Skip to main content

Der står ikke et ord om privatisering i formålsparagraffen for den lov om selskabsgørelse af de kommunale forbrændingsanlæg, som Folketinget vedtog fredag, men alt peger på, at loven vil bane vejen for en omfattende privatisering affaldsforbrændingen i stil med salget af aktierne i DONG for snart ti år siden.”Som konservativ borgmester er jeg positiv overfor at få en udenlandsk investor ind med 49 procent, og jeg ved, at andre værker også vil overveje eksterne investorer,” siger formanden for Norfors og borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved (K) til NB-Økonomi.Tre fordeleSlotved og andre kilder med indsigt i branchen peger på, at de nuværende ejerkommuner kan opnå tre fordele ved en privatisering:

  1. De europæiske affaldskoncerner kan sikre værkerne en stabil leverance af udenlandsk affald, uden at værkerne skal betale penge til mellemhandlere.
  2. Ved at sælge 49 procent, så kan ejerkommunerne nedbringe gælden i selskaberne og dermed dels reducere deres risiko for tab, dels reducere de meget store betalinger af lånegarantier fra forbrændingsanlæggene til kommunerne, og dermed øge anlæggets rentabilitet.
  3. Endeligt peger flere også på, at de danske forbrændingsanlæg kan få vigtig know-how fra de store europæiske spillere dels til at drive anlæggene, dels til at omstille værkerne fra at have fokus på offentlig forsyning og miljø til at være profitable.

I Dansk Affaldsforening bekræfter man, at vejen er banet for omfattende privatiseringer med den lov, som et bredt flertal fra SF til Liberal Alliance ventes at vedtage fredag.Og ifølge politisk chef Jens Bomann Christensen vil de udenlandske affaldskoncerner have en åbenlys interesse i at købe sig ind i danske forbrændingsanlæg. “Det er ganske rigtigt, at vi nu ser ind i en fremtid, hvor udenlandske affaldsselskaber vil kunne købe sig ind i danske forbrændingsanlæg. Det vil være interessant for dem, fordi de på den måde vil få en behandlingssikkerhed for deres affald til en fast pris, der er konkurrencedygtig i et europæisk perspektiv, fordi de danske anlæg jo også producerer varme i modsætning til de fleste anlæg i Sydeuropa, der kun laver el.”Krav om kommunal majoritetBåde SF og De Radikale lægger i deres politiske bemærkninger til lovforslaget vægt på, at det er et krav, at kommunerne har en majoritet af aktierne.Ifølge lovbehandlingen har politikerne angiveligt ikke nærmere forholdt sig til, hvor meget indflydelse en privat ejer kan få på driften af selskabet via de såkaldte ejeraftaler. Da staten solgte en minoritetspost i DONG til Goldmann Sachs, fik den amerikanske investeringsbank særdeles fordelagtige vilkår og vetorettigheder over afgørende strategiske beslutninger.Ved DONG-salget var staten angiveligt presset af en truende mangel på kapital til at udvikle DONG, og i den aktuelle sag er mange kommuner endnu hårdere presset. Eksempelvis vil Hørsholm og formentligt også Helsingør kommuner skulle gennemføre markante reduktioner i deres anlæg af eksempelvis børnehaver og plejehjem, hvis Norfors går konkurs.Derfor har de fem ejerkommuner bag Norfors besluttet at anlægge sag mod staten for ekspropriation, for at gøre staten erstatningspligtig for tabet. Mislykkes det, så står en delvis privatisering efter samme model som DONG næst på listen.“For Nordfors er det en oplagt mulighed at få en europæisk affaldskoncern ind som medejer med op til 49 procent, fordi vi derved kan sikre en stabil leverance af udenlandsk affald uden at skulle gå igennem brokere (internationale mæglere, red.). Derudover kan en udenlandsk koncern også reducere den gæld vi står med i et eller andet omfang,” siger Morten Slotved.Andre affaldsanlæg kan sikre sig profitable opkøbDet er samtidig en interessant detalje i loven, at det blot er et krav, at en eller flere kommuner har aktiemajoriteten. Hvis 30 procent af anlæggene som forventet enten lukker eller går konkurs, så kan et hvilket som helst forbrændingsanlæg med kommunal majoritet gå ind og opkøbe anlægget enten fra de nuværende ejerkommuner eller fra et konkursbo.Derudover viser betænkningen, at udenlandske ejere kan spekulere i at få øget kapaciteten på de danske forbrændringsanlæg. Ifølge lovteksten skal klima, energi og forsyningsministeren godkende etablering af nye anlæg i Danmark, men De Radikale og SF erkender i deres politiske kommentarer, at “Det gælder ikke for ny kapacitet på eksisterende anlæg.”Dermed kan en udenlandsk koncern købe 49 procent af aktierne i et forbrændingsanlæg og få en ejeraftale om, at strategien er at udbygge anlægget så meget som muligt, hvis det kan øge profitten ved at afbrænde udenlandsk affald.NB-Økonomi har forgæves forsøgt at få en kommentar fra SF’s forhandler Signe Munk. Læs i øvrigt: Konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren er timet skævt – 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply