Skip to main content

Det er nu tydeligt, at regeringen vil øge det frie valg således, at private plejeleverandører frem over kan levere rehabilitering og genoptræning efter serviceloven, men kan leverandørerne sige fra og kun lade sig godkende til dele af de ydelser, der ligger inden for fremtidens frie valg?

Nej det er ikke tilfældet, for af en artikel i NB Ældre har Social-, Bolig- og Ældreministeriet overfor mediet oplyst: 

”At der med krav om helhedspleje menes, at én leverandør er ansvarlig for at levere helhedspleje (praktisk hjælp, personlig pleje, genoptræning samt rehabiliterende og vedligeholdende indsatser). Den ældre borger vælger således at få hjælpen fra enten kommunen eller en privat leverandør,” skriver ministeriet.

En fjerdedel af kommuner kan få det svært

OPS-Indsigt har tidligere beskrevet, hvordan der i dag findes 24 kommuner, der ikke har en aftale med en privat leverandør til personlig pleje.

Når det er interessant handler det om den hjælpebehovs-trappe borgerne i ældrepleje ofte befinder sig på. Her starter borgeren typisk med at få visiteret hjælp til noget praktisk og først siden til personlig pleje. 

Læs også: I disse kommuner har leverandørerne sat prisen på frit valg 

Det betyder, at i de 61 kommuner der anvender en godkendelsesmodel, har mange af dem også en godkendelsestrappe, der så at sige modsvarer hjælpebehovstrappen, hvor leverandøren efterhånden som virksomheden og de faglige kompetencer vokser kan godkendes til, at levere personlig pleje.

Denne godkendelsestrappe vil være en hjælp på vej mod et udvidet frit valg og helhedspleje i de kommuner, der i forvejen har en aftale med mindst en privat leverandør om leverancen af praktisk hjælp og personlig pleje. Her kan leverandørerne noget lettere end i de 24 kommuner vælge at tage de sidste trin ift. rehabilitering og genoptræning.

Men i de 24 kommuner uden aftale med en privat leverandør kan det blive op ad bakke.

Nogen har aldrig haft en leverandør

En af udfordringerne ved at udrulle regeringens helhedsplejetanke kan handle om, at vi i dag har 24 kommuner, hvor man i op til 12 år (eller aldrig nogensinde) ifølge de oplysninger vi har fået ved at kontakte kommunerne, ikke har haft en privat leverandør til personlig pleje.

Læs også: Flere tusinde borgere har ikke frit valg, fordi nogle kommuner ikke følger loven

OPS-Indsigt har tidligere afdækket ved at gennemgå de 24 kommuners hjemmesider, at langt de flest har en aftale med lokalt forankrede leverandører om at levere praktisk hjælp, men de faglige kompetencer med hensyn til pleje og træning er med stor sandsynligvis ikke til stede i de virksomheder. 

Måske kan virksomhederne gøre det på en lidt længere bane, lyder det fra branchen, men på den helt korte bane kan det blive mere end svært i en tid med store vanskeligheder ift. rekruttering.

”Og så handler det jo også om vækstbetingelserne i fremtiden,” lyder fra flere af de små og mellemstore virksomheder, OPS-Indsigt taler med til baggrund. På flere af de store plejevirksomheder på området hører vi, at det også handler om prisfastsættelse. Det skal her bemærkes, at en del af de kommuner der ikke har en leverandør, har en opgjort timepris på 400 kr. eller derunder, men en det er ikke et entydigt billede, viser en tidligere opgørelse her på OPS-Indsigt.

Risiko for det frie valg

Hos flere af de kommuner vi taler med, der ikke har en leverandør til personlig pleje hejses et bekymringsflag. Der er nemlig den potentielle risiko for særligt de 24 kommuner, der i dag kun har en leverandør til praktisk hjælp, at de ikke kan træde ind i regeringens tanke om frit valg i helhedsplejen, fordi de af den ene eller anden grund ikke kan tiltrække leverandører, der er store og robuste nok til at melde sig.Det kan betyde, at mange kommuner, hvor de i dag har frit valg på enkelte af ydelserne, i fremtiden vil stå i en situation uden reelt frit valg.Det vil sige, der er en risiko for, at flere kommuner står uden nogen som helst form for frit valg, fordi kommunen ikke kan finde en “helhedspleje-leverandør”.

I kortet neden for kan du se, hvilke kommuner der i dag ikke har en aftale med en privat leverandør om leverance af pleje efter lovgivningen af frit valg og dermed har en stor opgave foran sig mht. at komme opad frit-valgs-trappen.Klikker du ind på den enkelte kommune, så kan du også se, hvor stor en andel private leverandører har af personlig pleje i den enkelte kommune i følge Danmarks Statistik.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply