Skip to main content

Vi har i årevis haft lokale debatter om, at robotterne kommer og indtager ældreplejen, men hvor villig er fremtidens ældre til at udskifte hjemmehjælperens varme hænder med en teknologisk løsning?

Svaret er meget massivt, når man ser på den generelle åbenhed blandt fremtidens ældre.

Hele otte ud af ti af fremtidens ældre ville sige ja til at benytte velfærdsteknologi, hvis de fik det tilbudt i for eksempel hjemmeplejen. Det fremgår af en undersøgelse blandt de 60 – 69-årige foretaget af analysevirksomheden Nortsat for Dansk Erhverv, som OPS-Indsigt har fået adgang til.

Undersøgelsesresultatet er interessant af flere årsager. Ser vi alene på stigningen i ældrebefolkningen over 80 år de næste ti år, som netop er den aldersgruppe, hvor flest bliver visiteret til hjemmepleje, så ved vi fra Danmarks Statistik, at her står vi midt i en voldsom vækst, samtidig med at antallet af såkaldte varme hænder falder tilsvarende drastisk.

Dansk Erhverv foretog i 2020 en tilsvarende undersøgelse og sammenligner vi resultatet fra dengang med resultatet i 2022, så har vi en stigning på 5 pct., som vil benytte sig af velfærdsteknologi.

 

Vi skal bruge teknologien smart

For Christian Keller Hansen, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv, understreger undersøgelsens resultat, at vi i Danmark har nogle kommende ældre, der er både modtagelige og begejstrede for at anvende velfærdsteknologi.

”Vi ved allerede, at nogle af de her teknologier har en arbejdskraftsbesparende effekt. Når vi samtidig ser ind i en fremtid, hvor vi kommer til at mangle medarbejdere i velfærden og forventningerne til kvaliteten i velfærden er høje er potentialet ved at bruge velfærdsteknologi stort. Derfor er det også glædeligt, at undersøgelsen viser, at de kommende ældre ser positivt på velfærdsteknologi,” siger Christian Keller Hansen til OPS-Indsigt.

Han understreger flere gange, at det er væsentligt, når man taler om anvendelsen af velfærdsteknologi, at man gør det i balance mellem de ældres selvbestemmelse, den leverede kvalitet og har et blik for de omkostningsdrivere, hvor det er muligt at opnå en gevinst for borgeren og for samfundet. 

”Det er en vigtig pointe, når man taler velfærdsteknologi, at vi ikke kun taler om teknologien, som noget der skal overtage opgaverne, og gør os klart, at fremtidens velfærd først og fremmest har brug for dygtige medarbejdere til mange ydelser. Der hvor vi skal bruge velfærdsteknologiske løsninger, er der hvor det så vidt muligt kan lade sig gøre, og giver bedst mening for borgere og medarbejdere” siger Christian Keller Hansen.

Interessen for ni teknologier giver et fingerpeg

Undersøgelsen er også interessant, fordi den viser nogle indikationer af, hvor det er fremtidens ældre, bevæger sig hen i forhold til konkrete teknologier.

Opbakningen til brugen af robotstøvsugere som har været anvendt i en årrække, er ikke overraskende stigende, og ser vi fx på videokonsultation, så er der sket en firedobling af i paratheden blandt fremtidens ældre fra 2020 til 2022.  

Når de kommende ældres syn på brugen af videokonsultationer stiger så voldsomt i den positive retning, kan det ikke udelukkes, at det har noget med corona at gøre, hvor brugen af netop denne teknologi blev voldsom udbredt. Det vil sige, hvis man fra myndighedernes side gør en indsats for at udbrede og anvende en velfærdsteknologi, så den giver mening for borgerne, så kan man også forvente en stigning i den positive opbakning.

Gennemgående er der en positiv udvikling i opbakningen til de forskellige velfærdsteknologier, men der er en som stikker ud. Det er spørgsmålet omkring brugen af sociale robotter, her er de kommende ældre fortsat noget afventende. Kun 23 pct. ville tage imod et sådan tilbud, hvis de havde behov.

Opbakningen til brugen af velfærdsteknologi hos fremtidens ældre er helt enorm, hvis den kan veksles til tid med personalet. Det vil sige, at borgerne er villige til at veksle håndholdt hjemmepleje med velfærdsteknologi, hvis man samtidig kan få lovning på besøg af en hjemmehjælper eller andet plejepersonale til andre ting.

 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply