Skip to main content

Af administrerende direktør Miriam Toft –  AltidenMed både en ny ældrelov på vej og reformudspillet om mindre bureaukrati i ældreplejen kan ældresektoren blive et centralt emne i valgkampen. I de 20 år Altiden har leveret velfærdsydelser har debatten om mindre bureaukrati og mere frihed altid fyldt meget, uden, at vi for alvor har fundet løsninger.Hvorfor er det, at det er så svært at gøre op med bureaukrati og skabe mere frihed for både de ansatte og ældre? Mit bud er, at det handler om værdier og samfundets syn på ældre. Og deraf medarbejderne og de virksomheder og institutioner, der tager sig af de ældre.

Vi er nødt til at have det enkelte menneske helt frem i debatten om ældre, fordi det handler om mennesker og værdier.

En positiv historie

Vi får flere ældre både på grund af den demografiske udvikling, og fordi vi lykkeligvis bliver ældre. Det er først og fremmest en positiv historie. Men når vi politisk debatterer ældre, så handler det alt for ofte om økonomi, strukturer og det kommunale styre. Måske hører man ikke længere så ofte ordet ”ældrebyrden”, fordi det trods alt har fået en for negativ klang. Men det bliver debatteret som om, det handler om en byrde. Det gør det ikke. Ældre er en berigelse for vores samfund, og vi skal værne om den berigelse. Det skal være udgangspunktet.

En af de værdier, som jeg mener, vi bør vægte langt højere, er friheden for den enkelte ældre.

For mig handler det frie valg om retten til selv at bestemme, hvordan man vil leve sit liv. Det er en basal menneskelig rettighed i et velfærdssamfund. Når man er ældre, skal ens valgmuligheder ikke indskrænkes bare fordi man bliver ældre. Fundamentet for en værdig ældrepleje er en respekt for, at det enkelte menneskes frihed betyder lige meget, uanset hvor gammel man er.

Det frie valg skal være tydeligt for borgeren hver eneste dag. Ældreomsorg handler om at give de ældre indflydelse på, hvordan deres alderdom skal se ud. De skal frit kunne vælge, hvor de vil bo, hvem der skal sikre dem tryghed, og hvad de selv mener et indholdsrigt og værdigt liv som ældre indeholder. Kort sagt så kan man sige, at det handler om, at de ældre fastholder selvbestemmelsen over eget liv.

Værdier skal sætte retningen

Jeg kan se i blandt andet Altinget, at der er stemmer fremme, der mener, at borgernes frie valg er skyld i bureaukrati og administration, og at vi derfor skal droppe det frie valg. Det viser, at vi skal være tydelige og bevidste om hvilke værdier, der skal sætte retningen for ældreplejen. Hvis man politisk mener, at retten til at vælge frit i livet ikke skal indskrænkes, fordi man bliver ældre, så kan man ikke bare skrotte det frie valg, fordi man har bygget for meget administration op i ordningen. Hvis det er tilfældet, lader vi systemet styre fremfor hensynet til det enkelte menneske.  Hvilke rettigheder skal så også fratages de ældre på grund af systemets administration?

Hvis det rent faktisk skal lykkes at få bugt med bureaukratiet, så handler det igen om de værdier, som har præget ikke bare ældreplejen men store dele af velfærdssektoren. Bureaukrati og regler skal erstattes af tillid. Det handler blandt andet om tillid til både medarbejdere og de virksomheder og institutioner, der tager sig af de ældre. Hvis ikke tilliden får lov til at vokse, så vil en fjernet regel lynhurtigt blive erstattet af en anden, som det er sket de sidste mange år.

Lad os bruge de kommende uger til sammen at debattere de værdier, som skal være styrende for vores ældreomsorg. I Altiden tror vi på at det skal være frihed til selv at vælge, selvbestemmelse og tillid. Det er vores bud på vigtige værdier, der skal bære kommende løsninger på ældreområdet, der skaber mindre bureaukrati og vigtigst af alt: skaber mest mulig livskvalitet for de ældre.

Med ønsket om en god valgkamp

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply