Skip to main content

Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriser til privat plejeleverandør af hjemmehjælpsydelser. Det er en af konklusionerne i et domsresume fra Højesteret.

Sagen udspringer af en strid mellem plejevirksomheden Blæksprutten ApS og Brønderslev Kommune, hvor Vestre Landsret forrige år dømte Brønderslev Kommune til at betale Blæksprutten 5 millioner kroner, fordi kommunen igennem fire år ikke havde betalt Blæksprutten det, som virksomheden mente at have krav på. 

Blæksprutten havde i den sammenhæng rejst et krav om 22 millioner kroner, men Landsretten fastsatte altså erstatningen til 5 millioner kroner, hvilket blev anket til Højesteret.

Fire ud af syv dommere: kommunen har begået en klar fejl 

Om afregningspriserne for de fire år (2016-2019) udtaler Højesteret:

”At kommunen – navnlig under hensyn til oplysningerne i en analyse, som kommunen selv har fået foretaget af PWC i 2017 sammenholdt med den tid, der var gået siden den seneste omkostningskalkulation i 2012, ja så burde kommunen have foretaget efterberegning af afregningspriserne senest med virkning for 2019.”

Det at kommunen ikke foretager en efterberegning, er ifølge Højesteret en klar fejl af en sådan grovhed, ”at kommunen havde handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriserne for 2019,” lyder det fra Højesteret.

Fire ud af syv dommere mener, at kommunen har begået en klar fejl af en sådan grovhed, at kommunen har handlet ansvarspådragende ved fastsætte priserne, som de gjorde. De tre øvrige dommere, udtaler, at det ikke var en klar fejl, at kommunen ikke foretog efterberegning af afregningsprisen med virkning for årene før 2016 – 2019 og at kommunen som følge heraf ikke har handlet ansvarspådragende.

Der er med andre ord flertal blandt dommerne for at Brønderslev Kommune handlede ansvarspådragende.

Ikke godtgjort, at Blæksprutten har lidt et tab

I forhold til kravet om erstatning så udtaler Højesteret følgende:

”Det må bedømmes efter dansk rets almindelige erstatningsregel (culpareglen), om en privat leverandør har et krav i den situation, hvor det viser sig, at afregningspriserne har været fastsat for lavt. Ansvar for en kommune må efter Højesterets opfattelse forudsætte, at kommunen har begået klare fejl af en vis grovhed i forbindelse med fastlæggelse af afregningspriserne.”

Højesteret giver i den sammenhæng Blæksprutten ApS ret i, at kommunen i sine beregninger skulle have medregnet en række udgifter til bl.a. nødkald og elever. ”At dette ikke var sket, udgjorde en klar fejl af en sådan grovhed, at kommunen havde handlet ansvarspådragende,” lyder det fra Højesteret.

Alligevel finder Højesteret samlet set det ikke godtgjort, at Blæksprutten ApS har lidt et tab, og kommunen blev derfor frifundet.

Konsekvensen af dette er, at Blæksprutten ApS skal betale 6.299.659,17 kr. til Brønderslev Kommune, herunder de 5 millioner kroner som virksomheden fik tilkendt ved Vestre Landsret.

I sagsomkostninger for Højesteret skal Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje) som mandatar for Blæksprutten ApS betale 506.000 kr. til Brønderslev Kommune. De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra denne højesteretsdoms afsigelse.

Brønderslev Kommune er ikke den eneste kommune, som er hevet i retten af KA Pleje for underbetaling.  Det drejer sig blandt andet om Herning, Haderslev og Holstebro Kommuner.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply