Skip to main content

Administrativt ansatte i den offentlige sektor er ofte mål for politikernes løfter om besparelser, men nu viser en undersøgelse fra Dansk Industri, at det går den stik modsatte vej med at implementerer målene.Vi får nemlig flere offentligt ansatte med administrative funktioner. 

For første gang nogensinde har den offentlige sektor ansat over 100.000 inden for administration, viser analysen fra Dansk Industri.

Fra begyndelsen af 2016 til midten af 2023 skønnes antallet af administrative medarbejdere i den offentlige sektor at være steget med ca. 19.700 personer, hvoraf knap 70 pct. af stigningen er sket i staten. I andet kvartal 2023 var det næsten hver femte medarbejder i staten, som var ansat inden for offentlig administration. Det er en stigning på godt 5 procentpoint siden første kvartal 2016.

”Det er jo helt skørt. Der er ingen, der har et ønske om at administrationen skal fylde mere i den offentlige sektor, og alligevel knopskyder den mere end et æbletræ om foråret,” siger Morten Granzau Nielsen, der er vicedirektør i Dansk Industri.

En stor del af udviklingen er sket under corona, hvor man havde et øget behov for kontrol og administration, men det må man kunne gøre noget ved mener organisationen.

Vil frigøre efterspurgt arbejdskraft 

Et af de håndtag Dansk Industri mener, man skal anvende for at vende udviklingen, er at også staten skal spare på det administrative felt. Det skal nemlig ikke kun være kommuner og regioner der fremover skal skære i administrationen, sådan som regeringen ønsker det, men staten skal også ind i kampen. 

Ved at spare 5 mia. kr. om året på administration kan staten medvirke til, at man få niveauet ned på forbruget fra 2019. Altså før corona. ”Og det er jo helt oplagt at skære i staten også, for det er her den største vækst i administrative medarbejdere har været,” siger Morten Granzau Nielsen.

Ved at nedbringe antallet af ansatte inden for offentlig administration til niveauet fra før S-regeringen tiltrådte i 2019 kunne, mener Dansk Industri, at der kan frigives efterspurgt arbejdskraft i form af ca. 11.500 personer til borgernær offentlig service og det private erhvervsliv. 

Hos Dansk Erhverv er man ligesom hos Dansk Industri bekymret for væksten i den offentlige sektor.

” Vi har en offentlig sektor, der bare vokser og vokser. Hvornår holder den op med at vokse? – På den her måde ender det snart med, at vi skal til at nominere de offentlige virksomheder til årets gazellevirksomhed,” siger markedschef Morten Jung til OPS-Indsigt.

Pilen peger på Christiansborg

Hos Djøf, der ifølge egne tal har over 40.000 medlemmer i den offentlige sektor, mener formand Sara Vergo hvis antallet af offentlige ansatte skal ned bør man også se på bureaukratiet.

”Jeg tror simpelthen ikke på, at man ansætter nogen i det offentlige, hvis der ikke er brug for dem,” siger hun til Berlingske.

Hun mener at pilen peger på Christiansborg, der ofte laver mere lovgivning, selvom de har lovet at afbureaukratisere.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, er enig i at man skal skære i antallet af administrative ansatte i både stat, kommuner og regioner.

Men det kan ikke ske uden afbureaukratisering   han anerkender også Sara Vergos udlægning af, at det stiller større krav til den politiske proces på Christiansborg.

”En del af løsningen er, at vi som politikere får modet til ikke at reagere på enkeltsager og øge kontrollen. Vi skal have modet til at holde fast i, at nogle ting kan klares lokalt inden for de eksisterende rammer. Er det svært? Ja. Er det nødvendigt? Endnu mere,” siger han til Berlingske.

Viden på højeste niveau

Men hvad er det egentlig for kompetencer man ansætter administrativt i det offentlige?

Ser på man på jobfunktioner, er det ifølge Dansk Industri særligt inden for fagklassifikationen arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau, at stigningen har været stor. 

Siden første kvartal i 2016 er der på tværs af de tre offentlige sektorer ansat ca. 14.100 flere inden for arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. Stigningen er primært sket inden for opgaver, der typisk varetages af jurister, økonomer, og statskundskabere.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply