borgerrettet Personlig Assistance)
 • Forløbsanalyse af borgerens vej igennem systemet
 • Enklere og mere smidig sagsbehandling
 • Afdækning af brug af attester mv. i forbindelse med ansættelse

Initiativer på længere sigt

 • Nytænkning af servicelovens handicapbestemmelser
 • Begrænsning af unødvendige revurderinger
 • Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere
 • Målrettede, tidsbegrænsede tilbud
 • Udvidelse af specialeplanlægning på den specialiserede del af socialområdet
 • område
 • Styrkelse af værgers kendskab til borgere med handicap under værgemål

Læs aftalen her

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind