Skip to main content

”Jeg synes virkelig, det her forløb har vist politisk lederskab der har villet og som virkelig har testet, hvor langt isen kunne bærer og har fået det maximale ud af at kunne lave nogle samarbejdsrelationer på tværs af socialområdet,” siger direktør for LOS Mads Roke om den nyligt indgåede politiske aftale på det specialiserede socialområde.

Han er som en del af ”samarbejde om handicap” meget optimistisk efter, at aftalens 25 punkter blev præsenteret torsdag aften.

”Det her tror jeg, vil give en ny og bedre måde at lave socialpolitik på, fordi de parter der er på området, er inddraget og det giver en anden og mere langsigtet måde at lave socialpolitik på,” siger direktør for LOS Mads Roke.

Men hvad er egentligt særligt at bemærke?

”Skal jeg trække tre ting ud, er det en styrket indsats mod forråelse og udvikling af uddannelseskravene til lederne og for det tredje et etisk forventnings kodex helt parallelt til det vi i forvejen har i LOS,” siger Mads Roke.

En mere kvalificeret politikudvikling

I blandt opmærksomhedspunkterne på aftalen er naturligvis om kommuneforhandlingerne kommer til at skygge ind over det her og trække en anden vej, men i den sammenhæng er Mads Roke fortrøstningsfuldt, fordi ”Samarbejde om handicap” sidder tæt på de politikere, der skal træffe beslutningerne og kan kvalificere de beslutninger politikerne træffer

”På den led bliver ”Sammen om Handicap” det fora, man har manglet på handicapområdet. ”Det at vi har det her fora styrker implementeringskraften, for vi sidder der alle sammen og det modvirker, det vi har manglet i årtier på socialområdet, ”Siger Mads Roke.

Han ser aftalen som et resultat, hvor man først har haft den akademiske gennemgang med Tranæs-rapporten og dernæst har samlet alle dem der har hænderne på kogepladen og så skitseret rammerne for den egentlige socialpolitik. ”Og det giver en meget mere kvalificeret politikudvikling end, når du alene arbejder ud fra anbefalingerne fra et ekspertudvalg,” siger Mads Roke.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind