Skip to main content

Lige omkring halvdelen af den næste generation af ældre. Dem som befinder sig mellem 60 og 69 år, har et dårligt indtryk af kvaliteten i den kommunale hjemmepleje og kun 13 pct. af dem ville vælge et kommunalt plejehjem, hvis de skulle vælge i dag. 

Det viser en undersøgelse, som analysevirksomheden Norstat har foretaget for Dansk Erhverv.

”Resultaterne for vores undersøgelse er bekymrende læsning. Kun 1 ud af 10 forventer god kvalitet af velfærdstilbuddene, når de selv får brug for dem. Tallene et udtryk for en befolkning, som har mistet tilliden til kvaliteten hos vores ældrepleje” siger Anders Olesen, der er politisk konsulent i Dansk Erhverv.Han er godt opmærksom på, at ældreplejen er bedre end sit rygte, “men det må vi kunne gøre bedre, når vi bruger næsten 50 mia. kr. om året på ældreplejen,” siger han og peger på, at der skal sættes turbo på det offentlige-private samarbejde.”For der er brug for alle kræfter og kompetencer i samfundet, hvis vi vil have verdens bedste velfærd,” siger Anders Olesen til OPS-Indsigt.

Undersøgelsen er interessant af flere årsager. For det første fordi der bliver mange flere ældre over 80 år. Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil der i 2030 være ca. 426.236 danskere i alderen fra 80 år og op, se figur 1. Det er en stigning på 46,2 pct. i forhold til i år. I samme periode forventes arbejdsstyrken at falde med 0,3 pct.  – Den arbejdsstyrke som skal levere de såkaldte varme hænder til fremtidens ældre.

Kombinationen af faldende arbejdskraft, stigende efterspørgsel i form af flere ældre lægger et stort forventningspres på ældreplejen og skaber en stigende bekymring til kvaliteten indenfor området. Konstater man i analysen.

Møgsager i medierne mindsker ikke bekymringen

Det andet interessante aspekt ved undersøgelsen er, at den er fortaget blandt et repræsentativt grundlag blandt de danskere, der er tættest på alderdommen nemlig dem mellem 60-69 år. De er inden for nogle år, det man kunne kalde næste generation af potentielle brugere af hjemmepleje og plejehjem.

Det er her værd at bemærke, at det kun drejer sig om nogle få tusinde personer i alderen 60-69 år, der modtager hjemmehjælp eller er på plejehjem i dag.

Deres vurderinger, som ligger til grund for deres besvarelser, må derfor bero på det, de ser, hører eller oplever. Det kan i den sammenhæng ikke udelukkes, at sager, som `Else Sagen´ i Aarhus og Huset Nyvang i Randers, der ramte medierne som lynnedslag i sommeren 2020 har sat sig hos de adspurgte.

Efterspørgslen på private tilbud er stigende

En af de mange spændende resultater du render ind i, når du læser undersøgelsen er, at næsten 40 pct. af de adspurgte ville vælge et privat plejehjem og det har været stigende siden 2018.Samtidig skal det holdes op mod, at vi her på OPS-Indsigt for nyligt har afdækket, at andelen af friplejehjem kun udgør omkring 6 – 7 pct. Lægger du hertil andelen af selvejende plejehjem som ikke er friplejehjem, så kommer man op på, at omkring 18 pct. af plejehjemskapaciteten i Danmark er ikke-kommunal.

Der er med andre ord en temmelig stor diskrepans mellem andelen af borgere, der ønsker et ikke kommunalt plejehjem og så andelen af ikke-kommunale plejehjem (private) i den samlede plejeboligkapacitet, som borgere der har det ønske om en ikke-kommunal løsning kan vælge.Ved den nyeste opgørelse over friplejehjem fra OPS-Indsigt, fremgår det, at kun 40 kommuner har et friplejehjem.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at gruppen af borgere, hvor det ikke spiller nogen rolle om plejehjemmet er offentligt eller privat skrumper.

Billedet af at borgerne søger i retning af privat velfærd i Dansk Erhvervs undersøgelse bekræftes af, at andelen af borgere der gør brug af det frie valg og vælger en privat leverandør af hjemmehjælp er stødt stigende. 

De seneste tal for 2021 viser, at fire ud af ti borgere nu vælger et privat alternativ til kommunens tilbud, når de visiteres til praktisk hjælp eller personlig pleje i hjemmet. Det er det højeste niveau nogensinde og svarer til en stigning på 14 pct. point forhold til 2008, fragår det af en analyse foretaget af Dansk Industri baseret på data fra Danmarks Statistik.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply