Skip to main content

Mere end hver tredje kommune har udbudt den kommunale hjemmepleje for at opfylde loven om frit valg mellem leverandører på ældreområdet. Det kan man læse ud af en spritny analyse fra arbejdsgiverorganisationen KA Pleje. (Se i øvrigt oversigtskort i bunden af artiklen)

Det er interessant, fordi vi de sidste to år har haft en tilbagevendende debat om kommunernes prissætning som et problem og en usikkerhedsfaktor for de private leverandører, men nu viser det sig, at en stor andel af kommunerne faktisk lader de private leverandører sætte prisen.

Det sker slet og ret ved at kommunerne har udbudt opgaven og herved bedt de private leverandører sætte prisen.

Nogle af de aktører, som OPS-Indsigt taler med, har en fornemmelse af, at flere kommuner er på vej mod en udbudsmodel, mens andre oplever det modsatte.

Men hvad tænker man i KA Pleje, som har lavet undersøgelsen?

”Da vi ikke tidligere har lavet en sådan opgørelse, er det ikke til at sige præcist, hvor meget drift der er til den ene eller den anden side. Det vi kan sige er, at udbudsmodellen er jo mere enkel, når det kommer til prissætning, så der kan være nogle objektive fordele, som får kommunerne til at trække i den retning, men vi kan som sagt ikke sige noget præcist,” siger politisk chefkonsulent Rene Nord Hansen.

Tre udbud i efteråret

Blandt de kommuner der senest har udbudt deres hjemmepleje, er Glostrup, Lejre og Ringsted kommuner.

I Glostrup Kommune annoncerede man lige før jul, at kommunen efter et udbud havde indgået en kontrakt med Hjemmehjælpen A/S fra den 1. februar 2024. 

Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, har fået et informationsbrev om muligheden for at vælge Hjemmehjælpen A/S, fremgår det af en pressemeddelelse.

Anderledes ser det ud for Lejre og Ringsted Kommuner, her har det ikke været muligt at tiltrække en leverandør til hver af de to kommuner. Det fremgår af et referat fra det politiske udvalg i Lejre Kommune, hvor man bl.a. skriver:

”Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. oktober 2023 at annullere Lejre Kommunes fælles udbud med Ringsted Kommune vedrørende personlig pleje samt praktisk hjælp og aflastning…..Med denne sag skal det besluttes, hvordan Lejre Kommune vil opfylde fritvalgsforpligtelsen for personlig pleje og praktisk hjælp.

Her lægger kommunen op til, at man giver borgerne et fritvalgsbevis frem til man får etableret en godkendelsesmodel og herved indgår Lejre Kommune i rækken af kommuner, der aktuelt ikke har en aftale med en privat leverandør.  

Anderledes ser det ud i Ringsted Kommune. Her er det anden gang i træk, at der ikke kom et kvalificeret bud.

”Administrationen vil fremadrettet lave en markedsafdækning hver 2. år, næste gang i 2025, og vil tage initiativ til et nyt udbud, når det vurderes at der er nye mulige bydere på markedet. Indtil da, vil der fortsat arbejdes efter godkendelsesmodellen på området,” skriver man i referatet fra fagudvalget i december.

Læs også: To kommuner står uden privat hjemmeplejeleverandør efter genudbud 

Hver fjerde kommune uden privat leverandør

Ringsted Kommune har aktuelt en godkendt leverandør til praktisk hjælp, men ikke en til personlig pleje, så derfor tilhører Ringsted Kommune den gruppe af 23 kommuner, der ikke har en kontrakt med en privat leverandør og derfor må fortsætte med at anvende et fritvalgsbevis.

Rene Nord Hansen peger på, at det tankevækkende ved undersøgelsen er, at hver fjerde kommune ikke har en privat leverandør til leveringen af personlig pleje og her er det også uafklaret, hvad der er de egentlige årsager.

”Her er jeg ikke i tvivl om, at der er flere årsager, men jeg finder det påfaldende, at man har en kommune som Herning med tre leverandører og lige ved siden af ligger Ringkøbing-Skjern uden en eneste. Her skal man måske se på, hvad det er der lykkedes i de kommuner, hvor der er mere en leverandør,” siger Rene Nord Hansen.

Udbudsmodellen har bredt sig i klynger

Nedenfor bringer vi et oversigtskort,  som vi har udarbejdet på basis af data fra KA Pleje og egen research.Kortet viser hvordan udbudsmodellen har bredt sig i forhold til personlig pleje. Her kan man bl.a. se, at alle kommuner som har bragt opgaven i udbud (undtagen to) har fået mindst en privat leverandør.

Det vil sige, at mere end hver tredje af de 61 kommuner der anvender godkendelsesmodellen ikke formår at tiltrække en privat leverandør, medens det er lykkedes for 35 ud af 37 kommuner, som har anvendt udbudsmodellen. (Plus 90 pct)

Det er ligeledes interessant hvordan udbudsmodellen klynger sig i områder, særligt omkring København, men også flere steder i Jylland blandt andet omkring Lillebælt.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply