Skip to main content

Ifølge den grønne tænketank Concito står byggeriet for ca. 30 procent af CO2- udledningen i Danmark. En af de synlige syndere er de mange maskiner, som anvendes i forbindelse med nyanlæg, vedligehold og renovering. 

Maskinerne anvender i dag overvejende fossile drivmidler, der bl.a. giver anledning til støjgener, CO2-udledning og luftforurening, samtidig har det været en udbredt opfattelse, at det var mere end dobbelt så dyrt at anskaffe emissionsfrie maskiner.

Den opfattelse modbevises nu i en ny undersøgelse fra Center for Offentlig og Privat Innovation (CO-PI).

Den ser bl.a. på det samfundsøkonomiske regnestykke, hvis vi gennemfører en hurtig, fuld omstilling, hvor alle arbejdsmaskiner, små som store, er eldrevne allerede i 2028.

Men den konkluderer også, at et grønt gearskifte rummer rigtigt mange forskellige udfordringer, så det kommer ikke af sig selv.

Læs også: Offentlige bygherrer vil i fremtiden efterspørge emissionsfrie arbejdsmaskiner

En anderledes markedsdialog

En af udfordringerne som ikke behandles i undersøgelsen, er de offentlige bygherres viden om, hvad der befinder sig på markedet, så hvad er det lige, man kan stille krav om?

Det fik deltagerne på konferencen `Grønt Gearskifte´ arrangeret af CO-PI en hel serie af input til i forbindelse med, at 14 af de største offentlige bygherrer underskrev en hensigtserklæring om indførelse af emissionsfrie arbejdsmaskiner ved offentlige byggerier.

Men ikke nok med, at de omkring 200 deltagere på tværs af bygherre og entreprenører fik en masse viden med hjem, så fik de også en mulighed for at komme helt tæt på, det som man talte så meget om.

Læs også: Skalering af det grønne gearskifte i offentligt byggeri 

Ved hjælp af et innovativt kunstgreb midt i konferencen, fik deltagerne først en serie 100 sekunders pitch fra veloplagte sælger i hele byggebranchens grønne værdikæde, hvorefter de blev inviteret ud af Industriens Hus og over på pladsen foran Københavns Rådhus. Her var alle de mange arbejdsmaskiner og infrastruktur hjælpemidler kørt i stilling og klar til inspektion.

Det blev lidt af et tilløbsstykke, da de omkring 200 deltagere indtog rådhusplads og maskiner for at se, røre og høre om de enkelte tekniske detaljer.

Herefter vendte konferencedeltagerne tilbage, hvor de i mindre grupper havde indledende markedsdialoger omkring, hvad der bl.a. kan accelerere bestillingerne af emissionsfrie maskiner mhp at sætte yderligere gang i den grønne omstilling af byggeriet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply