Skip to main content

Ikke en lyd har man hørt fra den svenske børsnoterede plejevirksomhed Attendo, siden man for snart to uger siden på LinkedIn kunne læse, at den danske direktør træder fra i forbindelse med en organisationsændring.

Under overskriften ”Job nyt” skrev den nu fungerende direktør, Søren Andersen bl.a.:

”Attendo gennemfører en organisationsændring der medfører, at mit job bliver nedlagt. Jeg er i virksomheden til og med august.”

Direktørrollen er i danske virksomheder offentlige som private ofte det øverste brohoved til kunder og interessenter. Det er derfor ganske normalt, at når en direktør fratræder, strømmer der en officiel meddelelse ud fra bestyrelsen eller den tilbageværende koncernledelse.

Faktisk er den mest anvendte model en pressemeddelelse eller et nyhedsopslag på virksomhedens hjemmeside og herefter skriver personen ud på et eller flere sociale medier.

Men hos Attendo har det været meget anderledes, for her har man kun en LinkedIn-meddelelse fra den afgående direktør, hvilket har fået flere af Attendos kunder, kommuner og samarbejdspartnere til at kontakte OPS-Indsigt.

For hvad betyder organisationsændringen i Attendo egentlig? – Rygterne er mange.

Har informeret via de lokale virksomheder

OPS-Indsigt har kontaktet Attendo i Stokholm og spurgt ind til, hvorfor der ikke findes et nyhedsopslag på virksomhedens hjemmeside?

Her skriver pressechef Linda Bengtsson: ”Vi informerer de berørte.” Hun oplyser desuden, at det er de lokale virksomheder, der informerer deres samarbejdspartnere.

Spørgsmålet er om det er tilstrækkeligt?

De seneste fem år er antallet af kommuner, der inviterer ind til at få bygget et friplejehjem steget kraftigt, og i den sammenhæng nævnes Attendo som en, af de fem til seks mulige leverandører.

Effekten af den danske direktørs meddelelse spreder sig altså længere ud end de fem kommuner, hvor virksomheden har adresser. Det viser antallet af henvendelser til OPS-Indsigt.OPS-Indsigt har desuden været i kontakt med flere af de kommuner, hvor Attendo er lokaliseret og her er meldingerne blandede mht, hvorvidt informationen er kommet igennem.

Læs også: Fire ud af seks friplejeleverandører har sagt farvel til topchefen

Kommune måtte selv kontakte Attendo

I Hørsholm Kommune ser man Attendo som en samarbejdspartner, fordi man senest primo 2025 skal åbne et nyt friplejehjem, hvor Attendo efter planen skal stå for plejedriften og her har man ikke hørt noget fra Attendo.

”I Hørsholm har vi bemærket os, at den administrerende direktør ikke længere er der, og at han er afløst af driftschefen. Det har fået os til selv at række ud til Attendo. Og så er det klart, at indtil vi hører noget fra Attendo, så spekulerer vi selvfølgelig over, hvilke konsekvenser et skifte i ledelsen vil have for os,” siger velfærdsdirektør i Hørsholm Jan Dehn.

Det er altså kommunen, der af egen drift har kontaktet Attendo og Jan Dehn undrer sig over, at Attendo ikke lige har sendt en kort meddelelse til den relativt korte liste af kommunale samarbejdspartnere om organisationsændringen.

”Som kommune vil vi gerne have sikkerhed og stabilitet hos den kommende leverandør – Derfor er vi naturligvis nysgerrige på, hvad det er Attendo har af overvejelser efter, at man har nedlagt direktørstillingen i Danmark,” siger Jan Dehn til OPS-Indsigt.

Todelt ledelse på tværs af Øresund

Han har ligesom andre, vi taler med hørt et rygte om, at Attendo måske vil samle dele af deres danske aktiviteter i Sverige.

”Jeg er faktisk spændt på, om jeg skal til at lærer svensk. For det er klart, at hvis det er sandt, at man vil flytte nogle aktiviteter til Sverige, så er vi nysgerrige på, om det vil få konsekvenser for Danmark og ikke mindst hvilke,” siger Jan Dehn til OPS-Indsigt.

Linda Bengtsson skriver i en mail til OPS-Indsigt, at det bliver Peter Lynel, som tidligere CFO hos Attendo, der bliver ansvarlig for Attendos danske drift på økonomisiden og han er placeret i København, men på plejesiden bliver det Malin Fredgardh, som er den overordnede chef af ældreplejen i hele Skandinavien, og hun har base i Malmø.

Den øverste ledelse af Attendos danske afdeling bliver med andre ord delt.

Attendo: Ingen ændringer i den daglige drift

Men Jan Dehn er ikke den eneste som undres, da vi ringer rundt.

Fra flere i branchen finder man det, som tidligere nævnt, besynderligt, at et børsnoteret selskab som Attendo ikke helt naturligt har lavet en pressemeddelelse. Andre mener, at nedlæggelsen af direktør-stillingen set med svenske øjne alene er af strategisk karakter og derfor skal man ikke forvente, at det vil have den helt store betydning.

Det bekræfter Linda Bengtsson i hendes mail, hvor hun bl.a. skriver: ”Der er ingen ændringer i den daglige drift.”

Opgiver ikke trods negativt resultat på mange millioner 

Ser man isoleret på regnskabsresultaterne de sidste fem år, så har virksomheden haft et samlet negativt resultat på lidt over 90 millioner danske kroner. Det skal sammenholdes med, at den samlede koncern havde en omsætning på godt 14 milliarder svenske kroner og et positivt resultat på omkring 240 millioner kroner i 2022.Tilbage står de mere rygteprægede spekulationer om Attendo er ved at trække sig fra det danske marked?

Hertil svarer Linda Bengtsson: ”Attendo har opereret i Danmark i over 25 år. Vi har for nylig åbnet et plejehjem i Helsingør, hvilket betyder et engagement på mindst 20 år. Vi styrker nu opbakningen omkring den danske drift med flere ressourcer fra det centrale forretningsområde, hvilket viser vores langsigtede perspektiv,” skriver hun i et svar.

Svaret matcher i et vist omfang årsberetningen fra koncernen, hvor man bl.a skriver, at den private andel i Danmark er meget lav på ældreområdet, omkring 7 procent, men forventes at stige ikke mindst fordi, der i nogle år har der været lovgivning, der har åbnet for valgfrihed gennem private muligheder.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply