Skip to main content

I oktober 2022 åbnede et nyt friplejehjem Strandhøjen i Nyborg Kommune med 67 boliger, men kun lidt over halvdelen var besat (35) i begyndelsen af februar, da Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde to tilsyn samtidig nemlig et ældretilsyn og et sundhedsfagligt, reaktivt – udgående tilsyn.

Halvanden måned senere har Styrelsen for Patientsikkerhed lukket for, at Strandhøjen midlertidigt optager flere borgere.

Det sker i forbindelse med et påbud i forlængelse af ældretilsynet, der indeholder en række krav, hvor man til slut konkluderer at der er risiko for, at friplejehjemmet ikke yder personlig og praktisk hjælp og pleje af fornøden kvalitet, jf. servicelovens §§ 83-87.

Påbuddet skal være efterlevet senest den 5. april 2023. Det betyder, at friplejehjemmet har små to uger, til at få kravene fra ældretilsynet på plads.

Ifølge sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed, Ann-Christina Dahlgård, så er det ikke hverdagskost, at styrelsen udsteder påbud mod indflytning af beboere til et plejehjem

”Det er ikke noget, vi gør ret tit, jeg kan ikke huske, vi har gjort det, så det er ret usædvanligt,” siger hun til TV2Vest.

Næsthøjeste kritik fra styrelsen

Men ikke nok med, at friplejehjemmet nu ikke må lade borgere flytte ind, så vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed ved sit sundhedsfaglige tilsyn, at friplejehjemmet havde ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden.” Det drejer sig bl.a. medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, patienters retsstilling, journalføring og instrukser 

Men hvad betyder udtrykket ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden.” egentlig på en skala?

Læser man tilsynsrapporten, så er 37 af 72 målepunkter ved det sundhedsfaglige tilsyn ikke opfyldt. Det betyder, at Strandhøjen friplejehjem har fået den næsthøjeste kritik fra styrelsen, idet styrelsen kategoriserer de institutioner de føre tilsyn med efter fire kategorier. 

  1. Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden (Ingen påbud)
  2. Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden (Typisk ingen påbud)
  3. Større problemer af betydning for patientsikkerheden (Påbud)
  4. Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden (Påbud)

Styrelsen anerkender i sin afgørelse, at Strandhøjen siden februar har iværksat tiltag med henblik på at rette op på de stillede krav. “Vi finder det dog ikke dokumenteret, at tiltagende på nuværende tidspunkt har haft den tilstrækkelige virkning,” skriver styrelsen i tilsynsrapporten.

Det tager tid at indarbejde rutiner i nye organisationer

Friplejehjemmet Strandhøjen er ejet og drevet af Danske Diakonhjem og her tager man tilsynene, som man har haft i høring fra først i februar til det endelige påbud, kom den 22. marts alvorligt.

Diakonhjemschef Lene Soelmark har tidligere til OPS-Indsigt i anden sammenhæng forklaret, at det jo ikke er sådan, at der ikke sker noget, når et plejehjem får et påbud. Man går så at sige i gang med at lægge en plan med det samme og venter ikke på, at høringsperioden er overstået.

”Vi er ikke overrasket og nu forholder vi os til den. Vi har lagt en præcis handleplan for at rette op på det her. Vi synes dog, vi har fået en hård kritik på nogle punkter,” siger Diakonhjemschef Lene Soelmark.

Hun peger på, at situationen er et ledelsesmæssigt ansvar, men at man har tillid til den plan som er lagt. Man har sideløbende inviteret til informationsmøde med beboere og pårørende og er desuden i løbende kontakt med kommunen, så den er opdateret.

Lene Soelmark mener ikke, at det er nogen undskyldning, at der er tale om et nystartet hjem, men peger på, at det tager tid at indarbejde rutiner i nye organisationer.

”Hvis nogen er bekymret, så stiller vi os meget gerne til rådighed for dialog med dem, der skulle have bekymringer. Det er jo det, vi forholder os til, vi følger udviklingen hver eneste dag,” hvor langt vi når, siger Lene Soelmark.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply