Skip to main content

Den samlede C02-udledning fra de regionale hospitaler og institutioner var i 2022 på 3,3 mio. ton og størstedelen kom fra de produkter og services, som regionerne køber af private leverandører. Den udledning vil de Danske Regioner nu halvere inden 2035. Det fremgår af en netop udsendt strategi for grønne hospitaler.

De regionale hospitaler køber hvert år ind for 30 milliarder kroner, hvad der svarer til omkring 8 pct. af det samlede offentlige indkøbsbudget. Der er med andre ord tale om, at en betydelig del af den offentlige sektors indkøbsmuskel nu skal op i gear i den grønne omstillings tjeneste.

”Det er helt afgørende, at hospitalerne forbruger mindre og langt mere cirkulært, når vi indkøber, anvender og bortskaffer udstyr til diagnosticering og behandling af patienter. Og det vel at mærke uden at på kompromis med hygiejne, behandlingskvalitet, patientsikkerhed eller forsyningshensyn,” siger Mads Duedahl, næstformand for Danske Regioner i en pressemeddelelse.

Strategien kan, hvis den effektueres komme til at gøre en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger.Ser man alene på indkøb, stammer 47 procent af regionernes forbrugsudledninger alene fra indkøb. Det er desuden også Mads Duedahs håb, at den nye strategi kan inspirere de øvrige aktører på sundhedsområdet – og meget gerne andre steder i samfundet.

Det håb bifalder man også Dansk Erhverv. 

”Det er Dansk Erhvervs håb og ambition, at Danske Regioners strategi også udbreder sig til vores kommuner og til statens indkøb. Regionerne går nu forrest ved at sætte et mål om at halvere hospitalernes udledninger sammenlignet med 2022, og et bindende reduktionsmål for kommunernes og statens indkøb kunne også være glimrende og i dén grad rykke noget,” siger Markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt.

Hos Dansk Industri kalder branchedirektør Jakob Scharff strategien for konkret og efterspurgt.

”Vi har længe i Danish Industry efterspurgt præcis den flyvehøjde i ambitionerne. Vi skal væk fra skåltaler til konkrete målsætninger – og ikke mindst: Konkret handling,” skriver han i en kommentar på LinkedIn.

Tre konkrete handlingsspor

”Med udspillet går vi den svære, men nødvendige vej og regner indkøb og forbrug med. Vores mål er ambitiøst, fordi den grønne omstilling skal ske samtidig med, at flere danskere har brug for behandling i sundhedsvæsnet fremover – og ikke mindst mere specialiseret behandling,” siger Mads Duedahl, med henvisning til, at demografien blandt ældre er stærkt stigende.

Den fælles strategi for den grønne omstilling af regionernes hospitaler består af tre handlingsspor med indkøbssporet som det første.

Her er planen, at man vil rykke markedet i samarbejde med sine leverandører af f.eks. medicinsk udstyr, tekstiler og lægemidler. Det skal bl.a. ske gennem partnerskaber og grønne krav i udbud. 

”Ved at sætte bæredygtige krav i udbud, kan vi nå rigtig langt, fordi det er med til at skubbe markedet i en mere bæredygtig retning – til gavn for samfundet som helhed,” lyder det fra Morten Jung.

Han peger på, at Dansk Erhvervs egen rundspørge blandt medlemmer viser, at hver anden medlemsvirksomhed ønsker CO2-reduktionskrav i alle offentlige udbud. ”Når Danske Regioner derfor vil sikre mere bæredygtige offentlige indkøb via partnerskaber og krav i udbud, hilser vi det meget velkomment. Det er en konkurrencedrevet og samfundstjenestelig måde at imødekomme en grønnere fremtid på,” siger han.

Medarbejdernes adfærd bliver central

Det andet spor i regionernes strategi handler om at reducere C02 forbruget i hele forsyningskæden, uanset om klimaaftrykket sker i Danmark eller udlandet. 

Medarbejderne spiller og deres faglige viden en helt central rolle i omstillingen, fremgår det af strategien. I og med det ofte er deres adfærd, som i praksis skal ændre forbruget 

Regionerne vil nemlig tænke i cirkulær økonomi og herunder omlægge deres forbrug og arbejdsgange på hospitalerne. Det handler bl.a. om at udskifte engangsudstyr med flergangsudstyr og undgår spild af alt fra medicin og operationsudstyr til fødevarer.  

Endelig er der naturligvis energiforbrug, transport og bygninger. Her vil regionerne arbejde på at udfase olie- og gasfyr til opvarmning samt implementere energieffektive løsninger.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply