Skip to main content

De danske kommuner har understøttet af deres egne fællesejede IT-virksomhed Kombit igennem de seneste ti år gennemført et historisk ”monopolbrud” på det kommunale IT-område. Der har været tale om en uhyre omfattende proces for at bryde KMD’s daværende monopol på en række samfundskritiske IT-løsninger, men de lange kontrakter som har været udbudt, har også skabt mindre monopollignende tilstande.

Det er medvirkende årsag til at Kombit igennem det senest år har arbejdet med at udskifte monopolbrudsstrategien, fremgår det af en artikel i DigiTech.

Monopolbrudsstrategien har, ifølge Poul Christiansen der er markedsdirektør hos Kombit, været den rigtige vej at gå for Kombit i de seneste mange år, men nu er der behov for at tænke nyt og gøre det på baggrund erfaringerne fra de eksisterende it-kontrakter.

”Med den nuværende strategi løber vores kontrakter typisk i op til ti år. Når man har én kontrakt med én leverandør om at levere både videreudvikling, vedligeholdelse og drift, så etablerer man sådan set også et de facto monopol inde i den enkelte kontraktperiode til den enkelte løsning. Det vil vi gerne kigge på i den næste periode,” siger Poul Christiansen til DigiTech.

Tværgående løsninger og kortere kontrakter

En af hovedtankerne med den nye udbudsstrategi er kort fortalt, at Kombit vil væk fra it-løsninger som bydes ud i siloer, hvor en enkelt leverandør håndtere alt lige fra udvikling til drift af et system.

Det man ønsker er i stedet tværgående løsninger på tværs af siloer og systemer, når man indgår kontrakter med leverandørerne. 

Det betyder bl.a., at man på driftsområdet vil samle flere it-systemer på et færre antal leverandører og på den måde høste en række stordriftsfordele.

Næsten det samme gælder udviklingen, her vil man dog sprede opgaverne. Ifølge Kombit skal det medvirke til mere konkurrence og øgede muligheder for de mindre leverandører.

Og endelig så vil man til at have kortere kontrakter frem for de godt ti år lange, man har nu.

Kombits rolle i fremtiden

Ser man tilbage på indsatsen, så kan man godt sige, at Kombit har fuldført sin mission.  Den har skabt konkurrence, brudt et monopol og fået nye systemer i hus.

Efter omkring ti år administrerer Kombit, som er 100 procent ejet af Kommunernes Landsforening, de mere end 30 fælleskommunale it-systemer. Det eneste gamle system, der fortsat mangler en tur i ‘monopolbrydermaskinen’, er valgsystemet, hvor optællingstal fra alle typer af valg tastes ind og afleveres til Indenrigsministeriet. Det vil være klar til næste kommunalvalg i 2025, fremgår det af en artikel i Berlingske.

Man kunne så godt forestille sig, at Kombit så trak stikket, nu da opgaven er løst.

”Den tanke kunne man godt have, ja … Men med den konstruktion, vi har lavet, forbliver vi i økosystemet og fastholder vores rolle som kontraktholder over for leverandørerne og sikrer, at der bliver leveret, at systemerne vedligeholdes og videreudvikles,” har Thomas Rysgaard Christiansen, der var administrerende direktør indtil efteråret 2022, tidligere udtalt.

Kombits opgave er bl.a. at monitorere de konstante lovændringer, som kan være ganske mange og derfor kræver à jourføring af systemerne. Samtidig skal Kombit sikre, at `udbudsmøllen´ ruller, når de første kontrakter udløber, hvad de er begyndt at gøre nu. – Og det er præcis her at den nye strategi kommer ind i billedet, så man kan tage næste skridt.

Det mener Kombit-chefen er helt unikt, fordi man over ti år er gået fra at alle systemer var ejet ét sted og kørte, så længe de kunne. ”Nu tænker vi hele tiden i at kunne forny og opgradere dem, så vi kan komme længere.” lød det fra Thomas Rysgaard Christiansen.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply