Det er ikke til at sige præcist hvor mange friplejeleverandører, der har fået for lav sats i fire år. Læs her om social- og ældreministeriets brev til kommunerne.

Flere friplejeleverandører er afregnet for lavt siden 2018

I et brev udsendt til kommunerne midt i vinterferien, foreslå Social- og Ældreministeriet kommunerne at orientere relevante friplejeleverandører om, at de siden 2018 er blevet afregnet for lavt.
Det nye kommunale Plejecenter Sølund er planlagt til, at blive en integreret del af bydelen, men byggeriet ligger stille.

Prisen på et kommunalt plejehjemsbyggeri stikker af

Et prestigefyldt kommunalt plejehjemsbyggeri er sat på hold på grund af inflation og udbudspligt. Det havde man måske undgået med et friplejehjemsbyggeri, men hvem skal lige betale for den højere husleje, fordi byggeriet nu kommer til at koste over en halv milliard ekstra?
I følge Danske Diakonhjem kan det godt være lidt af en opgave at forklare udenforstående, at plejehjemmene egentlig er godt på vej, selvom påbuddet fortsat er opretholdt

Styrelse fastholder påbud på to friplejehjem

”Et påbud sætter ild i et plejehjem med det samme, man får det at vide,” lyder det fra Diakonhjemschef Lene Soelmark. Men hvorfor har det været nødvendigt for Styrelsen for Patientsikkerhed at fastholde de to påbud hos Danske Diakonhjem og får friplejehjem flere påbud end kommunale?
"Da vi designede Esrumvej, var det målet at skabe et hjem frem for en institution,” sagde administrerende direktør Søren Andersen i sin indvielsestale.

Rød løber og jazz-musik var baggrund for indvielse af Helsingørs første friplejehjem

I det der engang var Helsingør Hospital, har plejevirksomheden Attendo designet et nyt friplejehjem, der danner rammen om et nyt koncept for plejehjem. I sin indvielsestale understregede borgmesteren det vigtige ved at have forskellige tilbud til ældre.
Diakonissestiftelsen har hentet Anette Christoffersen ind som direktør for Diakonissestiftelsen fra en NGO på det specialiserede socialområde.

Velfærdsvirksomhed henter topchef fra interesseorganisation

Inden for et halvt år har tre store friplejeleverandører skiftet profiler på deres topchefer. Senest har Diakonissestiftelsen hentet sin nye administrerende direktør hos interesseorganisationen Lev.
Der findes fem store plejeleverandører, der driver friplejehjem, men hvem er de nye store, der investere og bygger friplejehjem?

Trekløver i gang med deres femte friplejehjem

På under fire år har et trekløver af private virksomheder projekteret og bygget fire friplejehjem, nu skal de i gang med deres femte. Det er mere end nogen kommune. Læs her hvem det er, som er ved at oparbejde specialekendskab til investering i og byggeri af plejehjem.
I 2020 vurderede Danmarks Statistik, at vi i 2030 ville have ca. 160.000 flere ældre over 80 år og det sætter potentielt pres på kommunernes interesse for friplejehjem.

Friplejehjem bliver skrevet ind i stadig flere kommuners budgetaftaler

Næsten en fjerdedel af kommunerne har i deres budgetaftaler for årene 2022 - 2023 udvist interesse for friplejehjem, men selvom antallet af interesserede kommuner stiger, så er der også nogen der falder fra. Find kommunerne her.
Hos den selvejende plejeorganisation Fonden Marie-hjemmene er direktør Malene Størup tilfreds med, at Københavns Kommune nu begynder at følge aftalen mellem KL og regeringen om kompensation.

I København udviser kommunen julesind overfor de ikke-kommunale plejehjem

Kun en uge efter at den nye regering var tiltrådt, fik friplejehjemmene en besked fra Københavns Kommune, der ligger helt i tråd med SVM-regerings intentioner om lighed mellem leverandører. ”Det er vi naturligvis glade for,” lyde det fra direktøren for Fonden Mariehjemmene.
Friplejehjems ret til selv at anvise boligerne til de borgere, man mener passer bedst til den ledige plads har ofte givet anledning til debat om A- og B-hold. I Slagelse Kommune er der mulighed for en særlig twist i den debat.

Fortrinsret til friplejehjem puster liv i A- og B-holdsdebat i Slagelse

A- og B-holds debatten er på ingen måde ny, når man drøfter friplejehjem. Ofte handler det om plejeoperatørens ret til at vælge, hvem der skal have anvist en bolig, men i Slagelse Kommune har man måske en særlig variant af debatten.
I Vallensbæk Kommune har forvaltningen gjort et grundigt stykke arbejde med at beregne taksterne til en nyt friplejehjem, mener man i Dansk Erhverv.

Takstberegningen til nyt friplejehjem i Vallensbæk Kommune høster ros

Om to år skal Vallensbæk Kommune have et friplejehjem med Diakonissestiftelsen som plejeoperatør. Modellen høster store roser fra Dansk Erhverv i forbindelse med takstberegningerne, men aftalekomplekset indeholder også andre interessante elementer, som ikke ses så ofte.
Det kommende friplejehjem i Egeskov Byhave i Vallensbæk bliver en del af et område med blandede byfunktioner

Vallensbæk Kommune indgår aftale om nyt friplejehjem med Diakonissestiftelsen

Ejerformen på et nyt friplejehjem, som åbner i 2024, har været vigtig ifølge Borgmesteren i Vallensbæk Kommune. Med 160 års erfaringer i at drive omsorgsvirksomhed agter Diakonissestiftelsen at anvende et særligt greb for at implementere sit værdigrundlag.
I Dansk Erhverv er man bekymret for, at vi får et A-hold uden om de offentligt finansierede frit-valgs-ordninger. Det samme gælder en forsker. Læs hvad der er op og ned.

Fremtidens ældre: Over 40 procent kender ikke til det frie valg

Spørger du fremtidens ældre, så er frit valg vigtig, men en ny undersøgelse viser, at rigtig mange ikke kender til det frie valg. Værst ser det ud i forhold til frit valg af plejehjem. Samtidig peger forskning på, at fremtidens ældre vil købe pleje uden om den offentlige model, hvis de har råd.