Skip to main content

Der er ifølge Danmarks Statistik omkring 155.000 borgere, der er visiteret til hjemmepleje. I 2022 valgte 41 procent af de visiterede borgere at benytte sig af det frie valg efter sociallovgivningens § 83 til at vælge en privat leverandør af hjemmepleje. 

Det er det højeste niveau nogensinde med en stigning på over 9 pct. over de sidste ti år ifølge Danmarks Statistik blandt de borgere, som både er visiteret til praktisk hjælp og eller personlig pleje.

null
Kilde Danmarks Statistik

Flere borgere og færre timer

Stigningen kan hænge sammen med, at der de seneste 5 år har været en stigning i antallet af ældre på ca. 7 pct. der er visiteret til hjemmepleje efter serviceloven. Det er primært antallet af borgere, der visiteres til praktisk hjælp, der ifølge Danmarks Statistik er vokset og det skal her bemærkes, at fra 2021 til 2022 faldt det samlede antal visiterede timer med 1,4 pct. Det betyder, at flere får mindre hjælp end tidligere.

De ældres øgede brug af private leverandører er interessant, fordi vi på OPS-Indsigt tidligere har gennemgået en undersøgelse, der i efteråret 2022 viste, at over 40 pct af fremtidens ældre ikke kendte til det frie valg selvom 8 ud af 10 fandt det vigtigt.

Stigningen i de ældres valg af private leverandører af hjemmepleje, vidner ifølge Dansk Industri om, at de ældre måske i højere grad har fået øjnene op for, at de faktisk har flere valgmuligheder. 

”Vi ved, at tilstedeværelsen af både offentlige og private aktører sikrer en mangfoldighed i de tilbud, borgerne har at vælge imellem,” siger branchedirektør Jakob Scharff i en kommentar.

Flest kommuner fra Region Hovedstaden på top-ti

På en top-ti-liste over kommuner med størst udbredelse af det frie valg af hjemmepleje, hvor en borger vælger en privat leverandør, er otte af de ti kommuner fra Region Hovedstaden. Haderslev og Odsherred kommuner repræsenter her henholdsvis Region Syd Danmark og Region Sjælland.

  1.  Helsingør
  2.  Odsherred
  3.  Brøndby
  4.  København
  5.  Frederikssund
  6.  Ballerup
  7.  Albertslund
  8.  Haderslev
  9.  Halsnæs
  10.  Hillerød

Det er her værd at bemærke, at der en næsten ligelig fordeling mellem blå og røde kommuner på top-ti-listen, ligesom Gribskov Kommune, der ofte nævnes som udspringet for frit-valg af hjemmepleje, ligger langt uden for listen som nummer 55.  (Se kortet nederst i artiklen)Ud af de 26 kommuner, hvor mere end 50 pct af de visiterede borgere vælger en privat leverandør enten til alle eller dele af de ydelser, som de er visiteret til, ligger de 20 på Sjælland og heraf befinder de 16 sig i Region Hovedstaden.

Ser vi vest for Storebælt har vi 12 jyske kommuner og to fynske, som ligger over landsgennemsnittet på 41 pct. Herunder Haderslev, Holstebro, Skive, Middelfart, Vesthimmerland og Aarhus kommuner som alle er med til at trække gennemsnittet op.

Konturer af markedsklynger

Går vi ned på kommuneniveau tegner der sig nogle interessante billeder i forhold til det frie valgs udbredelse. (se kortet nederst i artiklen).

Grundlæggende er der en tendens til, at kommuner der ligger over landsgennemsnittet på de 41 pct. klumper sig sammen, hvor bl.a. Vesthimmerlands, Skive og Holstebro kommuner næsten danner en ”markedsklynge”. Det samme kan man iagttage omkring Aarhus, Skanderborg og Silkeborg. 

Denne tendens til ”at klynge sig i markeder”, ses meget klart på Sjælland. Her ser man tydeligt, hvordan de kommuner, hvor den største andel af de visiterede borgere vælger en privat leverandør til den ene eller anden form for hjemmeplejeydelse, næsten klumper sig.

Tilsvarende tendensen til at klynge sig i markeder, kan man iagttage kommuner der ligger op og ned ad hinanden, som ligger langt under landsgennemsnittet. Det gælder fx Sorø, Slagelse, Holbæk og Næstved Kommuner på Sjælland og Randers, Favrskov og Djurslands kommunerne i Jylland.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply