Skip to main content

I Vejen Kommune har lægerne Per Nyhuus og Agnes Lauridsen solgt deres praksis efter næsten 30 år, men de holder ikke op med at arbejde. I stedet bliver de ansat hos den nye ejer Peter Ahnfeldt-Mollerup der er partnerskabslæge, under det partnerskabsbrand der hedder Alles Lægehus.

Partnerskabsklinikker hvor almen praktiserende læger får understøttet deres daglige drift, mht. IT, HR, indkøb og service, er en model, der ifølge Jyske Vestkysten er ved at brede sig ind over Danmark for at sikre, at praktiserende læger fortsætter længere, og yderområderne fortsat er dækket ind.

Historien er interessant, fordi den er et billede på, hvor nogle af de mange læger der sælger deres praksis bevæger sig hen.

En opgørelse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) viser, at der i 2022 var i alt 203 praktiserende læger, som solgte deres ydernummer. Af dem gik 84, svarende til godt 40 pct. direkte på pension. De andre er fortsat med at arbejde på anden vis, skriver Dagens Medicin.

Vil fokuserer på det de brænder for

Beslutningen for de to læger i Vejen om at sælge blev taget for et halvt år siden.

”Jeg synes egentlig ikke, den var svær at tage,” siger Agnes Lauridsen, der bliver 68 år i marts.

Specielt den administrative del af arbejdet er vokset gennem årene for klinikken.

”Selv om vi ikke er klar til at slippe det lægefaglige arbejde med patienterne, så kunne vi mærke, at det var på tide at slippe de mange administrative, ledelses- og driftsopgaver, der følger med som selvstændig erhvervsdrivende og ansvarlig for egen praksis,” lyder det fra de to læger i en pressemeddelelse.

De ser frem til at fortsætte i nye rammer som ansatte i en partnerskabsklinik, hvor de kan fokusere på det lægefaglige arbejde uden at skulle tænke på tunge driftsopgaver. ”Vi ser frem til en kortere arbejdsuge, hvor vi kan fokusere 100 procent på det, vi brænder for – nemlig arbejdet med vores patienter,” siger de to læger.

Ingen officielle tal

Men hvor mange partnerskabsklinikker er der egentlig?

Ifølge PLO er antallet af læger med solopraksis faldet med 53 procent fra 2000 til 2022. Det giver et billede af, at man bevæger sig fra ”dr Hansen-modellen” til noget andet.

En af de modeller de almen praktiserende læger kan vælge, er den såkaldte partnerskabsmodel.

Læs også: Analyse: Partnerskabsklinikker udfordrer PLO`s monopol

Ifølge en opgørelse fra MedCom var der i februar 2023 1665 almen praktiserende lægeklinikker i Danmark (se regionskort i bunden af artiklen), men det fremgår ikke af opgørelsen hvor mange af disse lægeklinikker, der indgår under de såkaldte partnerskabsbrands. 

Det er heller ikke muligt at få et overblik via PLO`s faktaark. Her anvender man betegnelsen samarbejdspraksis for den type af klinikker og skriver i dokumentet, at heller ikke regionerne har et overblik.

Der findes altså ikke nogen officiel statistik for, hvor mange partnerskabsklinikker der er og hvordan det breder sig.

Omkring 60 lægeklinikker

OPS-Indsigt har ved at søge i opgørelsen fra MedCom lokaliseret to partnerskabsbrands. 

Det ene er Nordic MediCare med 22 klinikker og det andet er Alles Lægehus med 37 klinikker. Vi har samtidig tjekket efter på de to organisationers hjemmesider og her kan vi konstatere, at det passer med, at de to brands står for omkring 60 lægeklinikker eller lidt under 4 pct. af det samlede antal lægeklinikker.

Vi skal dog bemærke, at enkelte af de optalte klinikker under de to brands kan være såkaldte udbudsklinikker, hvor man driver lægevirksomhed på baggrund af et regionalt udbud. Det er dog en størrelse, der ikke ser ud til at være i vækst.

Markedsdeling

Sammenholder man de to brands geografiske placeringer, kan man konstatere flere ting.

null
Nordic Medicare tv. og Alle Lægehus th.

Af de to kort fremgår det, at de to brands hovedsageligt er lokaliseret i vandkanten af Danmark (udkantsområderne), hvor vi ved det i forvejen er svært at skaffe praktiserende læger. Bemærk her, at partnerskabsklinikkerne udgør næsten 4 pct af samtlige lægeklinikker, men i  Region Nordjylland udgør de 9 pct.

En anden ting som er interessant, er at de to brands ikke umiddelbart ligger nabo til nabo med hinanden. Nordjylland er fx domineret af Alle Lægehus, medens østkysten af Jylland fra Aabenraa og til Aarhus er præget af Nordic Medicare.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply