Skip to main content

Først fik borgerne frit valg af hospital, plejehjem, og hjemmepleje, nu skal de have ”laderet,” hvis det står til Danske Bilimportører. Det står nemlig ringe til med ladedækningen mange steder i Danmark.

De danske elbilister kan ellers glæde sig over en stor vækst i antallet af offentlige ladepunkter rundt i Danmark. Ved udgangen af september var der 14.873 offentlige ladepunkter på Danmarkskortet, mens antallet kun var 7.829 på samme tidspunkt sidste år. Det udgør en vækst på 90 procent ifølge Danske Bilimportører.

Men i Danmark voksede elbilsalget i august med 95,5 procent ifølge Danske Bilimportører. Og bølgen stoppede ikke her for i september udgjorde elbiler 42,7 pct. af alle nyregistrerede biler, hvilket er en stigning på 7,5 procentpoint i forhold til august måneds 35,2 procent, og en stigning på 19,6 procentpoint i forhold til samme periode sidste års 23,1 procent.

Presset for adgangen til en ladestander er altså stærkt stigende, særligt hvis man er en af de over 730.000 danske familier med bil, der ifølge Danmarks Statistik bor i etagebolig, eller anden bolig, hvor man ikke nødvendigvis har mulighed for fast parkering og etablering af egen ladeboks. 

Lade-ret – et nyt krav til kommunerne

Hvis ikke disse familier har adgang til offentlige “kantstens-ladere” til elbilen foran bopælen, kan det være praktisk umuligt at have en elbil i dagligdagen.

“Vi ser desværre eksempler på, at borgere afleverer deres elbil tilbage, fordi der ikke er tilstrækkelig mulighed for opladning tæt på bopælen. Det er brandærgerligt,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Derfor foreslår De Danske Bilimportører at give “lade-ret” til de danske familier med bil, der ikke har egen parkering og dermed ikke mulighed for at opsætte egen ladeboks. Hvis borgeren gør brug af sin lade-ret, skal kommunerne tvinges til at opsætte ladere i nærheden.

Med forslaget vil en borger med bopæl i fx en etagebolig, uden mulighed for egen parkering, kunne kræve af kommunen, at der skal opsættes ladestandere på offentlige parkeringspladser ved ejendommen.

Stor forskel blandt kommunerne

De Danske bilimportører har lavet et kort over lademuligheder for bilister i etageejendomme pr. 1.000 familier med bil, fordelt på danske kommuner. Det viser, at stort set alle kommuner halter bagefter, selvom man tager i betragtning, at vi har haft en vækst i ladestandere på 90 pct. det seneste år.

Det handler ikke nødvendigvis om at have flest offentlige ladestandere pr. familie med bil, da de fleste borgere i fx Ærø og Samsø kommune har mulighed for selv at opsætte en ladestander i deres indkørsel. København og Frederiksberg er derimod gode eksempler på kommuner, hvor der er mange familier med bil, der bor i etageejendom, og hvor behovet for offentlige kantstensladere er massivt. Her er der eksempelvis kun 33 ladestandere til deling pr 1000 familier med en elbil.Flere udbud hurtigst muligt

 “Flere kommuner er håbløst bagefter, og det forsinker den grønne omstilling. Som eksempel er der i Københavns kommune over 120.000 offentlige parkeringspladser, men kun ca. 3.000 offentlige ladere. Når en tredjedel af bilparken forventes at kunne oplades om blot 6 år, skal der virkelig sættes fart på, hvis vi skal kunne nå at imødekomme efterspørgslen. Derfor bør borgerene få rettigheden til at kunne lade sin bil,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Kommunerne kan ikke selv sætte offentlige ladestandere op, men kan derimod lave udbud, som private aktører kan byde ind på. Det sikrer, at opsætning af ladestanderne betales af private aktører til den bedste pris.

“Det bedste ved vores forslag er næsten, at det ikke koster det offentlige noget. Tværtimod. Det offentlige skal bare sørge for at få sat udbuddene i gang hurtigst muligt, så ladestanderne kan komme op. Det er der private aktører, der tilmed vil betale for,” siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply