Skip to main content

Herlev Kommune er undervejs med en model, der kan vise sig at være en bombe under markedet for friplejehjem, hvor kommunen sammen med Pension Danmark er blevet inspireret af friplejeboligmodellen med den forskel, at Herlev Kommune og ikke den certificerede friplejeboligleverandør leverer service og pleje til beboerne.

Det viser en række aktindsigter, som OPS-Indsigt har fået.

Modellen vil på den led være en genvej for røde kommuner eller kommuner, der blot ikke ønsker privat plejehjemsdrift i deres kommune til at opnå samme attraktive fordele som ved den rene friplejemodel, hvor kommunerne er tvunget til at have en privat plejeleverandør.

Men ved Herlevmodellen kan kommunen, som sagt, skyde genvej og nøjes med at lade en privat investor bygge plejeboligerne og selv drive plejedelen.

Ikke interesseret i at afvikle den kommunale organisation

Herlevmodellen, som vi her på OPS-Indsigt beskrev i efteråret 2021, er interessant, fordi en række kommuner står med en stærk stigende ældrebefolkning og dermed et behov for nye plejeboliger, men af forskellige politiske årsager væger man sig ved at sælge en grund til en privat investor, som så kan bygge et plejehjem og udleje dette til en af den mange private plejeleverandører der efterhånden er på markedet.

I Herlev Kommune begrundede man det således i efteråret 2021

”Vores vurdering har været den, at man politisk ikke har været interesseret i at afvikle dele af den kommunale organisation, blot fordi borgerne skal flytte over i noget nyt,” sagde kommunaldirektør Jesper Zwisler til OPS-Indsigt.

Det hænger bl.a. sammen med, at en del af den eksisterende plejeboligmasse skal nedlægges og nogle af borgerne skal flytte over i det nye plejecenter og her har man tydeligvis ikke behov for, at det er drevet privat.

 

Ministeriet: Ingen lovhjemmel for Herlevmodellen

Artiklen som vi bragte her på OPS-Indsigt medførte en del debat i branchen for friplejehjem om konsekvenserne af en sådan model og her skal man bare lige forestille sig, hvilke effekt Herlevmodellen kunne have på kommunernes lyst til at få bygget nye plejehjem i privat regi.

På en eller anden led virker det nemlig langt mere spiseligt i en række kommuner, at indgå i et offentligt-privat samarbejde med en investor og bygningsudvikler og selv stå for plejedriften efterfølgende, end ligesom frigive plejen til en ikke-kommunal leverandør.

Spørgsmålet er dog om det er lovligt?

Her skal man lige have sig for øje, at der er tale om et relativt indviklet lovkompleks, hvor vi i en kommende artikel gennemgår, hvad der ligesom er den lovgivningsmæssige mulighed for at bygge og drive plejehjem i Danmark, hvad enten de er private eller offentligt drevet.

OPS-Indsigt har for at gå et spadestik dybere rettet henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet og spurgt ind til om ministeriet har godkendt Herlevmodellen.

Her er svarer OPS-Indsigt ganske tydeligt fra ministeriet: ”Ministeriet har ikke godkendt Herlev-modellen, herunder aftale om anvisningsret til de pågældende boliger. For nuværende findes der ikke hjemmel i lovgivningen, som muliggør den foreslåede model, hvor PensionDanmark opfører og udlejer boligerne, og hvor Herlev Kommune anviser borgere til plejeboligerne samt leverer service og pleje og lejer servicearealer af PensionDanmark.”

Trods mangel på hjemmel fortsætter kommunen arbejdet

Hermed kunne vi betragte sagen som afsluttet, men læser man dagsordenspunkterne til både fagudvalg og kommunalbestyrelse i Herlev Kommune fra det seneste år, så kan man iagttage, at kommunen tilsyneladende fortsætter med at lægge an til opførelsen af plejeboliger efter Herlevmodellen uagtet, at det er tydeligt, at modellen ikke er inden for lovens rammer.

Derfor har OPS-Indsigt søgt aktindsigt hos såvel Herlev Kommune som Bolig- og Indenrigsministeriet.

Af de agtindsigter som OPS-Indsigt har fået gennem de sidste måneder, kan man se, at selv kommunens forvaltning har længe været tvivl om det er lovligt. Det til trods for, at man stort set samtidig sælger en grund for over 70. millioner kroner til Pension Danmark og indgår en anvisningsaftale med, hvor kommunen når plejeboligerne er bygget kan anvise dem.

Usikkerheden med hjemmelsgrundlaget går langt tilbage og kommer til udtryk gennem den kommunikation kommunen har haft med diverse ministerier, sideløbende med at kommunen befinder sig i et meget aktivt samarbejde med PensionDanmark, herunder en udbudsproces omkring en grund, som Pension Danmark ender med at købe i sommeren 2021.

Det fremgår af de mange aktstykker.

Herlevmodellen sku indgå i Socialdemokratiets arbejde på området

I juni 2021 skriver Herlev Kommune til Indenrigs- og boligministeriet for at få sat et møde op mellem Borgmesteren og Boligministeren og Social- og Ældreministeren. Om mødets indhold og karakter skriver kommunen blandt andet.

”Borgmesteren har på mødet blandt andet brug for en afklaring af nogle konkrete forhold omkring byggeriet af plejecenteret. Samtidig vil borgmesteren gerne tale med ministrene om, rent partimæssigt, hvordan dette byggeri eventuelt kan bruges fremadrettet for Socialdemokratiets videre arbejde på dette område.”

Bemærk her formuleringen, hvordan dette byggeri kan bruges rent partimæssigt. Det er en embedsmand der skriver den mail, men det er tydeligt, at man rent politisk gerne vil arbejde på et brækjern, der kan frigøre kommuner fra at skulle etablere et friplejehjem med en ikke-kommunal plejeleverandør.

For at det kan lykkedes, vil man skulle ændre i ikke mindre en fem lovområder. Almenboligloven, friplejeboligloven, serviceloven, lov om kommunernes styrelse og boligstøtteloven. Det fremgår af et notat fra Boligministeriet i december 2021, som også er sendt til Herlev Kommune.

Så selvom der i de over 1000 siders aktindsigt er indikationer på, at der er et klart politisk ønske om at bruge Herlevmodellen som en eksemplarisk løftestang, er det altså ikke muligt ifølge Bolig- og Indenrigsministeriet.

Minister vil gerne arbejde for at lovliggøre modellen

Det lykkedes dog hen over sommeren 2021 Herlev Kommune at få ministeren i tale. Mødet afholdes den 12. august, men uden Social- og ældreministeriet. Af et brev fra Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad til Borgmester Thomas Gyldal i Herlev Kommune fremgår følgende:

”Der er efter ministeriets vurdering umiddelbart nogle forhold i jeres nye model, som ikke følger de gældende regler i lovgivningen vedrørende boligstøtte og grundlaget for visitation.”

Sagt på en pæn måde, det her er ikke muligt, men så skriver Kaare Dybvad noget interessant.

”Såfremt I i Herlev Kommune sammen med PensionDanmark vurderer, at den nuværende lovgivning ikke muliggør jeres model for etablering af plejeboliger, men at den foreslåede model kan være til gavn for boligsektoren og for plejeboligområdet, ser jeg gerne nærmere på, hvordan modellen kan muliggøres gennem lovændringer i samarbejde med mine kollegaer i de berørte ministerier.”

Det vil sige, den daværende Bolig- og indenrigsminister imødekommer sin partifælles ønske om at arbejde på, at få ændret loven således som Herlev Kommune tidligere har givet udtryk for.

Man er så at sige i gang med at finde en løsning, hvor man kan regulere i lovgivningen, så kommuner kan undgå at være tvunget til at anvende friplejeboligmodellen, hvis man får gjort Herlevmodellen lovlig.

Ny minister i gang med lovforberedende arbejde

Det har fået OPS-Indsigt til at trække endnu en aktindsigt i begyndelsen af maj og her er svaret, at Indenrigs- og Boligministeriet har foretaget en søgning, men kan ikke identificere akter, der indikere noget sådan.

Men i dag siger den nyudnævnte Bolig- og Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen til Berlingske:

”Vi undersøger, hvordan man i givet fald kan ændre lovgivningen, sådan at Herlev Kommunes hybridmodel kan gennemføres. Vi er i et lovforberedende arbejde, og jeg vil se det arbejde i sin færdige form, inden jeg som minister vil tage stilling til det”.

Hvor langt man er nået med det lovforberedende arbejde siden først i maj, hvor OPS-Indsigt søgte aktindsigt og fik det svar, at der ikke var gang i den sag, fremgår ikke af Berlingske.Sandsynligheden taler dog for, at man i Herlev Kommune og PensionDanmark må belave sig på, at være tålmodige, for lige nu er modellen ikke lovlig.Hermed er bolden sparket videre  af den politiske spillebane og tiden må så vise om det lykkedes Socialdemokratiet, at få lavet en smutvej uden om de private plejeleverandører og samtidig score fordelene som er indbygget i friplejeboligmodellen.

Vi har forsøgt at få en aktuel kommentar fra Herlev Kommune, men det er ikke lykkedes.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv OPS-Indsigt gratis i 4 uger

Få adgang med det samme - ingen binding - ingen kreditkort 4 ugers gratis prøveperiode

Log ind

Leave a Reply