Skip to main content

I løbet af de sidste uger har regeringen serveret den længe ventede ældrereform i skiver, men den flot forarbejdede publikation som udleveres i forbindelse med pressemødet, indeholder ikke en uventet kanin op af hatten.

Inden for 35 sider opstiller regeringen de fem temaer de arbejder efter som bliver styrende for ældrereformen. Det er selvbestemmelse, tillid til medarbejdere og ledelse, samspil med civilsamfundet og pårørende, implementering og endelig økonomi.

Indledningsvist adresserer regeringen udspillet til tre de centrale grupper som skal indgå i frisættelsen af ældreområdet borgerne, medarbejderne og lederne.

200 millioner til implementering

I perspektiv af offentligt privat samarbejde sætter man bl.a. fokus på det udvidede frie valg af leverandør, tilsynsreformen, faste satser for overheads, gennemsigtig økonomi og en uafhængig kontrolenhed, øget kvote for støttede friplejehjem, men ikke et ord om en hybrid plejehjemsmodel a la Herlev-modellen.

Læs også: Med to håndgreb vil regeringen sikre fair og lige vilkår på ældreområdet – OPS Indsigt

I betragtning af at der er flere hundrede leverandører, der er godkendt til at levere praktisk hjælp, er det bemærkelsesværdigt, at der ikke står noget om, hvordan man har tænkt sig at håndtere det faktum, at 24 kommuner i dag ikke har leverandører der levere personlig pleje og derfor kan have vanskeligt ved, at etablere en helhedspleje.

Her har ældreministeriet nemlig tidligere meldt ud at helhedspleje kun kan leveres af en leverdør, der kan håndtere alle ydelser.

Læs også: Her kan det blive vanskeligt at indføre helhedspleje med privat deltagelse – OPS Indsigt

Der i publikationen et stort fokus på borgerens selvbestemmelse, hvor borgeren skal have større muligheder for fleksibilitet, men intet om at borgeren i dag allerede vi den eksisterende lovgivning om bytteret faktisk har mulighed for netop den form for fleksibilitet regeringen vil opnå med sin reform.

Samlet set giver det anledning til en række spørgsmål i forhold til selve implementeringen, hvor regeringen bla. vi afsætte 200 millioner kroner i perioden 2024 – 2027.

Pressemødet og dagen vil vise, hvordan man udfolder frisættelsen mere detaljeret.