Skip to main content

Dansk Folkeparti foreslår i forbindelse med deres sommergruppemøde, at man bygger 5000 nye plejehjemspladser som friplejehjem inden for de næste 4 år. Finansieringen skal ske via pensionsselskaberne.

Baggrunden er den ganske enkle, at ældrebefolkningen stiger med 135.000 flere over 80 år inden 2030 ifølge Danmarks Statistik. Samtidig ligger antallet af plejeboliger på nogenlunde det samme niveau som for ti år siden med en gennemsnitlig vækst på omkring 0,5 pct., hvor væksten i ældre fra 2014 til 2022 i gennemsnit har været 2.5 pct.

Det betyder også, at visitationsgraden er faldet fra lige omkring 15 pct til 9 pct. på lidt under ti år ifølge Danmarks Statistik

 

Pensionsselskaberne står klar

”Man kommer altså ikke på plejehjem, før det er allermest nødvendigt,” siger Dansk Folkepartis ældreordfører, Pia Kjærsgaard, til TV2.

Hun finder situationen omkring ældre er katastrofal. ”Specielt, at man ikke kan være sikker på at få en plejehjemsplads, når der er behov,” siger hun.

Pia Kjærsgaard mener, at det er tid til, at der bliver handlet og løsningen er, at pensionsselskaberne bygger de manglende plejehjem i form af friplejehjem, når nu kommunerne ikke gør det. Det er her værd at bemærke, at væksten i plejehjemssektoren primært er drevet af friplejeboligoperatører.

Læs også: Friplejehjem står for størstedelen af den vækst, der er i plejeboligsektoren 

Hos pensionsselskaberne står man klar til at tage imod opgaven.

”Hvis ikke pensionsopsparerne skulle investere i plejeboliger, hvem skulle så?”, lyder det i en kommentar fra Kent Damsgaard, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Forsikring og Pension.

”Mange pensionsselskaber vil gerne bygge offentlige bygninger. Og det giver rigtig god mening med plejeboliger. Det er jo dem, der har sparet op hele livet, der skal bruge dem, siger Kent Damsgaard, videre i til TV2.

De kommunale processer går langsomt

Det kan lyde simpelt, at så snart der er fundet finansiering via pensionskasserne, så er det en let sag at få bygget et friplejehjem, men det er ikke det, vi hører på OPS-Indsigt, da vi onsdag ringer rundt i branchen af friplejeoperatører.

Hos Diakonissestiftelsen er man positiv over for udspillet, men her peger man ligesom andre aktører på, at der er meget andet i det at etablerer et friplejehjem end blot at finansiere og bygge det.

”Vi kan godt sætte ressourcer af til at indgå i et byggesamarbejde med en investor om 3 til 5 friplejehjem hen over de næste år. Når jeg ser på det, vil vi kunne åbne ca. et om året,” siger Anette Christoffersen, der er administrerende direktør for Diakonissestiftelsen.

I det perspektiv er det værd at bemærke, at Dansk Folkepartis forslag om 5000 friplejeboliger på fire år vil kræve, at hver af de seks store friplejeleverandører åbnede mellem 10 og 12 friplejehjem. Spørgsmålet er om det er muligt. Det har vi her på OPS-Indsigt, set på i en anden artikel.

Læs også: Friplejeleverandøren løfter en risiko, når friplejehjemmet går i drift

Anette Christoffersen peger på, at man i samtalen om friplejehjem, skal være opmærksom på, at nogle af de kommunale processer går langsomt, hvad enten det drejer sig om at kommunen udbyder en grund, eller det drejer sig om en privat grund, som man vil bygge et friplejehjem på. 

”Hele den politiske proces kan være meget omfattende og fordi processerne er så uens i kommunerne, kan man som plejeoperatør ikke lige lægge det op på en lineal og sigte mod at åbne tre plejehjem samtidig,” siger Annette Christoffersen til OPS-Indsigt.

Læs også: Byrødder: Planloven fastholder kommunalt monopol 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply