Skip to main content

Fra 2013 til 2022 er der kommet cirka 101.000 flere lønmodtagere med en arbejdstid under 20 timer om ugen. Det svarer til en stigning på cirka 21 procent. Til sammenligning er det samlede antal lønmodtagere steget med 16 procent i samme periode. Det skriver NB-Beskæftigelse.Dermed udgør andelen af personer med en arbejdstid på under 20 timer om ugen en markant større andel af det samlede antal beskæftigede end tidligere, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-rådet) på baggrund af data fra Danmarks Statistik.”De gode tider for dansk økonomi har fået rigtig mange i job. Det gælder også blandt personer fra kanten af arbejdsmarkedet, der kan have behov for mere fleksibilitet i deres arbejdsliv. For eksempel i form af få timer,” siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i en pressemeddelelse.Analysen viser, at en stor del af stigningen er sket blandt studerende og fleksjobbere.”Deltidsarbejde kan have mange årsager, men tallene viser, at en væsentlig del af fremgangen i job med få timer skyldes, at især flere personer i fleksjob og studerende arbejder få timer. Det er grupper, som ikke umiddelbart kan være i fuldtidsbeskæftigelse,” siger Emilie Agner Damm.Fraregnet de to grupper er der dog stadig sket en stigning i antal beskæftigede under 20 timer om ugen på cirka 14 procent fra 2013 til 2022 svarende til lidt mere end 30.000 personer.Ifølge Emilie Agner Damm kan arbejdsudbuddet øges væsentligt, hvis flere deltidsansatte går på fuldtid.

Mange deltidsansatte i supermarkeder og varehuse Der er stor forskel på, hvilke brancher der bruger deltidsansatte. De fleste deltidsbeskæftigede arbejder i supermarkeder og varehuse, hvor knap 71.000 personer arbejder under 20 timer om ugen. Det svarer til knap 65 procent af de beskæftigede, der arbejder i supermarkeder og varehuse.”To ud af tre beskæftigede i supermarkeder og varehuse arbejder på deltid. En årsag kan være, at mange stillinger i branchen kan varetages af ufaglærte som blandt andet studerende,” siger Emilie Agner Damm.

Fælles for de syv brancher med de højeste andele af deltidsansatte er, at de befinder sig inden for detailhandel og rekreative aktiviteter som for eksempel restauranter, hvor 55 procent af de beskæftigede er ansat til under 20 timers arbejde om ugen.”Når der er godt gang i økonomien, ser vi typisk, at der efterspørges mere arbejdskraft i restaurationsbranchen, hvor mange arbejder deltid. De senere år har mange arbejdsgivere også meldt om mangel på arbejdskraft, og en del af deres rekrutteringsudfordringer kan formentlig løses ved at hæve arbejdstiden blandt de allerede ansatte,” siger Emilie Agner Damm.Hovedkonklusioner i analysen- På ni år er antallet af job steget med 400.000 personer. En fjerdedel af de ansatte i de nye job har en arbejdstid på under 20 timer ugentligt.- Opgjort på arbejdstid er den største vækst dermed blandt personer med få timer ugentligt. En del beskæftigede med 0-20 timer om ugen er studerende og fleksjobbere.- Det er især brancher inden for detailhandel og rekreative aktiviteter, som har mange ansat få timer om ugen. 71.000 ansatte i supermarkeder og varehuse arbejder højst 20 timer ugentligt. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply