Skip to main content

Klimavenlig Kørsel Mors A/S er det mundrette navn på et nyt kapitalselskab, som er etableret for kommunalt opsparede kroner. Det skal beskæftige sig med indkøb og leasing af elbiler til bl.a. Morsø Kommunes hjemmepleje.

Det fremgik i denne uge af artikler dels i Nordjyske, dels hos vores søstermedie NB-Kommune som kaldte det ”sælsomt”.

Selskabet er et datterselskab af Morsø Wind A/S, som er et selskab Morsø kommune oprettede tilbage i 2013, så man kunne investere i en række lokale vindmøller. Konstruktionen med det nye datterselskab oprettes, mhp at kommunen slipper for at skulle betale ”strafgebyr” til staten. Det forholder sig nemlig sådan, at hvis man i stedet kan bruge det overskud på millioner, som vindmøllerne har indbragt på klima- og miljøforbedringer, ja så skal man ikke dele med staten.  

I selskabet Morsø Wind A/S har man ifølge Meiner Nørgard, der er formand for udvalg for teknik og miljø, oparbejdet et indestående på 14 millioner kroner og det er dem, man altså nu vil købe el-biler for og så lease dem til kommunens hjemmepleje. På den led slipper Morsø Kommune for selv at tage penge op af kassen, når bilparken på 75 hjemmeplejebiler skal udskiftes.

Håber kommunen har undersøgt juraen

Casen er interessant, fordi vi de seneste år har set en række næsten tilsvarende snurrige selskabskonstruktioner på velfærdsmarkedet blandt private leverandører, som selv om de var lovlige, ofte har fået en hård medfart i medierne.

I Dansk Industri er Branchedirektør Jakob Scharff lamslået, da vi fortæller om den nye Morsø-model.

”Vi har igennem årene i Dansk Industri set mange kreative forsøg fra kommunernes side, men det her tager førsteprisen – for hvad bliver det næste skridt. Jeg håber virkelig, at man i Morsø Kommune har undersøgt juraen,” sige Jakob Scharff.

Han vil ikke afvise at konstruktionen er mulig, ”men hvis den er det, så er der al mulig grund til, at en ny regering får ændret lovgivningen,” siger han.

Svarer ikke direkte på, om man har konsulteret Indenrigsministeriet

OPS-Indsigt har henvendt sig til Morsø Kommune for blandt andet at spørge ind til om kommunen, som ejer af moderselskabet Morsø Wind A/S har været i dialog med Indenrigsministeriet.

Det fremgår nemlig ikke af de nævnte artikler om, hvorvidt kommunen har afsøgt, om der eksempelvis er hjemmel inden for kommunalfuldmagten eller konkurrencelovgivningen.

Morsø Kommune svarer i første omgang ikke direkte på, om konstruktionen er inden for kommunalfuldmagten, eller om kommunen har været i dialog med Indenrigsministeriet med henblik på at underbygge modellen om er gangbar.

Kommunen skriver i stedet i en mail: ”I afgørelsen fra Energistyrelsen fremgår det efter bekendtgørelsen, at det er muligt for kommuner at deltage i anden tilknyttet virksomhed. I dette tilfælde er tilladelsen givet via Morsø Wind A/S.”

Kompliceret kommunejura

OPS-Indsigt har læst Energistyrelsens afgørelse. Her nævnes på ingen måde kommunalfuldmagten. Her har man naturligt nok et meget stærkt energimæssigt perspektiv, men det fremgår ganske rigtigt, at Energistyrelsen har godkendt Morsø Kommunes deltagelse i det man beskriver som en anden tilknyttet virksomhed. (Moderselskab og datterselskab)

”Energistyrelsen kan således godkende, at Morsø Kommune varetager indkøb og drift af elbiler, etablering af ladestandere og udlejning/leasing af elbilerne til Morsø Kommune, i en tilknyttet virksomhed til Morsø Wind A/S,” skriver Energistyrelsen i afgørelsen.

Vi har sideløbende konsulteret eksperter hos advokathusene Poul Schmith og Horten. Hellere ikke de vil afvise, at konstruktionen kan være mulig, men samstemmende lyder det, at det her er kompliceret jura, der vil komme an på en nærmere juridisk vurdering.

Vi har derfor spurgt Morsø Kommune om kommunen (Wind A/S) har fået ekstern juridisk bistand i forbindelse med konstruktionen. – hertil er svaret nej.

Udsender pressemeddelelse på bagkant

Samtidig med at vi er i dialog med Morsø Kommunes forvaltning, udsender kommunen en pressemeddelelse, hvor kommunen annoncerer, at man går forrest og opretter et selskab til at fremme klimavenlig kørsel.

Pressemeddelelsen kommer lidt på bagkant i forhold til de to tidligere artikler, men budskabet er klart. Sagen har borgmester Hans Ejner Bertelsens bevågenhed og det glæder ham, at Morsø Kommune, som den første gennem sit vindmølleselskab har fået tilladelse fra Energistyrelsen til at stifte et datterselskab under Wind A/S. 

I pressemeddelelsen understreger man, hvad der var uklart i artiklen fra Nordjyske, at selvom tilladelsen er givet og selskabet Klimavenlig Kørsel er oprettet, så forventer man, at der vil gå rum tid, inden kommunen kan udleje el-biler til hjemmeplejen.

”,,,da der skal tages hensyn til blandt andet Udbudsloven, Infrastrukturplanen, kommunalfuldmagten og mange andre regler og love,” skriver kommunen i pressemeddelelsen.

”Jeg er stolt af, at vi her på Mors er de første til at få godkendt planerne for sådan et selskab. Kort sagt, så handler det om at bruge overskuddet fra vindmøllerne på en måde, der direkte kommer klima og kommunekassen til gavn – uden at penge skal gå fra den kommunale drift,” siger Hans Ejner Bertelsen.

Det bliver ikke en gratis omgang for hjemmeplejen

OPS-Indsigt har endelig spurgt kommunen, om de ser elbilerne som en gratis gave fra det selskab kommunen ejer, eller om hjemmeplejen skal betale for dem. Det er nemlig heller ikke helt tydeligt. 

Her skriver økonomidirektøren Bodil Kristensen: ”Morsø Kommune vil i alle tilfælde skulle afregne en markedskonform leje/leasing for bilerne, uanset hvilken indkøbsform der vælges.”

Med andre ord. Selvom borgmesteren i pressemeddelelsen siger, at der ikke kommer til at gå penge fra den kommunale drift, så bliver det med direktørens svar ikke helt gratis for kommunens hjemmepleje at få de nye elbiler. 

Hvilket i øvrigt matcher Energistyrelsens notat, hvor der står om den type af selskaber, som Morsø Ejer; ”Det er et krav efter elforsyningslovens § 4, stk. 3, at en virksomhed omfattet af § 4, stk. 2, skal udøves på kommercielle vilkår.”

De elbiler, som selskabet Klimavenlig Kørsel måtte indkøbe, skal altså udlejes til Morsø Kommune på kommercielle og fair vilkår. Det betyder, at kommunen bliver nødt til at lave et udbud mhp, at lease de ønskede el-biler og her er det jo ikke givet på forhånd, at kommunens selskab bliver vinderen.Det fremgår desuden af de dokumenter, vi har set, at selskabet ikke kan gå i direkte konkurrence med den øvrige bilbranche på det almindelige bilmarked.Men i forhold til kommunens udskiftning af 75 biler kan kommunens nye leasingselskab godt byde.

Baggrund 

Morsø Kommune etablerede i 2013 et energiselskab – Morsø Wind A/S. Kommunen havde forinden i årene 2009 til 2013 udarbejdet planlægningen for et vindmølleprojekt bestående af 6 vindmøller. 

Samtidig indgik Morsø Kommune et OPP samarbejde med en privat aktør, som havde kompetencen i forhold til opstilling og drift af vindmøller. I december 2014 blev i alt 6 Siemens vindmøller á 3 MW opstillet i Sønder Herreds Plantage. 

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply