Skip to main content

Nye inflationstal sætter nu spørgsmålstegn ved, om kommunerne får kompensation for deres stigende udgifter som følge af prisstigningerne, fordi prisstigningerne ligger på et langt højere niveau end forudsat i økonomiaftalen fra juni i år. Det skriver NB-Økonomi.Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerprisindekset ligger på hele 8,7 procent i juli 2022, hvilket er det højeste niveau siden februar 1983. I økonomisk redegørelse fra maj 2022, som ligger til grund for økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne var forudsætningen, at det samlede forbrugerprisindeks i 2022 ville ende på 5,2 procent. Det medførte et PL-skøn for 2022 på 3,3 procent. Det var dette skøn, kommunerne blev midtvejsreguleret i 2022 på baggrund af.  Men siden er priserne steget yderligere, og indtil nu er det årlige gennemsnit for forbrugerprisindekset i 2022 på 6,5 procent. Dermed skal der være et gennemsnitligt forbrugerprisindeks på 3,4 procent i årets resterende fem måneder, hvis forudsætningen fra økonomisk redegørelse skal holde stik. Det er der imidlertid ikke noget der tyder på et pludseligt fald i inflationen med dagens offentliggørelse fra Danmarks Statistik, som viser, at priserne kun er steget yderligere. Dermed ser det ud til, at kommunerne ender med at blive underkompenseret for prisudviklingen i 2022, medmindre der kommer et kraftigt fald i forbrugerprisindekset i årets sidste måneder.Fordi man allerede har justeret kommunernes PL-forudsætning for 2022 i økonomiaftalen, så skal kommunerne selv håndtere den ekstraudgift der kommer som følge af, at priserne stiger mere end man forventede i maj i år. Det vil sige, at når hjemmehjælpsbilerne skal tankes, skolerne skal varmes op, og de ældre skal have mad, så skal kommunerne selv dække de stigende udgifter uden hjælp fra staten.  I juli er det ligesom tidligere på året især fødevarer, brændstof, elektricitet og gas, der trækker priserne op. Men selv når man ser på kerneinflationen, som er forbrugerprisindekset eksklusiv energi og ikke-forarbejdede fødevarer, så ligger den også på et meget højt niveau. I juli var kerneinflationen på 5,5 procent, hvilket er det højeste niveau siden februar 1988.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply