Skip to main content

De kommunale medarbejdere på forskellige omsorgsområder har et meget højere sygefravær end de privatansatte i samme arbejdsfunktion. Potentielt kan kommunerne, hvis de nedbringer sygefraværet til samme niveau som hos de private virksomheder frigøre omkring 1.400 årsværk til mere omsorg, fremgår det af en analyse foretaget af Dansk Erhverv, som er lige på trapperne.

Tallene er bemærkelsesværdige, fordi man i flere år har haft et større fokus på at forbedre arbejdsmiljøet og nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor.  Blandt andet har den foregående regering lavet en aftale med KL og Danske Regioner, hvor den afsatte 100 mio. kr. til en pulje målrettet de arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst.

Uforløst læringspotentiale

I analysen har man set på sygefraværet blandt ansatte med såkaldt omsorgsarbejde, der defineres som pædagogisk arbejde i daginstitutioner eller social- og sundhedsarbejde i pleje- og sundhedssektoren. Det fremgår af analysen, at de kommunalt ansatte inden for omsorgsområdet havde en gennemsnitlig fraværsprocent på 7,2 pct. i 2020, hvilket svarer til 16,3 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Modsat havde de privatansatte en gennemsnitlig fraværsprocent på 5,8 pct. svarende til 13,3 fraværsdagsværk. Det skal man samtidig se i perspektiv af, at på den private side har arbejdet ikke været drevet af statslig puljeunderstøttelse, men af virksomhedernes egen investering.

”De her tal indikerer, at der er et uforløst potentiale, hvor den kommunale sektor kan lærere af den private sektor i forhold til, hvad det er man kan gøre for at skabe mere nærværende tid mellem borger og personale,” siger markedschef for velfærd og samfund, Troels Yde Toftdahl.

Han mener, at det er helt essentielt, at den offentlige og private sektor lærer af hinanden, der hvor de adskiller sig fra hinanden. Særligt i den situation, hvor vi lige nu står med en fortsat stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, finder han det nødvendigt, at man indgår læringspartnerskaber om de gode erfaringer.

Fem dages mindre sygdom

Sygefraværet er særligt højt blandt de mere end 70.000 ansatte på det kommunale social- og sundhedsområde, det vil sige hjemmepleje og plejehjem.

Her har man den højeste fraværsprocent med 7,3 pct. og et gennemsnitlig fraværsdagsværk på 16,7 pr. fuldtidsansat i den kommunale sektor. De privatansatte social- og sundhedsmedarbejdere havde derimod en fraværsprocent på 5,3 pct. og 11,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Det svarer en hel uges arbejde (fem dage) mindre end de kommunalt ansatte, eller ca. 1400 årsværk som kunne frigøres til nærhed i omsorgsarbejdet. Samfundsøkonomisk vurdere Dansk Erhverv, at de mange årsværk brugt til sygefravær koster kommunerne omkring en halv milliard kroner.

”Om det lige koster samfundet 0.5 milliarder kroner er egentlig underordnet. Det afgørende ved denne undersøgelse er, at sygefraværet er en indikator på hvordan medarbejderne trives,” siger Troels Yde Toftdahl til OPS-Indsigt.

Man skal føle sig hørt

Han fortæller samtidig, at de her tal vil kunne danne grundlag for læringsdrøftelser i det velfærdsråd som Dansk Erhverv har nedsat, der består af repræsentanter fra en række aktører, herunder også kommunerne.

”Her kommer vi til at se på, hvilke aktive stoffer, der skal til for at netop imødegå udfordringen med færre hænder og sygefravær, så vi får mere trivsel, nærvær og tid til opgaverne,” siger Troels Yde Toftdahl til OPS-Indsigt.

Netop det med de aktive stoffer for at nedbringe sygefraværet har vi tidligere skrevet om på OPS-Indsigt, da vi sidste år talte med det udliciterede plejecenter Udsigten under Attendo.

Her pegede tillidsrepræsentant Majbrit Nielsen på, at en af forklaringerne bag lavere sygefravær er er at finde hos en ledelse der inddrager medarbejderne mere og lytter til de ting, personalet kommer med.

”Når man ikke føler sig hørt, så ryger motivationen. Og man gider ikke at skændes med ledelsen. Det fører så til, at når man nærmest bare har ondt i lillefingeren, så melder man sig syg,” sagde Majbrit Nielsen.

 

Frisat ledelse

Tilsvarende erfaringer har man hos OK-Fonden. Her har man ansat en organisationspsykolog, der skal hjælpe med at håndtere stress, og fonden forsøger ad den vej at håndtere stress for eksempel med trivselssamtaler i opløbet, som hjælper med at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

”Pointen er fleksibilitet og nærhed og frisat ledelse. Vores ledelse på blandt andet plejehjemmene skal være så frisat som muligt, så det ikke er os, der bestemmer,” siger administrerende direktør for OK-Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen i et interview med Berlingske.

Her beskriver man blandt andet, hvordan det over en firårig periode er lykkedes OK-Fonden at nedbringe sygefraværet fra 14 procent til to procent​, siden fonden overtog plejehjemmet Margrethecenteret.EfterskriftDu finder hele analysen fra Dansk Erhverv, der udkom den 22.06 her:Private leverandørers lave sygefraværsprocent kan være nøglen til at frigøre en stor mængde ressourcer til mere omsorg (danskerhverv.dk)

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply