Skip to main content

En helt ny CO2-beregner fra KMD er testet i fire kommuner. Her har CO2-beregneren været koblet til samtlige indkøbsdata med en emissionsfaktor for CO2-aftrykket, så klimaaftrykket kunne opgøres på baggrund af indkøbte enheder som liter, kilo og arbejdstimer i stedet for priser. 

Den nye beregner gør CO2-regnskabet mere retvisende og mindre følsomt over for fx inflation, fremgår det af en pressemeddelelse.

”Fremover kan vi langt bedre gennemskue, om vi kan hjælpe med at indfri målene i vores klimaplan ved at fx at købe computere, der er produceret et andet sted eller mere klimavenligt, forklarer Kim Malchau, der er digitaliserings- og indkøbschef i Odder Kommune og kommer fra en af testkommunerne.

Den nye CO2-beregner er interessant af flere grunde, blandt andet fordi den muliggør et regnskab for den del af kommunernes CO2-udledning som er sværest at opgøre. Indkøb af vare og ydelser, som i snit udgør mellem 80-95 % af kommunernes CO2-udledning.

Indbygget scenarieberegner

Foruden Odder Kommune har også Samsø, Sønderborg og Odense deltaget i testfasen. Formanden for de offentlige indkøberes forening IKA, Jesper Langkjær, der samtidig er udbuds- og indkøbschef for Fællesindkøb Midt er glad for den indbyggede scenarieberegner. 

Han mener det vil forbedre kommunernes mulighed for at lav cost-klimabenefit-analyser ved fremtidige indkøb.

”Vil vi rykke på klimadagsordenen, er det især udledninger i scope 3, vi bør se nærmere på. CO2-beregneren fra KMD giver os retvisende klimaregnskabsdata med afsæt i forbruget af styk, liter eller kilo i stedet for omkostninger til køb af enheder. Ved hjælp af en scenarieberegner er det muligt at lave cost-klimabenefit-analyser, når vi skal prioritere indsatser. Og prioritere skal vi, for det er ikke kun jordens ressourcer, der er knappe, men også kommunekassernes,” siger Jesper Langkjær.

Automatiseret regnskab på tværs af klimakategorier

Scope 3 som Jesper Langkjær nævner, er standarden for det udslip, vi udleder i forbindelse med de produkter og services, vi forbruger.

Det hænger nemlig således sammen, at når klimaregnskaberne skal opgøres, har virksomheder, organisationer og kommuner hidtil haft fokus på scope 1 og 2. Her skelnes generelt mellem det udslip, man direkte selv forårsager (afbrænding af f.eks. olie og benzin) – kaldet Scope 1, og udslip gennem den energi, man køber (el og fjernvarme) – kaldet Scope 2. Begge kategorier er forholdsvis lette at opgøre.

Endelig er der kategorien scope 3, der dækker over indirekte emissioner fra køb, brug og bortskaffelse af varer og tjenesteydelser.

Det er denne kategori, der grundet sit omfang og kompleksitet har været svær og ressourcekrævende at redegøre for, og derfor han man i mange tilfælde helt fravælger den del, men det er altså muligt nu med KMD Sustainious CarbonKey.

Her får man et samlet og automatiseret regnskab på tværs af de tre klimakategorier.

Bygger på 80.000 varekategorier

Den nye CO2-beregner adskiller sig fra altså andre løsninger, fordi den kan opgøre udledning på scope 3, der er den vanskeligste kategori at måle på, da udledningerne her kommer fra en meget bred vifte af indkøbte produkter fra underleverandører.

De underliggende beregninger i CO2-beregneren er udført af klimaeksperter fra Viegand Maagøe, der er specialiserede i grøn omstilling og energi- og ressourceforbedringer. Beregningerne er baseret på internationale standarder og dækker mere end 80.000 varekategorier.

“Målet er, at kommuner og virksomheder kan autogenerere et grønt månedsregnskab på samme måde, som de i dag laver deres finansielle regnskaber. Det vil skabe et kvantespring i ESG-rapporteringen,” siger Søren Eriksen, administrerende direktør i Viegand Maagøe.

CO2-beregneren sørger selv for at indsamle de relevante data fra fx indkøbssystemet, og analysen kan derfor foretages uden en forudgående og ressourcekrævende indsamling af data fra virksomheden.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply