Søren Andersen (th) peger i dette indlæg på flere ting som skal være på plads, hvis man skal have fair konkurrence og indfører Herlev-modellen.

Debat: Tillad Herlev-modellen for plejehjem

Jeg kan ikke se argumenter for, at Herlev-modellen ikke skal stå sin prøve, men det kræver, at der er reel fri konkurrence omkring plejehjem og leverancen af dem og her har vi behov for en række ændringer i den nuværende lovgivning, skriver direktør for Attendo Danmark, Søren Andersen.
Professor Ole Helby mener, at den offentlige sektor ikke nødvendigvis sparer penge ved, at private investerer i offentlige byggerier, men i virkeligheden bare skubber nogle anlægsudgifter over i nogle andre kasser.

Forsker: Det er et falsk argument, at det offentlige sparer ved privat investering i plejehjem

Når kommunerne beslutter sig for at bygge plejehjem med privat finansiering, hvad enten det er friplejehjem eller efter en `Herlev-model´, så skal kommunalbestyrelsen have øje på totalomkostningerne, lyder det fra professor Ole Helby, der forsker i OPP-projekter.
Administrerende direktør i Fonden Mariehjemmene, Malene Størup (tv) og Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet griber her fat udfordringer som beliggenhed, forsyningsforpligtelse, virksomhedsoverdragelse, huslejeniveauer og tilkøbsmuligheder i den private og kommunale plejehjemssektor.

Professor: Herlev-modellen er egentlig en god ide

Per Nikolaj Bukh der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet og direktøren for Mariehjemmene, Malene Størup ser i et interview "Herlev-modellen" i et velfærdsperspektiv. Her peger de på en række opmærksomhedspunkter for fremtidens velfærd, blandt andet i forhold til friplejehjem.

Herlev-modellen har ramt lystavlen, men ikke alle har samme bekymring

Mandag ramte Herlev-modellen som et lynnedslag på en bar mark. Ingen kom til skade i denne omgang, men hvad har det givet af reaktioner i branchen for fripleje? OPS-Indsigt giver her et par nedslag.
”Jeg vil gerne slå fast, at vi har intet imod friplejehjem, men jeg må samtidig lige pege på, at vi i Danmark står over for en voldsom udfordring og den opgave tror jeg ganske enkelt ikke, at de private kan løse alene,” siger borgmester, Thomas Gyldal Pedersen.

Borgmester: Det er ideologi at fastholde privatisering via tvang frem for frit valg

Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal Pedersen mener, at den såkaldte `Herlev-model´ er en innovativ gave til Folketinget og fremtidens plejesektor. Han peger i et interview på flere sammenhæng og perspektiver, som han mener modstanderne af modellen ikke har øje for, og som slet ikke er bragt frem.
Herlev Kommunes borgmester Thomas Gyldal (S) og den kommunale forvaltning beskyldes for at have tilbageholdt væsentlige oplysninger i sagen om `Herlevmodellen´, men har det noget på sig?

Forsker om Herlevsag: Forståeligt hvis politikerne føler sig ført bag lyset

I Herlev Kommune beskyldes borgmester og forvaltning for at skjule noget i sagen om `Herlevmodellen´. Af sagsoplæg til kommunalbestyrelsen fremgår det, at kommunen er i fortsat dialog med ministeriet. En aktindsigt viser dog noget andet, men hvad mener kommunaldirektøren?
Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) besøger sammen med Statsministeren et plejehjem i kommunen tilbage i januar 2022. Borgmesteren og regeringen arbejder i øjeblikket på at få lovliggjort en ny model til at drive og bygge plejehjem. Herlev-modellen bliver den kaldt.

Herlev-modellen for plejehjem kan undgå anlægsramme

Herlev Kommune arbejder på en ny plejehjemsmodel, hvor kommunerne helt kan undgå at påvirke anlægsrammen. Den kan dermed blive en skarp konkurrent til friplejehjemmene.
I Herlev kommune arbejder man på en skæv udgave af friplejehjemsmodellen, hvor man slipper for en privat plejeleverandør og da den endnu ikke er lovlig, vil ministeren gerne hjælpe. Læs i denne analyse, hvad der er op og ned.

Herlevmodellen – et rødt forsøg på at omgå friplejemodellen

Siden sommeren 2021 har Herlev Kommune vidst, at deres alternative model til friplejehjem, hvor man får alle fordelene, men slipper for en privat plejeleverandør ikke var lovlig. Alligevel har man arbejdet videre med modellen, og det gør man også på ministerniveau. Det viser en aktindsigt.
Der sættes et stort spørgsmålstegn ved den såkaldte 'Herlev-model', som er en ny form for offentligt-privat partnerskab. Her er en animation af det tiltænkte plejecenter Hammergård i Herlev.

Ministerier: Der mangler lovhjemmel til ny type plejehjem, bygget af private

Der er stigende efterspørgsel på plejehjem. I Herlev Kommune vil man løse udfordringen ved at lade PensionDanmark opføre et nyt plejecenter. Men projektet mangler ifølge flere ministerier lovhjemmel, og kommunen kritiseres for at køre på trods viden om det manglende lovgrundlag.
PFA vil om kort tid stikke spaden i jorden til det første af en serie friplejehjem, men hvor kommer det første til at ligge?

PFA er klar til at sætte spaden i jorden til det første af ti friplejehjem

Pensionsselskabet PFA investerer lige nu milliarder i en vision om at bygge friplejehjem i kommunerne, der giver fortrinsret til selskabets pensionsopsparer. Den forretningsmæssige timing er god, da behovet for plejehjem bliver helt enormt de næste år og meget peger på, at vi kommer til at mangle pladser.
"Hos os er det en helt bevidst holdning, at der skal være et køkken på hvert plejehjem," lyder det fra direktøren, for en af de organisationer der bygger og driver friplejehjem.

Fire ud af ti kommunale plejehjem får ‘take away’ – de private laver maden selv

En undersøgelse foretaget af Social- og Ældreministeriet viser, at de private plejehjem stort set altid producerer deres egen mad, mens de kommunale i langt højere grad får hele eller dele af maden udefra. Men hvor stor er forskellen, og betyder det noget?
OPS-Indsigt har tidligere skrevet om den faktiske vækst af friplejehjem, men hvor mange har kommunerne tanke om?

Friplejehjem er blevet en del af flere kommuners budgetaftaler

Budgetaftalerne for 2022 indikerer, at kommunerne er i færd med at opbygge en pipeline for byggeri af nye friplejehjem. Se her hvilke kommuner, som lige nu udviser interesse for et alternativ til kommunale plejehjem.