Skip to main content

Umiddelbart efter regeringen pressede kommuner og regioner til at love nye reduktioner i brugen af eksterne konsulenter, har Finansministeriet offentliggjort nye tal, der viser, at staten slet ikke lever op til regeringens egen målsætninger om at reducere konsulentforbruget. Det skriver NB-Økonomi.Faktisk har staten fra 2020 til 2021 øget sit forbrug på de to områder, som er dominerende i kommunernes konsulentforbrug: it-konsulener og juridisk bistand. Det er kun lykkedes for staten at reducere brugen af managementkonsulenter og øvrige konsulenter, som kommunerne bruger meget få af.Ifølge noter til opgørelsen er tallene trukket allerede den 7. februar, men det fremgår ikke,  hvorfor Folketinget først har fået tallene den 10. juni. Det var to dage, efter regeringen indgik økonomiaftale med kommunerne og blot en enkelt dag efter aftalen med regeringen.OPS-Indsigt har i en anden artikel gennemgået økonomiaftalen og netop her bemærket, det påfaldende i, at man vil have kommunerne til at spare på konsulenterne.

De nye data er et markant politisk nederlag for en regering, der både under valgkampen i 2019 og så sent som under optakten til økonomiforhandlingerne har argumenteret for, at det offentlige kunne spare betydelige beløb ved at droppe konsulentrapporter, som var overflødige og oftest blot endte på en hylde.

Staten har frasorteret udgifter til lovbundne advokatudgifterIsær kommunerne har argumenteret for, at en relativ stor del af deres konsulentforbrug er lovbundne opgaver. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at Finansministeriet har valgt at frasortere “udgifter til lovbundne advokater hos Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet”, ligesom man har frasorteret “udgifter til ekstern rådgivning, herunder især juridisk og finansiel rådgivning, relateret til Finansministeriets arbejde med ejerskabsvaretagelsen af statens selskaber”.Finansministeriet forklarer ifølge en orientering til Folketingets Finansudvalg de manglende besparelser med ekstraordinære konsulentudgifter til corona på 301 millioner kroner og til juridisk bistand til den såkaldte udbyttesag på 518 mio. kr. i 2021. “Såfremt der ses bort fra udgifterne til ovenstående to ekstraordinære sagskomplekser i 2021, er statens konsulentforbrug yderligere faldet med ca. 820 mio. kr. i 2021 og dermed er reduktionsmålet for året realiseret,” hedder det i orienteringen.

Staten har ikke sparet på de store kommunale områderHvis man dykker ned i tallene, så er det interessant, at staten primært har sparet på managementkonsulenter, hvilket er et område, som kommunerne bruger meget få konsulentkroner på.

Staten har stort set ikke sparet på de tre områder, som kommunerne bruger meget store summer på: IT-konsulenter, teknisk rådgivning og sundhedsfaglig rådgivning. Nedenfor kan du se en fordeling af kommunernes konsulentforbrug opgjort af Akademikerbladet.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply