Skip to main content

Ifølge en ny evaluering fra VIVE vurderer både kommuner og friplejeleverandører, at de fastsatte takster på friplejehjem i de fleste tilfælde er et rimeligt udtryk for kommunernes omkostnings- og serviceniveau, og at kommunerne generelt er villige til at beregne retvisende takster.

VIVE har i forbindelse med evalueringen bl.a. gennemført interviews og casestudier i 6 kommuner med tilsammen 10 friplejehjem, der afregnes efter det afregningssystem, der blev indført i 2015.

Evaluering er interessant, ikke mindst fordi vi de sidste to år har haft en heftig debat om kommunernes prisberegninger på hjemmeplejeområdet, som i november endte med en dom i Højesteret, hvor Brønderslev Kommune blev kendt skyldig i at have opført sig ansvarspådragende.

Samlet set er evalueringen holdt i et sprog, så man tænker, at det lyder fint, men læser man lidt ind i teksten, rejser der sig flere spørgsmål, ligesom rapporten udpeger en række opmærksomhedspunkter, som OPS-Indsigt har gennemgået i en anden artikel.

 

Ordfører: ”VIVE har analyseret det forkerte”

Det var det daværende Social- og Ældreministeriet, der i 2017 bad VIVE om at evaluere det afregningssystem, som blev indført i 2015.  Formålet med et nyt afregningssystem var dengang at sikre sammenhæng mellem takster og den enkelte kommunes omkostnings- og serviceniveau. 

”Evalueringen viser, at både kommuner og leverandører oplever, at det nye afregningssystem i nogen grad har sikret en sådan sammenhæng,” skriver VIVE i sin evaluering.

Netop udtrykket ”oplever” falder flere aktører for brystet, og giver evalueringen en hård medfart på de sociale medier. Socialordfører fra Liberal Alliance Katrine Daugaard går så vidt som at kalde evalueringen `en ommer´ i et opslag på LinkedIn.

” VIVE har garanteret undersøgt det de er blevet bedt om, men denne indholdsløse rapport er simpelthen en ommer!” skriver hun.

Hun peger på, at det virker som om VIVE har analyseret det forkerte. ”Pointen med at få lavet en analyse af takstmodellen var ikke at undersøge om friplejeboliger og kommuner ”oplevede” at der var en god stemning, når de talte om takster. Det var at finde ud af om modellen virker. Eller med andre ord, om de takster som kommunerne nu skulle beregne, var de rigtige.” skriver hun.

VIVE: ”Det her er ikke en revisionsgennemgang”

Katrine Daugaard rejser det nærliggende spørgsmål, hvorfor pokker har man ikke i en evaluering af kommunernes måde at beregne takster på foretaget en eneste kontrolberegning af de beregninger, som hele analysen handler om?Her viser rapporten bl.a. at taksterne variere fra 1100 kroner til 1600 kroner for en døgntakst.

”Det svarer vel nærmest til at rette en matematikopgave, uden at forholde sig til matematikken, men ved blot at tale om elevernes oplevelser med de lavede opgaven! Ja det er dejligt at høre at oplevelsen er, at kommunerne oprigtigt bestræber sig på at beregne de rigtige takster, men det ville da også have været ret vildt, hvis de aktivt bestræbte sig for det modsatte,” siger Jon Krog branchedirektør i SelvejeDanmark.

Hos VIVE har chefanalytiker Søren Kjær Foged en lidt anden betragtning. Han peger på, at man skal have meget mere fat i al den viden som rapporten indeholder, Herunder hvordan parterne kommer frem til takstfastsættelsen og hvad processerne gør for de takster, vi ser som resultat og om det er en god måde det samarbejdet fungere på.

”Det man skal gøre sig klart er, at det her er ikke en revisionsgennemgang, men en evaluering af afregningssystemet i sin helhed, som har til hovedformål at afdække praksis, Det vedrører bl.a. de anvendte afregningsmodeller, variationen i takster, processen for takstfastsættelsen, forhandlingssituationen mellem kommune og leverandør samt takster for udenbys borgere,” siger Søren Kjær Foged til OPS-Indsigt.

Han understreger, at det er vigtigt, at man ser evalueringen i et læringsperspektiv, som siden kan lægge op til centrale beslutninger. Det har med andre ord ikke været opdraget at komme med anbefalinger endsige kontrolberegne de seks kommuners takster.

Vil have en kontrolenhed

Hos Dansk Erhverv glædes man over, at både kommuner og friplejeboligleverandører giver udtryk for, at de oplever, at afregningskonceptet virker hensigtsmæssigt, og at der generelt opleves en vilje til at beregne retvisende takster. 

”Fundamentet for det gode samarbejde er derfor på plads”, men der er dog forbedringspunkter. Evalueringen peger på, at både kommuner og leverandører oplever, at det kan være vanskeligt at få alle omkostninger med i takstberegningen, herunder udgifter til løn og administration, vedligeholdelse og afskrivning.” siger Morten Jung, markedschef for offentlig-privat samarbejde.

Da både kommuner og leverandører har oplevelse af, at det kan være vanskeligt at få alle omkostninger med i beregningerne, mener Dansk Erhverv, at det er afgørende med en uvildig enhed:

”For netop at bevare den gode dialog og samarbejde, er det afgørende, at der etableres en uvildig enhed, der kan afgøre de spørgsmål, hvor parterne ikke er enige om beregningsgrundlaget”, siger Morten Jung til OPS-Indsigt.

Han peger dermed ned i, at flere leverandører i evalueringen tilkendegiver, at de er bekymrede for at tage den skarpe forhandling med kommunerne om prisernes sammensætning, da kommunerne jo også er en fremtidig samarbejdspartner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply