Nyt digitalt kompetencecenter til kommunerne

Del artiklen:
- Foto: mediqsundhedsservices.dk

Privat virksomhed har udviklet et digitalt kompetencecenter, der dels giver kommunerne et overblik over plejepersonalets kompetencer, dels giver mulighed for digitalt at opgradere kompetencerne hos både faglærte og ufaglærte.

Mange kommuner oplever, at de er udfordret. Alene vækste i ældre over 80 år inden for de næste syv år er i følge Danmarks Statistik på over 140.000 flere. Det vil alt andet lige medfører, at der komme flere danskere med kroniske sygdomme og det øger kompleksiteten i hjemmeplejen.

Samtidig bliver flere og flere borgere udskrevet tidligere fra hospitalerne, og netop denne
problemstilling stiller højere krav til kompetencerne hos plejepersonalet.

Regeringen, Danske Regioner og KL  har i flere år været enige om, at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, med henblik på at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb i det nære sundhedsvæsen.

Men det tager tid, at få opbygget.

”Situationen i dag er, at behandling startes på hospitalerne, men afsluttes i hjemmet, og netop dette stiller større krav til det sundhedsfaglige personales viden og ressourcer i hjemmeplejen,” udtaler Stine Holm, markedsdirektør hos Mediq Danmark i en pressemeddelelse.

Derfor lancerer Mediq, en virksomhed indenfor medicinaludstyr og sundhedsfaglige services, ‘Mediq Sundhedsservices’. Det er et digitalt kompetencecenter, der skal være med til at give et kompetenceløft af personalet i hjemmeplejen og ældrecentrene med digitale tilbud, som skal sikre, at de kan varetage opgaverne og undervisning af ufaglærte, så de kan varetage de basale opgaver.

I platformen, der understøtter kompetencecenteret, får ledelsen i kommunerne et overblik over
plejepersonalets kompetencer.

”Vi har udviklet fleksible og digitale undervisningsforløb, hvor sundhedsfaglige og ufaglærte får
opgraderet deres kompetencer, så de bliver rustet til at møde borgerne og løfte de opgaver, som det nære sundhedsvæsen kræver,” udtaler Stine Holm.

jornns/sho